ตร. ร่วม นิติ จุฬาฯ เปิดโครงการ ‘Special LawLAB การสืบสวนสอบสวนยุค 5G’ รุ่น 2

วันนี้ 29 พ.ค.66 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมสุรเกียรติ์ คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พล.ต.อ.ดำรงศักดิ์ กิตติประภัสร์ ผบ.ตร. เดินทางมาเป็นประธาน และวิทยากรบรรยายพิเศษในโครงการ Special LawLAB “Young Lawyers – Police Engagement” (YLPE) Project (Law Chula and Royal Thai Police Season 2) ‘การสืบสวนสอบสวนยุค 5G’ พร้อมด้วย พล.ต.ต.นพศิลป์ พูลสวัสดิ์ รอง ผบช.น. พร้อมด้วย พล.ต.ต.ธีรเดช ธรรมสุธีร์ ผบก.สส.บช.น. โดยมี ผศ.ดร.ปารีณา ศรีวนิชย์ คณะบดีคณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ให้การต้อนรับ และมีนิสิตนักศึกษาคณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเข้าร่วมอบรมตามโครงการ ทั้งรุ่นที่ 1 และรุ่นที่ 2 พร้อมครูพี่เลี้ยง

โครงการ Special LawLAB “Young Lawyers – Police Engagement” (YLPE) Project (Law Chula and Royal Thai Police Season 2) เป็นความร่วมมือระหว่างสำนักงานตำรวจแห่งชาติ และคณะนิติศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นการต่อยอดมาจากปีที่แล้ว เพื่อให้นิสิต ได้นำความรู้ที่ได้ศึกษามาประยุกต์ใช้ในการฝึกประสบการณ์ของนิสิต คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อีกทั้งโครงการนี้เป็นโครงการต้นแบบให้กับคณะนิติศาสตร์ ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และมหาวิทยาลัยอื่นๆทั่วประเทศ โดยในครั้งนี้มีนิสิตสมัครใจเข้าร่วมโครงการนี้ 24 คน มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพของนักศึกษา ก่อนที่จะลงฝึกงานจริงตามสถานีตำรวจนครบาล และ ในส่วนต่างๆ ของ บช.น. และ บก.สส.บก.น. ทั้งงานเอกสาร การรับแจ้งความ การสืบสวนสอบสวน การลงพื้นที่ กรณีรับแจ้งเหตุ โดยจะต้องปฏิบัติงานตลอดระยะเวลา14 วันของการฝึกงาน รวมไปถึงการแบ่งปันประสบการณ์ จากการฝึกประสบการณ์ของนักศึกษาที่ผ่านการอบรมตามโครงการในปีที่ผ่านมา

พล.ต.อ.ดำรงศักดิ์ กิตติประภัสร์ ผบ.ตร. ยังได้กล่าวเปิดโครงการและบรรยายพิเศษ ในหัวข้อภารกิจเร่งด่วนของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ปัญหาด้านการบังคับใช้กฎหมาย ปัญหาอาชญากรรม ปัญหายาเสพติด ปัญหาการเกิดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลสำคัญ ปัญหามิจฉาชีพ แก๊งคอลเซ็นเตอร์ ซึ่งเป็นปัญหาเร่งด่วนของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ที่จะต้องดำเนินการแก้ไข โดยมีการถอดบทเรียนและได้นำหลักการแก้ไขปัญหาจากต่างประเทศมาประยุกต์ใช้และดำเนินการแก้ไขอย่างต่อเนื่อง การดำเนินโครงการครูวัคซีนไซเบอร์เพื่อเป็นภูมิคุ้มกันด้านอาชญากรรมทางเทคโนโลยี พร้อมบรรยายความหมายวิสัยทัศน์ของ ผบ.ตร. เป็นตำรวจมืออาชีพ ทำงานเชิงรุก เพื่อความสงบสุขของประชาชน พร้อมกับนโยบาย 10 ข้อของ ผบ.ตร ให้กับนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการได้รับทราบ ทั้งนี้ ผบ.ตร. ยังได้นำประสบการณ์จากการทำงานตลอดการรับราชการตำรวจของท่าน มาบรรยายให้กับนิสิต ที่เข้าร่วมโครงการในครั้งนี้อีกด้วย หลังจากเสร็จการบรรยายพิเศษ