ปคบ. ตรวจยึด อายัด ปุ๋ยเคมีที่ไม่มีทะเบียนปุ๋ย ขายผ่านสื่อออนไลน์โดยผิดกฎหมาย

พล.ต.ต.อนันต์ นานาสมบัติ ผบก.ปคบ. สั่งการ พ.ต.อ.ชวินโรจน์ ภีมรัชตธำรงค์ ผกก.2  บก.ปคบ.,พ.ต.ท.กานต์กนิษฐ์ จงประเสริฐ รอง ผกก.2 บก.ปคบ.,พ.ต.ท.ธีรภพ พันธุชาติ รอง ผกก.2 บก.ปคบ. เจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการที่ 2 กก.2 บก.ปคบ. นำโดย ว่าที่ พ.ต.ท.จำรูญ  คำมา สว.กก.2 บก.ปคบ.พร้อมกำลัง ร่วมกับ พนักงานเจ้าหน้าที่กลุ่มสารวัตรเกษตร สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 2 พิษณุโลก กรมวิชาการเกษตร

เนื่องจากสถานการณ์ปัจจุบันพบว่าปุ๋ยเคมีมีราคาแพงจึงทำให้เกิดมิจฉาชีพนำปุ๋ยเคมีปลอม มาขายผ่านสื่อออนไลน์ต่างๆในราคาที่ถูกกว่าท้องตลาด ชป.2 กก.2 บก.ปคบ. ได้ตรวจสอบแอฟพลิเคชั่นเฟซบุ๊กพบว่ามีบัญชีผู้ใช้ Monchai Chaipakdee โพสต์ขายปุ๋ยเคมี จึงได้ให้สายลับติดต่อเป็นตัวแทนขายปุ๋ยกับนายมนต์ชัยฯ ได้แนะนำให้สายลับติดต่อซื้อปุ๋ยกับร้านปานเพชรการเกษตร โดยติดต่อผ่านไลน์ บัญชีชื่อ poo ซึ่งต่อมาสายลับได้ไปซื้อปุ๋ยบรรจุอยู่ในกระสอบพลาสติกสานสีขาว(กระสอบกลับด้าน) ขนาดบรรจุกระสอบละ 50 กิโลกรัม จำนวน 4 กระสอบ และได้นำปุ๋ยดังกล่าวไปมอบให้กับเจ้าพนักงานตำรวจเพื่อทำการตรวจสอบ จากการตรวจสอบพบว่าปุ๋ยเคมีดังกล่าวไม่มีทะเบียนปุ๋ยเคมีแต่อย่างใด สายลับแจ้งว่าซื้อปุ๋ยเคมีดังกล่าวมาจากร้านปานเพชรการเกษตร ในพื้นที่ อ.พรานกระต่าย จ.กำแพงเพชร มี น.ส.กฤติยา หรือปู เป็นผู้ขายสินค้าในราคากระสอบละ 550 บาท เจ้าหน้าที่ชุดจับกุมจึงเข้าทำการตรวจค้น ผลการตรวจสอบพบ

1.ผลิตภัณฑ์ปุ๋ยเคมี จำนวน 3 รายการ รวมจำนวน 5,200 กก. (ไม่มีทะเบียนปุ๋ย)

2.วัตถุดิบ จำนวน  5 รายการ รวมจำนวน 9,450 กก.  

3.อุปกรณ์การผลิต จำนวน 7 รายการ

รวมมูลค่าของกลาง ประมาณ 1,000,000 บาท

เนื่องจากปุ๋ยเคมีที่ตรวจพบต้องสงสัยว่าเป็นความผิดตาม พ.ร.บ.ปุ๋ย พ.ศ.2518 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม เจ้าพนักงานชุดดังกล่าวจึงได้ตรวจยึด/อายัด ไว้ในที่เกิดเหตุ พนักงานเจ้าหน้าที่สารวัตรเกษตร ได้เก็บตัวอย่างปุ๋ยเคมีที่ตรวจพบเพื่อส่งตรวจวิเคราะห์ที่ สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 2 พิษณุโลก กรมวิชาการเกษตร เพื่อจะได้ดำเนินการตามกฎหมายต่อไป

ซึ่งการกระทำดังกล่าวเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมาย และฝ่าฝืนกฎหมาย ตาม และ พ.ร.บ.ปุ๋ย พ.ศ.2518 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ดังนี้

1.ห้ามมิให้ผู้ใดผลิตปุ๋ยเคมีเพื่อการค้า โดยไม่ได้รับอนุญาต (ม.12,57 อัตราโทษ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินห้าปีหรือปรับไม่เกินสองแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ)

2.ผลิตปุ๋ยเคมีเพื่อการค้า ซึ่งปุ๋ยเคมีที่ต้องขึ้นทะเบียนแต่ไม่ได้ขึ้นทะเบียนไว้โดยผิดกฎหมาย (ตาม ม.30(5),71 ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่หนึ่งปีถึงห้าปี และปรับตั้งแต่สี่หมื่นบาทถึงสองแสนบาท)

บก.ปคบ. เตือนผู้ประสงค์จะขอใบอนุญาตผลิตปุ๋ยเพื่อการค้าต้องปฏิบัติตามประกาศกรมวิชาการเกษตร เรื่อง การกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขเกี่ยวกับการขออนุญาต การอนุญาต การออกใบอนุญาต การขอต่ออายุใบอนุญาต การขอใบแทน และการออกใบแทนใบอนุญาต ตามพระราชบัญญัติปุ๋ย พ.ศ. 2518 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติปุ๋ย(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550 พ.ศ.2551 วิธีการตรวจสอบกระสอบปุ๋ยเคมี เบื้องต้นให้เกษตรกรตรวจสอบที่ฉลากสินค้า เลขทะเบียนปุ๋ย สูตรปุ๋ย สถานที่ผลิต ชื่อการค้า ให้ชัดเจน และให้เลือกซื้อสินค้าจากร้านที่มีที่ตั้งชัดเจน น่าเชื่อถือ แต่หากจะเลือกซื้อผ่านสื่อออนไลน์ ผู้ขายต้องมีใบอนุญาตขายปุ๋ย