ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ ตร. ตรวจเยี่ยมโครงการชุมชนยั่งยืน สน.หนองค้างพลู

เมื่อเวลา 16.00 น. วันที่ 3 พ.ค.66 พล.ต.ท.นพดล ศรสำราญ ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ ตร. พล.ต.ต.สำเริง สวนทอง รอง ผบช.น. พ.ต.อ.ธีรชัย เด็ดขาด รอง ผบก.น.9 พ.ต.อ.ไพโรจน์ นาเมืองรักษ์ ผกก.สน.หนองค้างพลู ,นายอุดมชัย โลหะณุต ผอ.ปปส.กทม. นายนิมิตร นันตา ผอ.ส่วนประสานพื้นที่ นางสาวนารีรัตน์ นุโยค ป.ป.ส.กทม. กต.ตร.สน.หนองค้างพลู นายบรรจง แช่อึ้ง ประธานชุมชนกองขยะหนองแขม และ ภาคีเครือข่ายเพื่อแก้ปัญหายาเสพติดแบบครบวงจร ตามยุทธศาสตร์ชาติ ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจผู้ปฎิบัติงาน โครงการดำเนินงานชุมชนยั่งยืนเพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดซึ่งปัญหายาเสพติด เป็นปัญหาความมั่นคงที่ส่งผลกระทบต่อการบริหารและการพัฒนาประเทศทั้งในพื้นที่หมู่บ้านชุมชนทั้งปัญหาทางด้านสังคมเศรษฐกิจสาธารณสุขและความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สิน

สืบเนื่องการติดยาเสพติดเป็นปัญหาที่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสุขภาพชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนและอาจก่อให้เกิดความเสียหายร้ายแรงต่อสังคมและประเทศชาติและมีการคาดการณ์แนวโน้มว่าจำนวนผู้เสพผู้ติดยาเสพติดจะเพิ่มขึ้นตามสภาพการเปลี่ยนแปลงของสังคม เช่นคดีข่มขืนฆ่าลักทรัพย์วิ่งราวชิงทรัพย์ปล้นทรัพย์ทำร้ายร่างกายเป็นต้น โดยผู้ก่อเหตุแต่ละคดีเป็นผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับยาเสพติดไม่ว่าจะฐานะเป็นผู้ผลิต ผู้ค้า ผู้เสพหรือผู้สนับสนุนอยู่เบื้องหลัง

โดยระยะเวลาดำเนินการตามโครงการฯ ตั้งแต่ 1 เม.ย66-30 มิ.ย.66 จากจำนวนประชากรทั้งหมด 650 คน เป้าหมายประชากร ที่ต้องผ่านการ เอ็กซเรย์จำนวน 430 คน ผ่านการเอ็กซ์เรย์แล้วจำนวน 137 คน สมัครใจบำบัดเอง จำนวน 18 คนทำ MOU จำนวน 60 ครัวเรือน จำนวนคุ้ม 7 คุ้มๆละ 30 คนโดยพื้นที่ชุมชนกองขยะมีเนื้อที่จำนวน 16 ไร่

ทั้งนี้เพื่อการแก้ไขปัญหาอันจะนำไปสู่การลดผลกระทบที่เกิดจากปัญหายาเสพติดในสังคมสร้างความมั่นคงปลอดภัยและลดความเดือดร้อนของประชาชนจากผลกระทบดังกล่าวให้กับบุคคลชุมชนและสังคมและกำหนดแนวทางการแก้ไขปัญหายาเสพติด ทุกพื้นที่ทั่วประเทศให้ลดลง จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องอาศัยการมีส่วนร่วมของคนในชุมชนและภาคีเครือข่าย สร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนที่อยู่อาศัยพื้นที่ โดยการมีส่วนร่วมของชุมชนเฝ้าระวังและสำรวจ ค้นหาผู้เกี่ยวข้องกับยาเสพติดด้วยวิธีต่างๆตามความเหมาะสมนำไปบำบัดรักษาตามกระบวนการของหน่วยงานและดูแลช่วยเหลือที่เหมาะสมกับสภาพปัญหาของแต่ละบุคคลต่อไป