ตม.จว.สมุทรสงคราม ตรวจค้นหอพักในตัวเมืองแม่กลอง ประชาสัมพันธ์ แจ้งที่พักอาศัย ตามมาตรา 38

ตม.จว.สมุทรสงคราม ตรวจค้นหอพักในตัวเมืองแม่กลอง ประชาสัมพันธ์ แจ้งที่พักอาศัย ตามมาตรา 38

วันที่ 27 เม.ย. 66 เวลาประมาณ 18.30 น. พ.ต.ท.กฤษณ์ ฉัตรทวี สวญ.ตม.จว.สมุทรสงคราม ได้สั่งการให้ พ.ต.ต.จิรายุ เชิดฉาย สว.ตม.จว.สมุทรสงคราม พร้อมด้วย จนท.ฝ่ายสืบสวน ตม.จว.สมุทรสงคราม เข้าตรวจค้นที่พักอาศัยของบุคคลต่างด้าว หอพักไม่เลขที่ ต.แม่กลอง อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม เป็นห้องเช่าจำนวน 18 ห้อง

ผลการตรวจค้นพบแรงงานต่างด้าวพักอาศัยอยู่จำนวน 15 ราย สัญชาติเมียนมาร์ทั้งหมด พบการกระทำผิด ข้อหาไม่แจ้งที่พักอาศัยฯ จำนวน 1 ราย เจ้าหน้าที่ตำรวจจึงได้นำตัวผู้ประกอบการมาดำเนินการเปรียบเทียบปรับ และได้ประชาสัมพันธ์ขั้นตอนและวิธีการปฏิบัติ แจ้งที่พักคนต่างด้าว ตามมาตรา 38 ดังนี้

1. สามารถแจ้งด้วยตนเอง หรือมอบหมายให้ผู้อื่นนำเอกสารตามแบบ ตม.30 มาแจ้ง ณ ที่ทำการตรวจคนเข้าเมืองในพื้นที่

2. แจ้งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน กรอกข้อมูลตามแบบ ตม.30 แนบซองจดหมายติดแสตมป์ 10 บาท จ่าหน้าซองถึงตัวท่านเอง

3. แจ้งทางอินเทอร์เน็ต ผ่าน extranet.immigration.go.th/fn24online โดยสามารถ Download คู่มือการใช้พร้อมทั้งเอกสารต่างที่เกี่ยวข้องได้ หรือ สายด่วน ตม. 1178