ปคบ. กวาดล้างภาชนะพลาสติกบรรจุอาหาร สำหรับเตาไมโครเวฟ ไม่มี มอก. กว่า 1 แสนชิ้น

ภายใต้การอำนวยการของ พล.ต.ท.จิรภพ ภูริเดช ผบช.ก., พล.ต.ต.อนันต์  นานาสมบัติ ผบก.ปคบ., และ พ.ต.อ.วริษฐ์ ปทุมารักษ์ ผกก.3 บก.ปคบ. สั่งการให้ พ.ต.ท.วัลลภ นุชกำบัง สว.กก.3 บก.ปคบ. พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการ กก.3 บก.ปคบ. ทำการตรวจสอบผลิตภัณฑ์ภาชนะพลาสติกบรรจุอาหารที่ไม่ได้รับมาตรฐาน มอก. อันก่อให้เกิดผลกระทบต่อผู้บริโภค ทั้งทางตรงและทางอ้อม ซึ่งสินค้าดังกล่าวเป็นสินค้าที่มีกฎกระทรวงประกาศกำหนดให้เป็นสินค้าที่ต้องเป็นไปตามมาตรฐานอุตสาหกรรม (มอก.) ตาม พ.ร.บ.มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ.2511 ประเภทภาชนะและเครื่องใช้พลาสติกสำหรับอาหาร และภาชนะพลาสติกบรรจุอาหารสำหรับเตาไมโครเวฟ โดยปฏิบัติการดังกล่าวเจ้าหน้าที่ตำรวจ กก.3 บก. ปคบ. ได้เข้าทำการตรวจค้นและจับกุมผู้จำหน่ายสินค้าทั้งในกรุงเทพและปริมณฑลพร้อมตรวจยึดของกลาง ภาชนะและเครื่องใช้พลาสติกสำหรับอาหาร และภาชนะพลาสติกบรรจุอาหารสำหรับเตาไมโครเวฟ กว่า 100,000 ชิ้น มูลค่ากว่า 500,000 บาท
 
สืบเนื่องจาก เมื่อวันที่ 3 มกราคม 2566 สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมได้ประกาศบังคับใช้มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมภาชนะและเครื่องใช้พลาสติกสำหรับอาหาร (เลขที่ มอก.655 เล่ม 1-2553 , มอก.655 เล่ม 2-2553 และ มอก.655 เล่ม 3-2553) และมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมภาชนะพลาสติกบรรจุอาหารสำหรับเตาไมโครเวฟ (เลขที่ มอก.2493 เล่ม 1-2554 และ มอก.2493 เล่ม 2-2556) โดยผลิตภัณฑ์ดังกล่าวข้างต้นเป็นผลิตภัณฑ์ที่ทำจากพลาสติกหลากหลายชนิด อาทิเช่น พอลิเอทิลีน, พอลิพรอพิลีน , พอลิสไตรีน ,พอลิเอทิลีนเทเรฟแทเรต เป็นต้น ซึ่งพลาสติกดังกล่าวจะนำไปผลิตเป็นพลาสติกบรรจุอาหารประเภทต่าง ๆ ได้แก่ ภาชนะบรรจุอาหารชนิด 2 ช่อง, ถ้วยน้ำจิ้ม, ภาชนะบรรจุอาหารที่ใช้สำหรับไมโครเวฟ, ขวดบรรจุน้ำผลไม้, แก้วพลาสติกสำหรับดื่มน้ำ เป็นต้น ซึ่งหากไม่ได้มีการผลิตที่ได้มาตรฐานหรือนำเข้ามาอย่างถูกต้อง ผู้บริโภคที่นำผลิตภัณฑ์ฯ ไปใช้งานอาจเกิดการปนเปื้อนจากสารเคมีที่ใช้ผลิตสินค้าได้ และส่งผลต่อสุขภาพของผู้บริโภคในระยะยาวและเป็นวงกว้าง เพื่อให้เกิดความปลอดภัยต่อผู้บริโภค เจ้าหน้าที่ตำรวจ บก.ปคบ. ได้เห็นความสำคัญของผลิตภัณฑ์ฯ ดังกล่าว จึงได้ดำเนินการกวาดล้างผลิตภัณฑ์ภาชนะพลาสติกฯ ที่ไม่ได้รับมาตรฐาน มอก. ซึ่งจากปฏิบัติการดังกล่าว ยังพบว่ามีผู้ประกอบการอีกจำนวนหลายรายไม่ปฏิบัติข้อกำหนดดังกล่าวอีกจำนวนมาก

พล.ต.ต.อนันต์ ผบก.ปคบ. ฝากประชาสัมพันธ์และเตือนภัยถึงพ่อค้า-แม่ค้าที่นำสินค้าดังกล่าวมาใช้บรรจุอาหารให้กับผู้บริโภค ให้หมั่นตรวจสอบสินค้าของตนเองว่าเป็นรับมาตรฐานอุตสาหกรรม (มอก.) หรือไม่ และประชาสัมพันธ์ถึงผู้บริโภคทั่วไปในการเลือกซื้อสินค้าประเภทผลิตภัณฑ์ภาชนะพลาสติกสำหรับบรรจุอาหาร ซึ่งเป็นสินค้าที่บังคับให้เป็นไปตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (ต้องมี มอก.) ควรเลือกซื้อสินค้าที่มีเครื่องหมาย มอก. โดยผู้บริโภคสามารถตรวจสอบเบื้องต้นว่าผลิตภัณฑ์สินค้าที่ตนเองเลือกซื้อได้รับมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม(มอก.)หรือไม่ โดยดูได้จากการแสดงเครื่องหมาย มอก. พร้อมคิวอาร์โค้ด ที่ระบุอยู่ที่ตัวผลิตภัณฑ์หรือกล่องบรรจุภัณฑ์ และสามารถตรวจสอบว่าผลิตภัณฑ์ประเภทใดบ้างที่ต้องได้รับอนุญาตให้มี มอก. ได้จากคู่มือผู้ซื้อภายในเว็ปไซต์ของสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) www.tisi.go.th และหากประชาชนผู้บริโภคพบเห็นหรือมีเบาะแสเกี่ยวกับการนำเข้า ผลิต กักเก็บ หรือลักลอบจำหน่ายสินค้าไม่มี มอก. สามารถแจ้งเบาะแสหรือข้อมูลผ่านทางสายด่วน บก.ปคบ. หมายเลข 1135 หรือทางหน้าเพจ facebook : กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค