พิธีมอบรางวัลตามโครงการ “คิดดี ทำดี สังคมดี” ประจำเดือน มีนาคม 

วันนี้ 29 มี.ค. 66 เวลา 10.00 น. ที่ สถานีวิทยุกระจายเสียง ผู้พิทักษ์สันติราษฎร์ สวพ.91 พันตำรวจเอก ธนวัตถ์ พุ่มอยู่ รองผู้บังคับการกองตำรวจสื่อสาร ได้เป็นประธานมอบรางวัลตามโครงการ คิดดี ทำดี สังคมดี ประจำเดือน มีนาคม 

เนื่องด้วยกลุ่มงานระบบวิทยุกระจายเสียงและ วิทยุโทรทัศน์ มีหน้าที่กำกับดูแลสถานีวิทยุกระจายเสียงพิทักษ์สันติราษฎร์ ได้ดำเนินการตามนโยบาย ผู้บังคับบัญชา ในการจัดทำโครงการ “คนดี คิดดี สังคมดี” สถานีวิทยุกระจายเสียงพิทักษ์สันติราษฎร์ กรุงเทพฯ สวพ.๕๑ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อ

1.ส่งเสริมกระแสค่านิยม ให้บุคคล ประชาชน ร่วมกันกระทำความดี เพื่อเป็นแบบอย่างของการประพฤติดี

2.เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติคนดี ให้เป็นที่ประจักษ์ในสังคม และสร้างขวัญกำลังใจให้แก่ บุคคลต้นแบบด้านคุณธรรม

3.นำเสนอเผยแพร่ในสื่อต่างๆ ให้เป็นตัวอย่างของการทําความดี และการเสียสละ

โครงการ“คนดี คิดดี สังคมดี” เป็นโครงการรวบรวมข้อมูลของผู้ที่กระทำความดี โดยคัดเลือกจากประชาชน หน่วยงาน และองค์กรต่างๆ ซึ่งนำทรัพย์สินที่มีมูลค่าเป็นไปตามหลักเกณฑ์ และวัตถุประสงค์ของโครงการฯ มอบให้ทางสถานีวิทยุกระจายเสียง สวพ.91 เพื่อส่งคืนแก่เจ้าของ กองตำรวจสื่อสารจึงจัดให้มีการมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ เชิดชูเกียรติให้เป็นที่ประจักษ์แก่สังคม

สําหรับการมอบรางวัลตามโครงการ “คนดี คิดดี สังคมดี” ในครั้งนี้ เป็นการมอบรางวัลให้กับประชาชนที่เป็นแบบอย่างในการทำความดีเพื่อสังคม ในช่วงเดือน มกราคม ถึง มีนาคม 2566 กองตำรวจสื่อสาร ได้ร่วมกับ บริษัท วิไลเซ็นเตอร์ แอนด์ ซันส์ จํากัด หนึ่งผู้แบ่งเวลาในการดาเนินรายการ สถานีวิทยุกระจายเสียงพิทักษ์สันติราษฎร์ กรุงเทพฯ สวพ.91 คัดเลือกบุคคลผู้กระทำความ จํานวน 3 ราย เพื่อเข้ารับมอบรางวัล ประกอบด้วย

1. คุณปิยะณัฐ วงพินิจ อายุ 45 ปี ปัจจุบันประกอบอาชีพรับจ้าง  โดยเมื่อวันที 23 มกราคม 2566 ที่ผ่านมาขณะนั้น คุณปิยะณัฐฯ ได้ประกอบอาชีพขับรถแท็กซี่โดยสาร และได้ขับรถแท็กซี่ผ่านเส้นทางถนนพรานนก มุ่งหน้าไปทางแยกไฟฉาย ได้พบกระเป๋าสะพายหล่นบนถนน เป็นกระเป๋าผ้าสีนํ้าเงิน ภายในมีเงินสด 30,100 บาท และกุญแจรถยนต์ยี่ห้อ ปอร์เซ่ และเครื่องสำอางค์โดยภายในกระเป๋าไม่ มีเอกสารที่ระบุชื่อเจ้าของ คุณปิยะณัฐ จึงติดต่อมาที่ สวพ.91 ให้ช่วยติดตามหาเจ้าของที่แท้จริง ภายหลังจากประชาสัมพันธ์ไป เจ้าของกระเป๋าได้ติดต่อเข้ามาที่ สวพ.91 ทีมงานจึงประสานให้ทั้ง คุณปิยณัฐได้นำกระเป๋าส่งคืนแก่เจ้าของ จากเหตุการณ์นี้นับได้ว่า ปิยะณัฐ เป็นผู้มีความซื่อสัตย์สุจริต ไม่ถือเอาของผู้อื่นมาเป็นของตน สมควรที่จะได้นีบรางวัลประจำเดือนมกราคม

2. คุณจักรพันธ์ หลักธรรม อายุ 43 ปี อาชีพรับจ้าง เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2566 ขณะนั้นคุณจักรพันธ์ ได้ประกอบอาชีพขับรถสามล้อเครื่อง โดยได้ขับรถสามล้อเครื่อง เข้ามาที่สถานีวิทยุ สวพ. 91 พร้อมแจ้งว่าเมื่อเวลา 01.20 น. ขณะที่กำลังเดินทางไปทำธุระได้พบกระเป๋าตกหล่นบนถนน อินทามระซอย 44 ทีมงานตรวจสอบทรัพย์สินพบว่า เป็นกระเป๋าสะพายยี่ห้อ CELINE (ซีลีน) 1 ใบ ภายในมีกระเป๋าสตางค์ สีดำ มีเงินสดจำนวน 64,025 บาท และกระเป๋านามบัตร ยี่ห้อ Balenciaga (บาเลนเซียก้า)1 ใบ ข้างในมีเอกสารหลายรายการ รวมมูลค่าทรัพย์สินกว่า 1 แสนบาท ทีมงานจึง ประสานเจ้าของกระเป๋าให้มาติดต่อรับคืนโดยมี สวพ.91 เป็นพยานในการส่งมอบจึงนับได้ว่า คุณจักร พันธ์เป็นผู้แสดงออกซึ่งความซื่อสัตย์สุจริต ส่งคืนทรัพย์สินให้เจ้าของที่แท้จริง และยังเป็นแบบอย่างที่ดีของสังคม

3. คุณชาตรี ปรุงเฌอ อายุ 53 ปี อาชีพรับจ้าง เมื่อ วันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๖ คุณชาตรี ปรุงเฌอได้ประกอบอาชีพ ขับรถแท็กซี่ สีชมพู-ขาว ทะเบียน ทพ-๔๔๙๖ กทม. และได้ขับรถแท็กซี่คันดังกล่าว และได้โทรศัพท์แจ้งเข้ามาที่หมายเลข 1644 ว่าพบ โทรศัพท์มือถือไอโฟนไม่ทราบรุ่น ซึ่งคาดว่าน่าจะเป็นของผู้โดยสารชาวจีน ซึ่งในขณะเดียวกันมี เจ้าหน้าที่ตำรวจท่องเที่ยวได้ประสานเข้ามาที สวพ.91 เช่นกัน โดยแจ้งว่านักท่องเที่ยวชาวจีน ลืมโทรศัพท์มือถือ ไอโพน 13 มูลค่ามากกว่า 30,000บาท ไว้บนรถแท็กซี่ ที่โดยสารจากเขตพระนคร ไปลงที่สามย่านมิตรทาวน์ ทีมงานตรวจสอบแล้วพบว่าเป็นกรณีเดียวกันจึงประสานให้ทั้งสองฝ่ายได้ส่งของคืนกัน จึงนับได้ว่า คุณชาตรีฯ เป็นผู้แสดงออกซึ่งความซื่อสัตย์สุจริต ส่งคืนทรัพย์สินให้เจ้าของ ที่แท้จริงและสร้างภาพลักษณ์แท็กซี่ไทยที่ดีในสายตาชาวต่างชาติ