“รองโจ๊ก” เข้าตรวจเยี่ยม ‘กระบวนการ NRM’ หลังริเริ่มใช้งานจริง ดูแลเหยื่อจากการค้ามนุษย์

วันนี้ (28 มี.ค.66) พล.ต.อ.สุรเชษฐ์ หักพาล รอง ผบ.ตร. ได้เดินทางเข้าตรวจเยี่ยมการดำเนินการตามกระบวนการกลไกส่งต่อระดับชาติ (National Referral Mechanism: NRM) ซึ่งวันนี้ได้มีการเข้าตรวจเยี่ยมจำนวน 2 จุด ได้แก่ ภ.จว.ชุมพร และ สภ.จุฬาภรณ์ ภ.จว.นครศรีธรรมราช โดยมีเจ้าหน้าที่สหวิชาชีพ อาทิ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด ,สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัด , แรงงานจังหวัด , ประมงจังหวัด สาธารณสุขจังหวัด ยุติธรรมจังหวัด และป้องกันจังหวัด ร่วมประชุมชี้แจงความคืบหน้าในคดี การเยียวยา ดูแลผู้ถูกคัดกรอง โดยในส่วนของ ภ.จว.ชุมพรนั้น ได้มีการรับดำเนินการตามกระบวนการ NRM

จากกรณีเมื่อวันที่ 23 มี.ค.66 ที่ผ่านมา เจ้าหน้าที่ตำรวจทางหลวง ส.ทล.4 กก.2 บก.ทล. ได้จับกุมผู้ต้องหาชาวไทยจำนวน 2 ราย ลักลอบขนบุคคลต่างด้าวจำนวน 77 คนเข้ามาในราชอาณาจักร คดีอยู่ในความรับผิดชอบของ สภ.หลังสวน ภ.จว.ชุมพร และอีกคดีหนึ่งเป็นกรณีเมื่อวันที่ 16 มี.ค.66 เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.จุฬาภรณ์ ภ.จว.นครศรีธรรมราช ได้จับกุมบุคคลต่างด้าวถูกทิ้งไว้ขณะหลบหนีเข้าเมืองจำนวน 42 คน รายละเอียดตามที่สื่อมวลชนได้เคยนำเสนอไปแล้วนั้น

โดยพล.ต.อ.สุรเชษฐ์​ ฯ​ได้ติดตามความคืบหน้าของคดีทั้งสองราย โดยให้ฝ่ายสืบสวนตรวจสอบเส้นทางการเงิน ขยายผลผู้ต้องหาในขบวนเพิ่มเติม สำหรับ สภ.ปากน้ำชุมพรนั้น สามารถจับกุมผู้ต้องหาเพิ่มเติมอีกจำนวน 2 ราย ซึ่งทำหน้าที่ขับรถนำ และขับรถขนคนต่างด้าวหลบหนีเข้าเมือง

ทั้งนี้ กลไกการส่งต่อระดับชาติ หรือ National Referral Mechanism นั้น เป็นกลไกที่ถูกออกแบบมาเพื่อเพิ่มความสะดวกในการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการประสานความร่วมมือ การแบ่งปันข้อมูล การส่งต่อความช่วยเหลือและคุ้มครองบุคคลที่มีเหตุอันควรเชื่อได้ว่า จะเป็นผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ การบังคับใช้แรงงานหรือบริการ และเพื่อช่วยให้บุคคลเหล่านี้สามารถเข้าถึงบริการและการช่วยเหลือทั้งหมดได้

พล.ต.อ.สุรเชษฐ์ กล่าวว่า วันนี้ได้มีโอกาสในการเข้าตรวจเยี่ยมการดำเนินการบูรณาการร่วมกันของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในกลไกการส่งต่อระดับชาติ ซึ่งประเทศไทยได้ริเริ่มดำเนินการเพื่อเป็นการยกระดับมาตรฐานการดำเนินการคัดแยกเหยื่อจากการค้ามนุษย์และการช่วยเหลือเยียวยา โดยยึดผลประโยชน์ของผู้เสียหายเป็นสำคัญ เพื่อให้ผู้เสียหายได้รับการดูแลตั้งแต่แรกรับตัว ให้ความช่วยเหลือด้านกฎหมายและการดำเนินคดี รวมทั้งการช่วยเหลือเยียวยาจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยได้รับผลกระทบทางจิตใจน้อยที่สุด วันนี้ได้เห็นแล้วว่า การดำเนินการกำลังเป็นไปได้ด้วยดี เป็นแนวทางที่ถูกต้อง ทั้งนี้จะได้เป็นต้นแบบและขยายการดำเนินการกลไกการต่อส่งระดับชาติไปทั่วประเทศต่อไป