ตร.ร้อยเอ็ด จัดโครงการต้นแบบโรงเรียนปลอดยาเสพติด เพื่อเยาวชนและอนาคตของชาติ

วันที่ 22 พ.ค. 2566 เวลา 08.30 น. ณ หอประชุมโรงเรียนขัติยะวงษา ต.ในเมือง อ.เมืองร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด พล.ต.ต.กิตติศักดิ์ จำรัสประเสริฐ ผบก.ภ.จว.ร้อยเอ็ด เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย นายวิเชียร สุดาทิพย์ นายอำเภอเมืองร้อยเอ็ด นายวงศกร ประกอบนันท์ รอง ผอ.เขตมัธยมศึกษาร้อยเอ็ด นายภูวนาท คำพมัย ผอ.โรงเรียนขัติยะวงษา เปิดโครงการโรงเรียนปลอดยาเสพติดเพื่อเยาวชนและอนาคตของชาติ โดยการดำเนินงานของ พ.ต.อ.ชลิต ศรีหานู ผกก.สภ.เมืองร้อยเอ็ด พ.ต.ท.กฤษณ์ ภูวิจิต รอง ผกก.(จร.)สภ.เมืองร้อยเอ็ด ร.ต.อ.สุรพล พลพันธ์ รอง สว.(สืบสวน)สภ.เมืองร้อยเอ็ด หน.ชุดครูตำรวจ D.A.R.E. และคณะ มีนักเรียนโรงเรียนขัตยะวงษา เข้าร่วม จำนวน 400 คน เป็นโครงการนำร่องต้นแบบเพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติด เพื่อให้เด็กนักเรียนและเยาวชนมีความรู้เกี่ยวกับยาเสพติด โทษและพิษภัยของยาเสพติด

พ.ต.อ.ชลิต ศรีหานู ผกก.สภ.เมืองร้อยเอ็ด กล่าวรายงานว่า โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้เด็กนักเรียนและเยาวชนมีความรู้เกี่ยวกับยาเสพติด โทษและพิษภัยของยาเสพติด การรู้จักปฏิเสธไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด และสามารถนำความรู้ถ่ายทอดไปยัง บิดามารดา บุคคลในครอบครัวและคนในชุมชน ไม่ให้ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด รวมทั้งการค้นหาเด็กนักเรียนและเยาวชนที่ติดยาเสพติด ซึ่งถือว่าเป็นผู้ป่วยต้องได้รับการบำบัดรักษา และปรับเปลี่ยนพฤติกรรมไม่ให้ยุ่งเกี่ยวยาเสพติดอีกต่อไป

โดย เป้าหมายการดำเนินการ ได้แก่นักเรียนในทุกโรงเรียน ในสังกัดของสำนักงานพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด จำนวน 43,407 คน และ ครู 2,440 คน ซึ่งในพื้นที่ของสถานีตำรวจภูธรเมืองร้อยเอ็ด มีโรงเรียนเข้าร่วมโครงการจำนวน 5 โรงเรียนได้แก่ 1.โรงเรียนขัติยะวงษา 2.โรงเรียนสตรีศึกษาร้อยเอ็ด 3.โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย 4.โรงเรียนสตรีศึกษา 2 5.โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการร้อยเอ็ด ระยะเวลาดำเนินการ ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม ๒2566 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2566 รวมระยะเวลา 3 เดือน

ทั้งนี้ พล.ต.ต.กิตติศักดิ์ จำรัสประเสริฐ ผบก.ภ.จว.ร้อยเอ็ด ประธาน กล่าวเปิดว่า ปัญหายาเสพติด เป็นภัยคุกคามที่สำคัญของประเทศ สำนักงานตำรวจแห่งชาติโดย พลตำรวจเอกดำรงศักดิ์ กิตติประภัสร์ ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ จึงมีนโยบายเร่งด่วน ให้มีการแก้ไขปัญหายาเสพติด แบบครบวงจรให้ครอบคลุม และครบทุกมิติ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การป้องกันไม่ให้ยาเสพติด แพร่ระบาดไปสู่เด็กนักเรียนและเยาวชน หากเด็กนักเรียนและเยาวชน มีความรู้และมีภูมิคุ้มกันที่ดี ไม่เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดแล้ว เมื่อเติบโตขึ้นเป็นผู้ใหญ่ในอนาคต ก็จะเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศ ถือว่าเป็นการแก้ไขปัญหาที่ต้นเหตุ หากมาตรการป้องกันยาเสพติดสามารถดำเนินการอย่างได้ผลแล้ว ก็จะลดปัญหาจำนวนผู้ค้า ผู้เสพ และผู้กระทำผิดกฎหมายยาเสพติดลงได้ และให้ถือเป็นแบบอย่างที่ดีในครอบครัวและสังคมอีกด้วย