กิจกรรมช่วยเหลือสังคม ตม.ภูเก็ต (นำชาวต่างชาติบริจาคโลหิตสำหรับหมู่โลหิตที่ขาดแคลน)

ปัจจุบันจังหวัดภูเก็ต มีชาวต่างชาติเดินทางเข้ามาท่องเที่ยว 10,000-14,000 คน/วัน และมีชาวต่างชาติที่พักอาศัยอยู่ระยะยาว ในพื้นที่กว่า 30,000 คน ธนาคารเลือดสภากาชาด ได้แจ้งข้อมูลว่า จ.ภูเก็ต & ภาคใต้ตอนบน กำลังประสบกับภาวะวิกฤติโลหิตหมู่ Rh negative (เป็นหมู่โลหิตที่หายากในคนไทย แต่จะมีมากในชาวต่างชาติ) และในช่วงเทศกาลสงกรานต์ หากมีโลหิตในคลังไม่เพียงพอ หลายชีวิตอาจเกิดความสูญเสียได้ ตม.จว.ภูเก็ต จึงได้ประชุมกงสุลแต่ละประเทศ & ได้ ปชส.เชิญชวนชาวต่างชาติ ให้มาร่วมกันแสดง ‘น้ำใจ’ ด้วยการบริจาคโลหิต

เมื่อวันที่ 27 มี.ค.66 คุณบุญวันดี วุ่นซิ้ว นายกเหล่ากาชาดจังหวัดภูเก็ต & ตม.จว.ภูเก็ต ได้ดำเนินโครงการ Phuket Blood Donation Drive โดยใช้พื้นที่ของห้างเซ็นทรัลภูเก็ต เป็นสถานที่รับบริจาคโลหิต ได้ยอดรวมผู้บริจาคโลหิตจำนวนทั้งสิ้น 90 ราย Phuket Blood Donation Drive เป็นอีกหนึ่งโครงการดีๆ ที่ ตม.จว.ภูเก็ต ได้ริเริ่มช่วยเหลือสังคม จนเกิดเป็นภาพลักษณ์ที่ดีให้กับสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง และสำนักงานตำรวจแห่งชาติ และจากการที่ชาวต่างชาติได้แสดง ‘น้ำใจ’ ด้วยการสละโลหิตในครั้งนี้ สะท้อนให้เราได้เห็นในอีกแง่มุมนึงว่า ชาวต่างชาติมาท่องเที่ยวเมืองไทย มีอะไรมากกว่าเอาเงินมาจับจ่ายใช้สอย เพราะนี่คือ ‘การช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์’