ยุทธการ “พิชิตคนพาล อภิบาลคนดี” ตร.ภ.7 แถลงการระดมกวาดล้างอาชญากรรมก่อนช่วงวันหยุดยาวเทศกาลสงกรานต์

ทุกหน่วยระดมกวาดล้างอาชญากรรมก่อนช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2566 ในเขตพื้นที่รับผิดชอบ โดยมีเป้าหมายในการระดมฯ ได้แก่ ความผิดเกี่ยวกับการพนัน กับยาเสพติด การลักลอบหลบหนีเข้าเมือง อาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด สถานบริการ และการสืบสวนจับกุมบุคคลตามหมายจับ และอาชญากรรมทางเทคโนโลยี (การหลอกลวงออนไลน์ทางด้านการเงิน การหลอกลวงจำหน่ายสินค้าออนไลน์และสินค้าผิดกฎหมาย การเผยแพร่ข่าวปลอมและคดีความผิดตาม พ.ร.บ.ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2560 การล่วงละเมิดทางเพศต่อเด็กและสตรีทางอินเทอร์เน็ตและค้ามนุษย์ออนไลน์ การพนันออนไลน์ อาชญากรรมข้ามชาติ และอื่นๆ)

เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2566 เวลา 13.00 น. พล.ต.ท.ธนายุตม์ วุฒิจรัสธำรงค์ ผบช.ภ.7, พล.ต.ต.สิทธิชัย โล่กันภัย รอง ผบช.ภ.7, พล.ต.ต.วัฒนา ยี่จีน รอง ผบช.ภ.7, พล.ต.ต.อุทัย กวินเดชาธร รอง ผบช.ภ.7 และ พล.ต.ต.ชมชวิณ ปุระธนานนท์ รอง ผบช.ภ.7 ควบคุมการปฏิบัติได้สั่งการให้ตำรวจภูธรจังหวัด ทั้ง 8 จังหวัด และกองบังคับการสืบสวนสอบสวนตำรวจภูธรภาค 7 บูรณาการการทำงานกับหน่วยงานในพื้นที่ระดมกวาดล้างอาชญากรรมที่เป็นภัยคุกคามต่อพี่น้องประชาชนและนักท่องเที่ยว ระหว่างวันที่ 29 มี.ค. – 10 เม.ย.66 รวม 13 วันโดยสามารถจับกุมผู้กระทำความผิดพร้อมของกลาง

จากนั้น พล.ต.ต.ชมชวิณ ปุระธนานนท์ รอง ผบช.ภ.7 กล่าวว่าการระดมกวาดล้างอาชญากรรมทั่วไป จับกุม 7,455 ราย ผู้ต้องหา 7,669 คน แยกเป็นความผิดเกี่ยวกับอาวุธปืน วัตถุระเบิดและ เครื่องกระสุนปืน จับกุม 780 ราย ผู้ต้องหา 782 คน​ ความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด ​จับกุม 2,165 ​ราย ผู้ต้องหา 2,175 คน ความผิดเกี่ยวกับการพนันจับกุม 1,173 ​ราย ผู้ต้องหา ​1,368​ คน ความผิดเกี่ยวกับ พ.ร.บ.คนเข้าเมืองฯ จับกุม 3,283 ราย ผู้ต้องหา 3,289 คน​ ความผิดเกี่ยวกับสถานบริการ ​จับกุม 54 ​ราย ผู้ต้องหา 55 ​คนอาชญากรรมทางเทคโนโลยี จับกุม 510 รายผู้ต้องหา 507 คนการหลอกลวงออนไลน์ทางด้านการเงิน จับกุม 10 ​ราย ผู้ต้องหา 7 ​คน การหลอกลวงจำหน่ายสินค้าออนไลน์และสินค้าผิดกฎหมาย จับกุม 3 ราย ผู้ต้องหา3 คนการเผยแพร่ข่าวปลอมและคดีความผิดตาม พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ฯ จับกุม 56 ราย ผู้ต้องหา 54 คนการล่วงละเมิดทางเพศต่อเด็ก หรือสตรีทางอินเตอร์เน็ต และค้ามนุษย์ จับกุม 10 ราย ผู้ต้องหา 10 คน​ การพนันออนไลน์ อาชญากรรมข้ามชาติ และอื่นๆ จับกุม 431 ราย ผู้ต้องหา 433 คนจับกุมผู้ต้องหาตามหมายจับ จำนวน 1,011 หมาย ผู้ต้องหา 1,011 คน​

จับกุม 8,976 ราย ผู้ต้องหา 9,187คนพร้อมด้วยของกลางอาวุธปืน 464​ กระบอก (มีทะเบียน 163 กระบอก, ไม่มีทะเบียน 301 กระบอก)​​เครื่องกระสุนปืน 1,287 นัด วัตถุระเบิด (ปิงปอง) 241 ลูก ยาบ้า 117,781 เม็ด ไอซ์​ 57.25 กรัม เฮโรอิน 317.70 กรัม ​ยาอี 200.10 กรัม ยาเค 118.49 กรัมในการปฏิบัติการในครั้งนี้ตำรวจภูธรภาค 7 จะมุ่งมั่นทำงานตามวิสัยทัศน์ของ ผบช.ภ.7 ที่ว่า ทำงานเชิงรุก เป็นตำรวจมืออาชีพ เพื่อความผาสุกของประชาชนโดยจะทำการปราบปรามอาชญากรรมในทุกรูปแบบอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ประชาชนเชื่อมั่นศรัทธาและมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน และเพื่อให้นโยบายของรัฐบาล รวมถึงสำนักงานตำรวจแห่งชาติ บรรลุวัตถุประสงค์สูงสุด

พล.ต.ท.ธนายุตม์ วุฒิจรัสธำรงค์ ผบช.ภ.7 มีความห่วงใยประชาชนในห้วงวันหยุดยาวเทศกาลสงกรานต์ 2566 ซึ่งจะมีประชาชนเดินทางกลับภูมิลำเนา เพื่อเยี่ยมเยียนบิดา มารดา ญาติพี่น้อง รดน้ำดำหัวขอพรญาติผู้ใหญ่ตามประเพณีและพักผ่อนในแต่ละภูมิภาคเป็นจำนวนมาก ซึ่งการเดินทางดังกล่าวอาจทำให้เกิดผลกระทบต่อการสัญจรของประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนน ปัญหาความไม่ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน และการก่อความไม่สงบเรียบร้อยเกิดขึ้นได้ ประกอบกับนโยบายด้านการท่องเที่ยวที่ยกเลิกมาตรการรองรับการเดินทางเข้าประเทศ เพื่อส่งเสริมให้ชาวต่างชาติเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทย คาดการณ์ว่าในช่วงเทศกาลสงกรานต์จะมีนักท่องเที่ยวเดินทางมาท่องเที่ยวเป็นจำนวนมาก ซึ่งอาจจะมีคนร้ายที่เป็นชาวต่างชาติแฝงตัวมากับนักท่องเที่ยว เข้ามาก่ออาชญากรรมในประเทศ เพื่อให้การป้องกันปราบปรามอาชญากรรม การรักษาความสงบเรียบร้อย การดูแลอำนวยความสะดวกด้านการจราจร การป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงหยุดยาวอีกด้วย