พิธีเปิดโครงการ ฝึกอบรมการบริหารเหตุการณ์ ศูนย์รับแจ้งเหตุฉุกเฉิน 191 รุ่นที่ 2

พล.ต.อ.ดำรงศักดิ์ กิตติประภัสร์ ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ เป็นประธาน พิธีเปิดโครงการฝึกอบรมการบริหารเหตุการณ์ ศูนย์รับแจ้งเหตุฉุกเฉิน 191 รุ่นที่ 2 ของสํานักงานตำรวจแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โดยมี พล.ต.อ.ต่อศักดิ์ สุขวิมล รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ,พล.ต.ท.ธัชชัย ปิตะนีละบุตร ผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ , ผู้บัญชาการงานยุทธศาสตร์ตำรวจ , รองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 1 และภาค 2 , ผู้บังคับการสายตรวจและปฏิบัติการพิเศษ คณะวิทยากร ร่วมติดตามการอบรมในครั้งนี้

โครงการฝึกอบรมการบริหารเหตุการณ์ ศูนย์รับแจ้งเหตุฉุกเฉิน 191 ของสำนักงาน ตำรวจแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 รุ่นที่ 2 ซึ่งเป็นการอบรมของข้าราชการตำรวจในสังกัดกองบัญชาการตำรวจนครบาล ตำรวจภูรรภาค 1 และ ตำรวจภูธรภาค 2 รวม 107 นาย

พล.ต.อ.ดำรงศักดิ์ กิตติประภัสร์ ได้กล่าวขณะเปิดการอบรมว่า ด้วยสภาพปัญหาเศรษฐกิจและสังคมในปัจจุบัน ส่งผลให้มีการก่อให้เกิดอาชญากรรมที่มีความรุนแรงและหลากหลายรูปแบบมากขึ้น ส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน เช่น เหตุกราดยิง (Active Shooting) , การปล้นร้านทอง , การขับรถหลบหนีของผู้ค้ายาเสพติด , เหตุทะเลาะวิวาท , นักเรียนตีกัน , การใช้อาวุธในที่สาธารณะ และเหตุร้ายแรงอื่นๆรวมถึงการก่อเหตุอาชญากรรมทางเทคโนโลยี เป็นต้น ดังนั้น การระงับและป้องกันเหตุ ซึ่งจำเป็นต้องใช้การ บริหารเหตุการณ์ที่มีประสิทธิภาพ มีสนธิกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจจากหน่วยต่าง ๆ ทั้งในและนอกพื้นที่ในการเข้าระงับเหตุ สกัดกั้น ติดตาม การหลบหนีของคนร้าย รวมถึงการให้คำแนะนำ ข้อมูล กับประชาชน แจ้งเหตุหรือได้รับความเดือดร้อน ได้อย่างทันท่วงที

ศูนย์รับแจ้งเหตุฉุกเฉิน 191 ซึ่งเป็นผู้ที่รับทราบเหตุการณ์เป็นหน่วยแรก มีความสำคัญอย่างยิ่งในการบริหารเหตุการณ์ดังกล่าว เพื่อควบคุมคลี่คลายสถานการณ์ให้ได้อย่างรวดเร็ว ป้องกันไม่ให้เกิดการสูญเสียทั้งชีวิตและทรัพย์สิน ไม่ขยายความร้ายแรงเป็นวงกว้าง และสามารถจับกุมผู้ก่อเหตุได้ในท้ายที่สุด

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ จึงเล็งเห็นถึงความสำคัญในการบริหาร เหตุการณ์ของศูนย์รับแจ้งเหตุฉุกเฉิน 191 และได้จัดทำโครงการฝึกอบรมการ บริหารเหตุการณ์ ศูนย์รับแจ้งเหตุฉุกเฉิน 191 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ขึ้น โดยนำเจ้าหน้าที่ประจําศูนย์รับแจ้งเหตุฉุกเฉิน 191 ตั้งแต่ระดับ เจ้าหน้าที่รับแจ้งเหตุ รองสารวัตร สารวัตรที่รับผิดชอบบริหารเหตุการณ์ จนถึงรองผู้บังคับการที่ควบคุม กํากับดูแลศูนย์รับแจ้งเหตุฉุกเฉิน 191 เข้ามารับการฝึกอบรม เพื่อให้เป็นทีมบริหาร เหตุการณ์ สามารถปฏิบัติงานระงับเหตุ และแก้ไขปัญหาในสถานการณ์ฉุกเฉินได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ เป็นไปตามข้อกฎหมายและยุทธวิธี เพื่อป้องกันไม่ให้เกิด การสูญเสีย สามารถดูแลความปลอดภัยและความสงบสุขของประชาชนได้อย่างแท้จริง

พล.ต.อ.ดำรงศักดิ์ กิตติประภัสร์ ผบ.ตร ส่งท้ายขอบคุณ คณะทีมงาน คณะวิทยากรทุกท่าน ฝ่ายอำนวยการฝึกอบรม ตลอดจนผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย ที่ได้ร่วมกันจัดโครงการฝึกอบรมฯ ที่เป็นประโยชน์นี้ขึ้น ก่อนเดินทักทายเจ้าหน้าที่ที่เข้าร่วมอบรม อย่างเป็นกันเอง