ผบ.ตร. ลงพื้นที่ สกลนคร-นครราชสีมา ลุยตรวจเยี่ยมติดตามโครงการชุมชนยั่งยืน

ผบ.ตร.ลงพื้นที่อีสาน จว.สกลนคร-นครราชสีมา ลุยตรวจเยี่ยมติดตามโครงการ ชุมชนยั่งยืน โชว์ผัดหมี่โคราช ชื่นชมการปฎิบัติ สามารถคืนคนดีสู่สังคมได้เป็นอย่างดี ภาพรวมทั่วประเทศ คาดค้นหาผู้เสพเข้าบำบัดฟื้นฟูได้กว่า 25,000 ราย

วันที่ 26-28 พ.ค.66 พล.ต.อ.ดำรงศักดิ์ กิตติประภัสร์ ผบ.ตร. พร้อมด้วย พล.ต.ท.นพดล ศรสำราญ ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ ตร. พร้อมคณะ เดินทางตรวจเยี่ยมโครงการดำเนินงานชุมชนยั่งยืน เพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดแบบครบวงจร ตามยุทธศาสตร์ชาติ ในพื้นที่ ตำรวจภูธรภาค 3 และ ภาค 4

โดยในช่วงเช้าของวันที่ 26 พ.ค. ผบ.ตร.พร้อมด้วย พล.ต.ท.ยรรยง เวชโอสถ ผบช.ภ.4 เรียกประชุมข้าราชการตำรวจ ระดับหัวหน้าสถานีขึ้นไป เพื่อกำชับการขับเคลื่อนตามนโยบาย การแก้ไขปัญหายาเสพติด อาชญากรรมออนไลน์ และความเป็นอยู่สวัสดิการขวัญกำลังใจ

ภายหลังเดินทางไปตรวจเยี่ยมโครงการชุมชนยั่งยืนบ้านท่าแร่สามัคคี ต.ท่าเรือ อ.เมืองสกลนคร ซึ่งเป็นพื้นที่สีแดงปัญหายาเสพติด สภ.เมืองสกลนคร ได้ดำเนินโครงการชุมชนยั่งยืนเข้าไปแก้ปัญหา มีประชากรทั้งหมด 1,707 คน สามารถเอ็กซเรย์ได้ 1,297 ราย พบเป็นผู้เสพ 27 ราย สมัครใจเข้ารับการบำบัดฟื้นฟู

พล.ต.อ.ดำรงศักดิ์ฯ พอใจผลการตรวจเยี่ยม มีการดำเนินการตามแนวทางที่ ตร.กำหนดเป็นอย่างดี ได้กำชับการเพิ่มความเข้ม ความต่อเนื่องการติดตามดูแลผู้เสพตามโครงการ เพื่อคืนคนดีสู่สังคม และมอบอาชีพให้กับผู้เสพ

ต่อมาวันที่ 27 พ.ค.66 ผบ.ตร.พร้อมคณะเดินทางไปตรวจเยี่ยมชุมชนยั่งยืน ในพื้นที่ของ สภ.ปักธงชัย ที่บ้านอุโลก ม.4 ต.ตะคุ อ.ปักธงชัย จว.นครราชสีมา พร้อมด้วย พล.ต.ท.สมประสงค์ เย็นท้วม ผบบช.ภ.3, พล.ต.ต.อิทธพล นาคคำ ผบก.ภ.จว.นครราชสีมา นายสยาม ศิริมงคล ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เอ็กซเรย์ได้ 96 คน เป็นผู้เสพ สมัครใจเข้ารับการบำบัดฟื้นฟู 11 คน มาสมัครใจเข้าร่วมโครงการเองอีก 3 คน รวมเป็น 14 คน

ต่อมา ผบ.ตร. ตรวจเยี่ยมชมการตรวจปัสสาวะของผู้เข้าร่วมโครงการฯ พร้อมด้วยมอบถุงยังชีพแก่ครอบครัวผู้เข้ารับการอบรมที่มีฐานะยากจน ชราภาพ และผู้ป่วยติดเตียง จำนวน 3 ราย ก่อน ผบ.ตร. จะร่วมทำการผัดหมี่โคราชโชว์ และแจกจ่ายให้แก่ผู้มาเข้าร่วมโครงการฯ​ รับประทานอย่างเอล็ดอร่อย

ผบ.ตร.กล่าวว่า “สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ได้ดำเนินโครงการดำเนินงานชุมชนยั่งยืนเพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดแบบครบวงจรตามยุทธศาสตร์ชาติ เพื่อแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดยาเสพติดในชุมชน โดยเสริมสร้างให้ชุมชนเกิดความเข้มแข็ง เข้าใจ และรับรู้ถึงปัญหายาเสพติดที่เกิดผลกระทบต่อตนเอง และความมั่นคงของประเทศ โดยอาศัยชุมชนเป็นศูนย์กลางที่สามารถดูแลผู้ใช้ยาเสพติดได้อย่างมีคุณภาพ

โดยมีการบูรณาการการดำเนินงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ สำนักงาน ป.ป.ส., กระทรวงสาธารณสุข, กระทรวงมหาดไทย, กอ.รมน., กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์, กระทรวงแรงงาน, องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เริ่มดำเนินโครงการฯ มาตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จนถึงปัจจุบัน เป็นระยะเวลา 3 ปี มีชุมชน/หมู่บ้าน ที่เข้าร่วมโครงการฯ ในพื้นที่กองบัญชาการตำรวจนครบาล และตำรวจภูธรภาค 1-9 ปีละ 1,483 ชุมชน/หมู่บ้าน รวม 4,449 ชุมชน/หมู่บ้าน ปัจจุบันสามารถค้นหาผู้เข้ารับการบำบัดกับโครงการฯ สะสมได้ จำนวน 52,209 คน

ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ.2566 อยู่ในขั้นตอนของการดำเนินโครงการฯ ในพื้นที่ เป็นระยะเวลา 3 เดือน (เม.ย. – มิ.ย.66) ซึ่งมีกระบวนการตั้งแต่การค้นหา คัดกรอง ฟื้นฟู อีกทั้งสร้างภูมิคุ้มกันและติดตาม ดูแล ช่วยเหลือโดยชุมชน สามารถค้นหาผู้เสพและสมัครใจเข้ารับการบำบัดกับโครงการฯ ได้จำนวน 25,464 คน

ส่วนปีงบประมาณ พ.ศ.2567 สำนักงานตำรวจแห่งชาติได้ขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากรัฐบาล ในการดำเนินโครงการดำเนินงานตำบลยั่งยืน เพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดตามประมวลกฎหมายยาเสพติด และเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน ขยายพื้นที่การดำเนินโครงการฯ และเพิ่มจำนวนผู้เข้ารับการบำบัดกับโครงการฯ ให้รองรับกับประมวลกฎหมายยาเสพติด ซึ่งเชื่อว่า โครงการชุมชนยั่งยืนฯ เป็นการตอบโจทย์การแก้ปัญหายาเสพติดได้เป็นอย่างดี ที่ผ่านมาประสบความสำเร็จในการคืนคนดีสู่สังคม”