ตร.ปัตตานี ตรวจเยี่ยมกำลังตามจุดตรวจป้องกันการก่อเหตุ พร้อมขอความร่วมมือห้าม ซื้อ – ขาย–ใช้ ดอกไม้เพลิง ในห้วงเดือนรอมฎอน

ผกก.สภ.เมืองปัตตานี ตรวจเยี่ยมกำลังตามจุดตรวจป้องกันการก่อเหตุ และขอความร่วมมือกันรณรงค์ ห้าม ซื้อ – ขาย – ใช้ ดอกไม้เพลิงทุกชนิด ในห้วงเดือนรอมฎอน ตามประกาศของ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า

วันนี้ 27 มี.ค.66 พ.ต.อ.เจฟฟรีย์ ไศลมานกุล ผกก.สภ.เมืองปัตตานี เดินทางตรวจเยี่ยมกำลังพล พร้อมรับทราบปัญหา อุปสรรคมอบแนวทางในการปฏิบัติ เน้นย้ำให้มีความตื่นตัวในการปฏิบัติงานอยู่เสมอและไม่ประมาทต่อสถานการณ์ พร้อมมอบเครื่องดื่มให้แก่เจ้าหน้าที่ตำรวจ และฝ่ายปกครอง ประจำจุดตรวจแยกดอนรัก จุดตรวจหน้าปัตตานีคอนกรีต และ จุดตรวจ5 แยกฟอร์ด เพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้กับเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติหน้าที่เพื่ออำนวยความสะดวกความปลอดภัยให้กับพี่น้องประชาชนที่จะเดินทางในช่วงเดือนรอมฎอน พร้อมส่งเสริมให้พี่น้องประชาชน สามารถปฏิบัติศาสนกิจในช่วงเดือนรอมฎอนอันประเสริฐได้อย่างเรียบร้อยสมบูรณ์

พ.ต.อ.เจฟฟรีย์ ไศลมานกุล ผกก.สภ.เมืองปัตตานี กล่าวว่า การมอบสิ่งของเพื่อการอุปโภคบริโภคให้กับเจ้าหน้าที่ประจำจุดตรวจ เพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่ผู้ปฏิบัติหน้าที่ และขอบคุณเจ้าหน้าที่ทุกท่านที่เสียสละเวลาเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนในช่วงเดือนรอมฎอน พร้อมทั้งฝากเจ้าหน้าที่ทำความเข้าใจกับประชาชน และผู้ประกอบการร้านค้า ขอความร่วมมือกันรณรงค์ ห้าม ซื้อ – ขาย – ใช้ ดอกไม้เพลิงทุกชนิด ในห้วงเดือนรอมฎอน และเทศกาลฮารีรายอปีนี้ ตามประกาศของ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า เพื่อให้ช่วงเดือนรอมฎอน เป็นช่วงเวลาที่ศาสนิกในศาสนาอิสลามได้ปฏิบัติศาสนกิจอันบริสุทธิ์ด้วยความสงบ รวมถึงป้องกันอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นจากการเล่นดอกไม้เพลิง ลูกประทัด แก่เยาวชน ในพื้นที่