“ผบ.ตร.” สั่งด่วน ตรวจสอบทุกประเด็นคลิป ตร.ท่องเที่ยว อำนวยความสะดวก ขนกระเป๋า

ผบ.ตร. สั่งด่วน ตรวจสอบทุกประเด็นคลิปตำรวจท่องเที่ยวอำนวยความสะดวก ขนกระเป๋า พร้อมสั่งทำ SOP การทำงานของตำรวจท่องเที่ยว ให้ชัดเจน เป็นมาตรฐานเดียวกัน ไม่เลือกปฏิบัติ

วันนี้ (23 เม.ย.66)ที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติ พล.ต.ท.อาชยน ไกรทอง โฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เปิดเผยว่า ตามที่ปรากฏข้อมูลข่าวสารทางสื่อโซเชียล กรณีนี้ตำรวจท่องเที่ยวให้การต้อนรับ ช่วยเหลือ ขนกระเป๋า สัมภาระต่างๆ โดยมีการพาดพิงถึงทนายความรายหนึ่งที่มีผู้ใหญ่ให้การดูแลช่วยเหลือนั้น

พล.ต.อ.ดำรงศักดิ์ กิตติประภัสร์ ผบ.ตร.ไม่ได้นิ่งนอนใจ สั่งการด่วนให้ กองบัญชาการตำรวจท่องเที่ยว (บช.ทท.) ตรวจสอบข้อเท็จจริงดังกล่าว ที่เกิดขึ้นโดยละเอียดว่า การดำเนินการในลักษณะดังกล่าว เกิดขึ้นที่ไหนอย่างไร เป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจในสังกัด บช.ทท. หรือไม่ เป็นการดำเนินการตามอำนาจหน้าที่หรือไม่ รวมทั้งการให้บริการอำนวยความสะดวกดังกล่าว มีความเหมาะสมหรือไม่ อย่างไร มีการสั่งการให้ดูแลอำนวยความสะดวกเป็นกรณีพิเศษ หรือใช้อภิสิทธิ์ชน จนกระทบต่อภาพลักษณ์ขององค์กรหรือไม่ หากพบว่าเป็นความผิดให้ดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ โดยรายงานผลให้ทราบโดยเร็ว

โฆษก ตร. กล่าวอีกว่า ในช่วงที่ผ่านมา การดูแลอำนวยความสะดวกนักท่องเที่ยวและประชาชน ของตำรวจท่องเที่ยว แม้บางครั้งเป็นการให้บริการ ช่วยเหลือตามปกติ ตามอำนาจหน้าที่ แต่ภาพที่ออกมา ในบางครั้งกระทบต่อภาพลักษณ์ขององค์กร ไม่เหมาะสม ไม่สมเกียรติของผู้พิทักษ์สันติราษฎร์

ผบ.ตร.จึงสั่งการเร่งให้ บช.ทท.ร่วมกับสำนักงานกำลังพล (สกพ.) , สำนักงานกฎหมายและคดี (กมค.) , สำนักงานยุทธศาสตร์ตำรวจ (สยศ.ตร.) และจเรตำรวจ (จต.) ทบทวนและกำหนดแนวทางมาตรการการปฏิบัติงาน (SOP) ของตำรวจท่องเที่ยว ในการปฏิบัติงานตามอำนาจหน้าที่ รวมทั้งการให้ความช่วยเหลือ อำนวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยว หรือ ประชาชน โดยกำหนดรูปแบบ ขอบเขตการทำงานให้ชัดเจน ไม่เป็นการเลือกปฏิบัติหรือเกินความเหมาะสม เพื่อให้มีมาตรฐานการปฏิบัติงานเป็นมาตรฐานเดียวกัน เกิดภาพลักษณ์ที่ดี สร้างความเชื่อมั่นศรัทธากับพี่น้องประชาชน