ผบ.ตร. มอบรางวัลแก่ตำรวจ บก.จร. รายงานสภาพการจราจรอำนวยความสะดวกให้พี่น้องประชาชน

วันนี้ (2 มิ.ย.66) เวลา 12.00 น. ที่ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ พล.ต.อ.ดำรงศักดิ์ กิตติประภัสร์ ผบ.ตร. ได้มอบเกียรติบัตรโครงการ “ทำดี มีรางวัล” ให้แก่ตำรวจ บก.จร. อำนวยความสะดวกด้านการจราจรให้พี่น้องประชาชนในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

พล.ต.อ.ดำรงศักดิ์ฯ กล่าวว่า สำหรับโครงการ “ทำดี มีรางวัล” นั้น เป็นโครงการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจให้กับข้าราชการตำรวจและประชาชนที่ประกอบคุณงามความดีมีจิตสาธารณะ จนเป็นที่ยอมรับของสังคม ตลอดจนข้าราชการตำรวจที่มุ่งมั่นทุ่มเททำงานจนมีผลงานเป็นที่ประจักษ์ สร้างชื่อเสียงให้แก่หน่วยงาน และกรณีนี้คือ ส.ต.อ.จักรกฤษณ์ พักกระโทก ผบ.หมู่ งานศูนย์รวมข่าว กก.4 บก.จร. ซึ่งเป็นผู้ที่ทำหน้าที่ รายงานสภาพการจราจร ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร โดย ส.ต.อ.จักรกฤษณ์ฯ จะรายงานสภาพการจราจรช่วงเช้าถึงช่วงบ่ายทางโทรศัพท์ไปยังสถานีวิทยุต่างๆ อาทิ สวพ.91, จส.100 และ FM97 เป็นประจำทุกวัน เพื่อให้พี่น้องประชาชนได้รับทราบ และนำข้อมูลไปวางแผนการเดินทาง อำนวยความสะดวกแก่ประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนน ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมในภาพรวม

ผบ.ตร. กล่าวอีกว่า “ตนขอชื่นชมในการทำงานที่มีความมุ่งมั่นตั้งใจ ในการอำนวยความสะดวกด้านการจราจรให้แก่พี่น้องประชาชน เพื่อให้การจราจรภายในกรุงเทพมหานครเป็นไปด้วยความสะดวก ตนจึงได้มอบใบประกาศเกียรติคุณและรางวัลตามโครงการ “ทำดี มีรางวัล” และเงินรางวัล 5,000 บาท เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจเป็นแบบอย่างที่ดีแก่สังคม ซึ่งโครงการนี้เป็นโครงการที่จะมอบรางวัลให้กับข้าราชการตำรวจหรือประชาชนที่ปฏิบัติหน้าที่ดีเด่น ทำงานเชิงรุก เพื่อความสงบสุขของประชาชน ประกอบคุณงามความดี ช่วยเหลือประชาชน หรือทางราชการ ประพฤติตนดี คิดถึงประโยชน์ส่วนรวมและช่วยเหลือประชาชนจนเป็นที่ยอมรับต่อสังคม”