ทีมสำนักงานตำรวจแห่งชาติ คว้าถ้วยพระราชทานฯ ประเภทเกาะหมู่ 8 Way Speed ในการแข่งขันโดดร่มกีฬากองทัพไทย

เมื่อวันที่ 9 มิ.ย.66 พลเรือตรี วีระชัย หลีค้า ผู้บัญชาการกองพลนาวิกโยธิน หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน เป็นประธานพิธีปิดการแข่งขันโดดร่มกีฬากองทัพไทยและสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ครั้งที่ 53 ประจำปี 2566 พร้อมด้วย พลตรี วิฑูรย์ รวยสวัสดิ์ ผู้ทรงคุณวุฒิ กองบัญชาการกองทัพไทย , พันเอก เธียรทรรศน์ ศุภประเสริฐ รอง ผบ.ศสพ. , นาวาอากาศเอก ไพศาล บุษบรรณ รอง ผบ.กรม ปพ.อย., พันตำรวจเอก สมัย พรมพากล ผู้บังคับการ 4 กองกำกับการสนับสนุนทางอากาศ กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน , พลเรือตรี ปรีชา รัตนสำเนียง ผบ.ศฝ.นย. และคณะกรรมการกีฬาโดดร่ม พร้อมนักกีฬาเข้าร่วมในพิธี ณ สนามโดดร่มกองทัพเรือ หาดยาว อ.สัตหีบ จว.ชลบุรี

ตามที่กองทัพเรือได้เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันระหว่างวันที่ 1 – 9 มิ.ย.66 รวม 4 วัน มีทีมนักกีฬาโดดร่มแต่ละประเภท ดังนี้ ประเภทแม่นยำ เข้าร่วมการแข่งขัน จํานวน 26 ทีม ประกอบด้วย ทีมหลักเหล่าทัพ และสํานักงานตำารวจแห่งชาติ แยกชาย-หญิง จํานวน 10 ทีม ประเภทแม่นยำ ทีมอุปถัมภ์ จำนวน 13 ทีม อาวุโสนอกราชการ จำนวน 3 ทีม และประเภทเกาะหมู่ 8 Way Speed จํานวน 4 ทีม

จากการแข่งขันโดดร่มกีฬากองทัพไทยและสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ครั้งที่ 53 ประจำปี 2566 ทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติได้รับรางวัลทั้งหมด ดังนี้

  1. รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 ถ้วยพระราชทานฯ ประเภทเกาะหมู่ 8 Way Speed คือ ทีม สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
  2. รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ประเภทหมู่แม่นยำชาย คือ ทีม สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ชาย
  3. รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ประเภทหมู่แม่นยำหญิง คือ ทีม สำนักงานตำรวจแห่งชาติ หญิง
  4. รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ประเภทหมู่แม่นยำชาย ทีมอุปถัมภ์ คือ ตำรวจพลร่มเสือดำภาคเหนือ

ทั้งนี้ การแข่งขันโดดร่มกีฬากองทัพไทยและสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ครั้งที่ 53 นี้ ได้รับการสนับสนุนเป็นอย่างดี จากหน่วยงานต่างๆของกองทัพเรือ ได้แก่ หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน , หน่วยบัญชาการ สงครามพิเศษทางเรือ , กองการบินทหารเรือ กองเรือยุทธการ , กรมอุทกศาสตร์ กองทัพเรือ , โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์กรมแพทย์ทหารเรือและ กองทัพเรือ ที่ได้สนับสนุนงบประมาณในการจัดการแข่งขัน รวมถึง กองบัญชาการกองทัพไทย และสำนักงานตำรวจแห่งชาติที่ส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันฯ ซึ่งเป็นไปด้วยความเรียบร้อย นักกีฬาทุกคนปลอดภัยและบรรลุวัตถุประสงค์ของการแข่งขัน