“รองต่อ” ตรวจเข้มชายแดน สกัดกั้นอาชญากรรมช่วงสงกรานต์

พล.ต.อ.ต่อศักดิ์ สุขวิมล รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูธรกาบเชิง และ จุดผ่านแดนถาวรช่องจอม จ.สุรินทร์ วางมาตรการป้องกันปราบปรามอาชญากรรมและดูแลประชาชน รวมทั้งสกัดกั้นการลักลอบกระทำความผิดตามแนวชายแดน ในช่วงเทศกาลสงกรานต์

ตามที่ พล.ต.อ.ดำรงศักดิ์ กิตติประภัสร์ ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ กำหนดมาตรการในการดูแลความปลอดภัย และอำนวยความสะดวกประชาชนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2566 นั้น วันนี้ 8 เมษายน 2566 เวลา 14.00 น. พล.ต.อ.ต่อศักดิ์ สุขวิมล รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ รับผิดชอบงานป้องกันปราบปราม พร้อมด้วย พล.ต.ต.สิทธิชัย โล่กันภัย รองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 7 พล.ต.ต.ศิร์ธัชเขต ครูวัฒนเศรษฐ์ รองผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง พล.ต.ต.ชาญชัย พงษ์พิชิตกุล ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสุรินทร์ พ.ต.อ.ศิราเมษฐ์ ธานินพิทักษ์ รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสุรินทร์ ได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานและการยกระดับการบริการประชาชนของ สถานีตำรวจภูธรกาบเชิง จ.สุรินทร์ โดยมี พ.ต.อ.ต่อศักดิ์ ศรีเสริม ผู้กำกับการสถานีตำรวจนครบาลกาบเชิง พร้อมด้วยข้าราชการตำรวจในสังกัด ให้การต้อนรับสถานีตำรวจภูธรกาบเชิง มีพื้นที่รับผิดชอบ จำนวน 473 ตารางกิโลเมตร มีเขตปกครอง 5 ตำบล 71 หมู่บ้าน ประกอบไปด้วย ต.กาบเชิง ต.โคกตะเคียน ต.ตะเคียน ต.คูตัน และ ต.ด่าน ประชากรในพื้นที่ จำนวน 49,779 คน มีอาณาเขตติดต่อแนวชายแดน ไทย-กัมพูชา คดีอาชญากรรมในพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นคดียาเสพติด คดีพ.ร.บ.การพนันฯ และคนต่างด้าวหลบหนีเข้าเมือง ปัจจุบันสถานีตำรวจภูธรกาบเชิง มีข้าราชการตำรวจอยู่ปฏิบัติหน้าที่ จำนวน 92 นาย

จากนั้นได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง บริเวณจุดผ่านแดนถาวรช่องจอม โดยมี พ.ต.อ.ธนวัฒน์ พูลสวัสดิ์ ผกก.ตม.จว.สุรินทร์ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองให้การต้อนรับ จุดผ่านแดนภาวรช่องจอมถือเป็นเส้นทางข้ามแดนที่ใหญ่และสะดวกที่สุดของ จ.สุรินทร์ ที่จะไปยังกัมพูชา ทำให้มีการติดต่อสัญจรไปมารวมทั้งเป็นแหล่งซื้อขายแลกเปลี่ยนสินค้าที่สำคัญ โดยในเดือนมีนาคม 2566 ที่ผ่านมา มีการเดินทางผ่านจุดผ่านแดน รวมกว่า 3 หมื่นครั้ง เป็นชาวไทยกว่า 23,000 คน ชาวกัมพูชากว่า 7,000 คน ประมาณการว่าในช่วงเทศกาลสงกรานต์นี้ จะมีความคึกคักเป็นอย่างมาก จะมีปริมาณการเดินทางเข้าออกของชาวไทยและกัมพูชาและนักท่องเที่ยวจะเพิ่มสูงขึ้น ซึ่งอาจเป็นช่องว่างให้กลุ่มมิจฉาชีพ กลุ่มผู้ไม่หวังดี กลุ่มผู้กระทำความผิดกฎหมาย ฉวยโอกาสลักลอบกระทำความผิดได้

พล.ต.อ.ต่อศักดิ์ฯ ได้กำชับการปฏิบัติหน้าที่ในห้วงเทศกาลสงกรานต์ 2566 ให้กับเจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูธรกาบเชิง และเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดสุรินทร์ โดยนอกจากจะต้องดูแลอำนวยความสะดวกให้กับชาวไทยและชาวกัมพูชาและนักท่องเที่ยวที่จะเดินทางผ่านจุดผ่านแดนจำนวนมากแล้ว ให้เพิ่มความเข้มในการตรวจตราช่องทางธรรมชาติตามแนวชายแดน โดยบูรณาการร่วมกันระหว่างหน่วยงานต่างๆ เพื่อป้องกันและปราบปรามการลักลอบหลบหนีเข้าเมือง และการกระทำความผิดอื่นๆ รวมทั้งให้มีการร่วมระดมปิดล้อมตรวจค้นอาชญากรรม โดยเฉพาะ ยาเสพติด อาวุธปืน และการหลบหนีเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย นอกจากนี้ยังได้กำชับกรณีปัจจุบันมักเกิดเหตุคนคลุ้มคลั่งซึ่งมีอาการทางจิต โดยให้มีการซักซ้อมแผนเผชิเหตุและจัดทำข้อมูลบุคคลที่มีอาการทางจิตเวชในพื้นที่ การลักลอบนำรถยนต์รถจักรยานยนต์ผ่านเข้าออกตามแนวชายแดน กรณีมีการจัดงานรื่นเริงในพื้นที่จะต้องมีมาตรการที่ชัดเจนเพื่อป้องกันเหตุรุนแรง โดยเฉพาะอาวุธปืน ทั้งนี้ผู้บังคับบัญชาทุกระดับต้องกำกับดูแลการปฏิบัติของผู้ใต้บังคับบัญชา ห้ามมิให้มีการเรียกรับทรัพย์สินหรือผลประโยชน์ เพื่อช่วยเหลือหรืออำนวยความสะดวกให้ผู้กระทำความผิดกฎหมาย หากพบจะดำเนินคดีทั้งทางวินัยและอาญาโดยเด็ดขาด ขอขอบคุณไปยังข้าราชการตํารวจทุกนายทุกระดับชั้น ที่ต้องร่วมกันปฏิบัติหน้าที่ เพื่อดูแล ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินให้แก่ประชาชน ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ที่จะถึงนี้ ขอให้ทุกท่านปฏิบัติหน้าที่ด้วย จิตวิญญาณของความเป็น “ผู้พิทักษ์สันติราษฎร์” ยึดหลัก ยุทธวิธี และกฎหมาย ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเข้มแข็ง อดทน สมกับเป็น ตํารวจของ ประชาชน พล.ต.อ.ต่อศักดิ์ฯ กล่าว

ทั้งนี้ พื้นที่แนวชายแดนของจังหวัดสุรินทร์ มีระยะทางยาวกว่า 127 กิโลเมตร ในเขตพื้นที่ 4 อำเภอ ประกอบด้วย อ.สังขะ อ.บัวเชด อ.พนมดงรัก และ อ.กาบเชิง นอกจากจะเป็นพื้นที่เศรษฐกิจการค้าที่สำคัญแล้ว ยังมีจำนวนช่องทางธรรมชาติมากถึง 39 ช่องทาง โดยในช่วงเทศกาลสงกรานต์ที่จะถึงนี้ ตำรวจภูธรจังหวัดสุรินทร์ เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง ตำรวจตระเวนชายแดน พร้อมทั้งหน่วยงานตำรวจอื่นๆ ได้ยกระดับการปฏิบัติงานให้มีความพร้อม ทั้งการดูแลและอำนวยความสะดวกประชาชน การป้องกันปราบปรามอาชญากรรมและยาเสพติด ในทุกมิติ