รองโจ๊ก ร่วมเวทีเสวนา “ภัยคุกคามอาชญากรรม กับการรับมือของหน่วยงานภาครัฐ”

9 มิถุนายน 2566 เวลา 09.00 น. ที่อาคารปฏิบัติการ บมจ.อสมท. สำนักงานกิจการยุติธรรม กระทรวงยุติธรรม ร่วมกับ บริษัท อสมท. จำกัด (มหาชน) ได้จัด การประชุมทางวิชาการระดับชาติว่าด้วยงานยุติธรรม ครั้งที่ 20 ในหัวข้อ “สีสันแห่งปัญญา สองทศวรรษสู่ความยุติธรรมที่ยั่งยืน” โดยมีผู้เข้าร่วมเวที ได้แก่พลตำรวจเอก ดร.สุรเชษฐ์ หักพาล รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ

ดร.ปริญญา หอมเอนก กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์สำนักงานคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ (สกมช.) ศาสตราจารย์พิเศษ วิศิษฏ์ วิศิษฏ์สรอรรถ ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม โดยมี พันตำรวจโท ดร.สืบสกุล เข็มทอง ผู้อำนวยการฝ่าย MCOT Academy บมจ. อสมท เป็นผู้ดำเนินรายการ

ขณะที่ประเด็นในการเสวนาครั้งนี้ ได้กล่าวถึง ภัยอาชญากรรมที่เปลี่ยนไปบนโลกออนไลน์ ทั้งประชาชนและเจ้าหน้าที่รัฐ ต้องมีความรู้พื้นฐานที่เข้าใจ การทำงาน โดยเฉพาะตำรวจที่มีหน้าที่ในการป้องกันปราบปราม จะต้องมีการพัฒนาหรือรับบุคคลากรที่มีความรู้ความสามารถ

ขณะที่ตอนหนึ่ง พล.ต.อ.สุรเชษฐ์ฯ ได้กล่าวถึงการที่ตนได้เตรียมไปรับคนไทยประมาณ 2000 คน ที่ไปทำงานเป็นแก๊งค์คอลเซนเตอร์ที่ประเทศเพื่อนบ้าน แต่เมื่อไปถึงแล้ว เจ้าหน้าที่รัฐของประเทศเพื่อนบ้าน ไม่ให้ความร่วมมือ ทำให้ภารกิจในครั้งนั้น รับคนไทยกลับมาได้เพียง 28 คนเท่านั้น โดยการเสวนาครั้งนี้ ได้มีการเผยแพร่ออกอากาศทาง เฟสบุ๊คของ สำนักงานกิจการยุติธรรม