เปิดการฝึกอบรม ‘การช่วยชีวิตทางยุทธวิธี Tactical Combat Casualth Care (TCCC)’ ในสังกัด บช.ตชด.

วันนี้ (12 มิถุนายน 2566) เวลา 08.30 น. พลตำรวจโท พันธุ์พงษ์ สุขศิริมัช ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ รักษาราชการแทนรองผู้บัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรม การให้การพยาบาลหรือการช่วยชีวิตทางยุทธวิธี Tactical Combat Casualth Care (TCCC) ในสังกัดกองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566” ณ ห้องประชุมชัยจินดา ชั้น 3 อาคารศรียานนท์ กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน โดยมีเจ้าหน้าที่สายการแพทย์ของหน่วยงานในสังกัดกองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดนทั่วประเทศ เข้ารับการอบรมจำนวน 111 คน ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 12 – 16 มิถุนายน 2566

การจัดการอบรมดังกล่าว จัดขึ้นเพื่อเสริมศักยภาพของเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงาน สายการแพทย์ให้มีความพร้อมและสามารถให้การรักษาพยาบาล หรือแก้ไขภาวะที่เป็นอันตรายแก่ชีวิตได้อย่างทันท่วงที ก่อนทำการส่งกลับไปรับการรักษาพยาบาลต่อ ในสถานพยาบาลต่อไป รวมทั้ง การสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจของหน่วยให้ทันสมัยสอดคล้องกับลักษณะของภัยคุกคามและสถานการณ์ในด้านต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นการได้รับอันตรายจากการปฏิบัติหน้าที่, การประสบอุบัติเหตุ, การเจ็บป่วยที่อาจส่งผลกระทบต่อชีวิต การอบรมนี้ ได้รับการสนับสนุนการจัดอบรมโดยทีมงานกิจการพลเรือน สถานทูตอเมริกา ซึ่งเป็นทีมงานเสนารักษ์ในการดูแลผู้บาดเจ็บในสนามขั้นสูงในชุดปฏิบัติการพิเศษ มาให้ความรู้และเปิดประสบการณ์ใหม่ ๆ ให้กับกำลังพลของตำรวจตระเวนชายแดน นอกจากนี้ยังมีเภสัชกรและนายแพทย์ผู้ทรงคุณวุฒิมาบรรยายเพื่อเสริมและทบทวนความรู้การใช้ยาที่ถูกต้อง การให้การรักษาพยาบาลและสถานการณ์โรคในปัจจุบันอีกด้วย