ผบ.ตร. เปิดการฝึกอบรมวิทยากรต้นแบบชุมชนยั่งยืน ‘ลด เครียด คลั่ง’ ของผู้เสพยาเสพติด

ผบ.ตร. เปิดการฝึกอบรมวิทยากรต้นแบบชุมชนยั่งยืน ในสถานีตำรวจและหน่วยงานที่ตนเอง  ลดการเครียด คลั่ง ของผู้เสพยาเสพติด โดยในปีนี้มีเป้าหมายในโครงการชุมชนยั่งยืน อีก 1,483 ชุมชนเป้าหมาย

วันที่ 20 มี.ค.2566 พล.ต.อ.ดำรงศักดิ์  กิตติประภัสร์ ผบ.ตร. เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมวิทยากรต้นแบบชุมชนยั่งยืน เพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดแบบครบวงจรตามยุทธศาสตร์ชาติ ตำรวจภูธรภาค 6 ที่ห้องหยาดเพชร โรงแรมเรือนแพ รอยัล ปาร์ค ต.ในเมือง อ.เมือง จ.พิษณุโลก โดยมี พล.ต.อ.ชินภัทร สารสิน รอง ผบ.ตร. พล.ต.ท.อัคราเดช พิมลศรี ผบช.ภ.6 นายวาทิต ปัญญาคม รอง ผวจ.พิษณุโลก และนายสราวุธ  ภักดี ผอ.ปปส.ภาค 6 ร่วมในพิธี โดยมีข้าราชการตำรวจในสังกัดตำรวจภูธรภาค 6 และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ารับการอบรมทั้งสิ้น 350 นาย เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถนำความรู้ที่ได้รับ ไปถ่ายทอดสู่ชุดปฏิบัติการชุมชนยั่งยืนในสถานีตำรวจและหน่วยงานที่ตนเองสังกัด อีกทั้งยังเป็นการบูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความร่วมมือและความเข้มแข็งให้กับคนในชุมชน หมู่บ้าน ในการป้องกันแก้ไข และเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดในพื้นที่  โดยจัดฝึกอบรมระหว่างวันที่ 20 – 21 มี.ค.2566 โดยในพิธีนั้นได้มีการกล่าวคำมั่นสัญญาในการบูรณาการโครงการยั่งยืน ต่อหน้า ผบ.ตร. อีกด้วย

พล.ต.อ.ดำรงศักดิ์ ผบ.ตร. เปิดเผยว่า โครงการฝึกอบรมวิทยากรต้นแบบชุมชนยั่งยืน เพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดแบบครบวงจรตามยุทธศาสตร์ชาติ จัดขึ้นมาเป็นปีที่ 3 แล้ว และทำมาแล้วกว่า 3,000 ชุมชนแล้ว ซึ่งปีนี้จะทำโครงการดังเพิ่มอีก โดยมีรูปแบบครู ก แล้วนำขยายให้กับครู ข ตามโรงพักต่างๆ ให้เสร็จสิ้นภายในเดือนนี้ จากนั้นก็จะลงพื้นที่ไปตามชุมชนต่างๆในการแก้ไขปัญหายาเสพติด โดยจะทำงานเป็นทีม มีทั้งฝ่ายปกครอง ฝ่ายสาธารณสุข ผู้นำชุมชน ผู้นำท้องถิ่น ตนเชื่อว่าการแก้ไขปัญหาให้กับพี่น้องประชาชนจะดียิ่งขึ้น โดยที่ผ่านมาใน  3 ปี ได้ลงพื้นที่ไปตามชุมชน และเก็บข้อมูลให้มากที่สุด ก่อนที่จะเข้าไปแก้ไขปัญหายาเสพติดต่างๆได้มาก และลดการคุ้มคลั่งจากผู้เสพยาได้มากขึ้น และมีแนวโน้มที่ดี ในการแก้ไขปัญหาที่ตรงจุด ซึ่งแต่ละจุดนั้นก็ต้องพิจารณาความยากง่าย บางหมู่บ้านชุมชนมีผู้ติดยาน้อย ก็แก้ไขปัญหาได้ง่าย โดยในปีนี้มีเป้าหมายในโครงการชุมชนยั่งยืน อีก 1,483 ชุมชนเป้าหมาย และปีหน้าทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ก็จะของบประมาณเพิ่มขึ้นเพื่อลงไปในระดับตำบล ประสานกับผู้นำท้องที่ อาทิ นายก อบต. กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ในการแก้ไขปัญหาที่มากสุด ไปจนระดับน้อย

ด้าน พล.ต.ต.ภูวดิท ชนะคชภัทร์ วิทยากรต้นแบบชุมชนยั่งยืน สำนักงานตำรวจแห่งชาติ กล่าวว่า จากการลงพื้นที่การวิทยากรต้นแบบชุมชนยั่งยืน เพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดแบบครบวงจรตามยุทธศาสตร์ชาติ นั่น ได้ตั้งเป้าผลสำริดไว้ ลงพื้นที่เป้าหมาย แต่ละชุมชน เพื่อค้นหาคนเสพยาแต่ละชุมชน ให้ขึ้นมาอยู่บนดิน เพื่อนำมาบำบัด ให้เลิกยา เลิกเสพ คนที่คลั่งก็ดูแลให้กินยาแบบสม่ำเสมอตามแพทย์สั่ง ถ้ามีคนดูแลเขา เขาก็จะไม่เสพซ้ำ ระหว่างบำบัดก็จะไม่ไปเสพซ้ำ และเลิกยาไป เหมือนตัวอย่างที่ เกาะสินไห จ.ระนอง ซึ่งเป็นชุมชนอิสลาม 100 เปอร์เซ็นต์ มี 400 กว่าหลังคาเรือน เราไปเอกซเรย์ พบว่ามีคนเสพถึง 87 คน โดยได้สร้างพลังชุมชน แบ่งเป็นคุ้มต่างๆ ในการดูแลผู้เสพกันเอง โดยมีเจ้าหน้าที่รัฐเป็นผู้สนับสนุน ให้กับเขา ก็จะทำให้คนเสพ คนขาย จะไม่กล้ามายุ่ง แต่อย่างใด ซึ่งก็จะทำให้โครงการสำริดผลมากขึ้น