ผู้ช่วย ผบ.ตร. ตรวจเยี่ยม ติดตามชุมชนยั่งยืน ตร.สุพรรณฯ เพื่อแก้ปัญหายาเสพติดครบวงจร

ผู้ช่วย ผบ.ตร. ตรวจเยี่ยม ติดตามชุมชนยั่งยืน ตร.สุพรรณฯ เพื่อแก้ปัญหายาเสพติดครบวงจร

วันนี้(14 มิ.ย.66) พล.ต.ท.ภาณุรัตน์ หลักบุญ ผู้ช่วย ผบ.ตร. ตรวจเยี่ยมติดตามการดำเนินงาน “โครงการ ดำเนินงานชุมชนยั่งยืนเพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดแบบครบวงจรตามยุทธศาสตร์ชาติ” ของ สภ.เมืองสุพรรณบุรี ที่วัดประชุมชน ต.บ้านโพธิ์ อ.เมืองสุพรรณบุรี โดยมีพระครูศรีรัตนาภิวัฒน์ พลายแก้ว รองเจ้าคณะ จ.สุพรรณบุรี ประธาน กต.ตร.สภ.เมืองสุพรรณบุรี พล.ต.ต.เกรียงไกร วุฒิพานิช ผบก.ภ.จว.สุพรรณบุรี พ.ต.อ.ยิ่งยส เขินอำนาย รอง ผบก.ฯพ.ต.อ.ธัชชัย ทิพเนตร ผกก.สภ.เมืองสุพรรณบุรี พ.ต.ท.ตะวัน วัฒนรังสรรค์ รอง ผกก.ป. ชุดปฏิบัติการชุมชนยั่งยืน สภ.เมืองสุพรรณบุรี พร้อมด้วยนายวิรัช คำหอมกุล นายกเทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ นายคมสันติ์ สุขสมดาว นายกเทศบาลตำบลท่าระหัด นายวศิน เจริญสุข นายก อบต.สนามชัย ร่วมพิธี และมอบป้ายวัดสีขาวปลอดยาเสพติดให้กับวัดประชุมชน

พล.ต.ท.ภาณุรัตน์ หลักบุญ ผู้ช่วย ผบ.ตร. กล่าวว่าขอชื่นชมโครงการชุมชนยั่งยืน พื้นที่หมู่ 6 ต. บ้านโพธิ์ ที่มีการบูรณาการดำเนินการ่วมกันอย่างจริงจัง ได้รับรายงานจากฝ่ายปกครอง ว่าโครงการนี้ มีน้อง ๆที่สมัครใจ บำบัด 77 คน แบ่งเป็นบำบัด เฮโรอีนติด และยาเสพติดประเภทอื่น เช่น ยาบ้า ปัจจัยที่เน้นความสำเร็จของโครงการนี้ คือเน้นชุมชนต้องสร้างชุมชนให้เข็มแข็ง ภายใต้การขับเคลื่อนของนายอำเภอ ตำรวจ สาธารณสุข ท่านนายกเทศมนตรี และชาวบ้าน เป็นเสาหลักในการขับเคลื่อน แต่ที่หลักๆคือนายอำเภอเป็นคนกำกับดูแลเพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นและศรัทธาของปรนในพื้นที่

พร้อมขอย้ำกับเจ้าหน้าที่ทุกคน ต้องสร้างความเชื่อมั่น เพราะชาวบ้านจะมีความหวาดระแวงว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจมาทำจริงจังในพื้นที่หรือไม่ ต้องสร้างความเชื่อมั่นศรัทธาลดความหวาดระแวงระหว่างชาวบ้านกับเจ้าหน้าที่ให้ได้  ชาวบ้านก็จะนำบุตรหลานเข้ามาสู่กระบวนการบำบัด ที่สำคัญที่สุดเมื่อเอาบุตรหลานมาสู่บำบัดแล้ว ตำรวจเราต้องร่วมกับฝ่ายปกครอง อย่างจริงจังในการจับกุมผู้ค้ารายย่อย รายใหญ่ในพื้นที่ให้ราบคาม ไม่ให้มีที่ยืนในสังคม ถ้าทำได้แบบนี้ ยาบ้าในพื้นที่ก็จะหมดไป และเมื่อน้อง ๆที่ได้รับลการบำบัดหายดีแล้ว ส่วนผู้ค้าไม่มีที่ยืนในสังคม  สิ่งที่ตามมาก็คือความสงบสุขของชุมชน ชาวบ้านก็จะอยู่กันอย่างมีความสุข ดังนั้นเจตนารมณ์ของโครงการนี้  คำว่าบูรณาการร่วมกันก็ยังเป็นหัวใจของความสำเร็จของโครงการ  จึงขอกำลังใจ กับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานและผู้เข้ารับการบำบัด

พล.ต.ท.ภาณุรัตน์ ยังได้ย้ำข้อสั่งการสำหรับโครงการนี้จะไม่เกิดผลสำเร็จได้ ถ้าหากว่าไม่ได้รับความร่วมมือจากภาคีเครือข่าย จึงขอฝาก ผบก.แต่ละจังหวัดให้ขับเคลื่อนโครงการฯ ผ่าน ศอ.ปส.จังหวัด ที่มี ผวจ.เป็นประธาน และ ศอ.ปส.อำเภอ ที่มีนายอำเภอเป็นประธาน เพื่อให้โครงการเกิดความยั่งยืนและมีงบประมาณต่อเนื่อง