ตำรวจสันติบาลเปิดโครงการฝึกอบรม “BLACK TIGER” รุ่นที่ 5

ตำรวจและเจ้าหน้าที่กระทรวงยุติธรรม 40 นาย ร่วมฝึกอบรมการอารักขาบุคคลสำคัญและการตอบโต้ทางยุทธวิธี (BLACK TIGER) เสือดำ รุ่นที่ 5

พล.ต.ท.อภิชาติ เพชรประสิทธิ์ ผู้บัญชาการตำรวจสันติบาล เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมอารักขาบุคคลสำคัญและการตอบโต้ทางยุทธวิธี (BLACK TIGER) เสือดำ รุ่นที่ 5 ที่ศูนย์พัฒนาด้านการข่าวกองบัญชาการตำรวจสันติบาล ถ.วิภาวดี โดยมีผู้เข้าร่วมอบรมจำนวน 40 นาย ประกอบด้วย เจ้าหน้าที่ตำรวจสันติบาล 23 นาย เจ้าหน้าที่ตำรวจสังกัดสำนักงานตำรวจแห่งชาติ 14 นาย กระทรวงยุติธรรม 3 นาย โดยมีการฝึกทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ ทั้งเรื่องการปรับสภาพร่างกายและจิตใจ รูปแบบยุทธวิธี CQB ( Close Quarters Battle ), วิชา TCCC (อ่านว่า ทีดับเบิลซี) หรือTactical Combat Casualty Care คือหลักสูตรการดูแลผู้บาดเจ็บจากการรบทางยุทธวิธี ,วิชา VIP PROTEC TION , ภาควิชา ขับรถยนต์ทางยุทธวิธี , Markman Ship, ภาควิชาทางน้ำ

พ.ต.อ.กรธวัช สวัสดิ์โรจน์ รองผู้บังคับการศูนย์พัฒนาด้านการข่าว กองบัญชาการตำรวจสันติบาล กล่าวว่า โครงการฝึกอบรม BLACK TIGER จะเป็นการฝึกอบรมเรื่องการอารักขาบุคคลสำคัญเป็นหลัก ซึ่งจะมีการเพิ่มในเรื่องของปฏิบัติการพิเศษไปด้วยเพื่อให้สามารถอารักขาบุคคลและสถานที่ได้อย่างครบถ้วน เราจึงพัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับการปฏิบัติหน้าที่ในงานอารักขาครบถ้วน ซึ่งจะแตกต่างกับหน่วยปฏิบัติการพิเศษอื่นๆ ที่เน้นในเรื่องการใช้อาวุธเป็นยุทธวิธี แต่ของ BLACK TIGER จะเน้นงานอารักขาบุคคลสำคัญเป็นหลักแต่จะเอาอาวุธพิเศษมาร่วมด้วย เนื่องจากปฏิบัติการบางอย่างต้องใช้ขีดความสามารถที่เหนือกว่าปกติทั่วไป ซึ่งปกติจะขอกำลังจากหน่วยปฏิบัติการพิเศษมาร่วม แต่ถ้าบางภารกิจเราทำเองได้ก็จะเป็นสิ่งที่ดี

ที่ผ่านมา BLACK TIGER ยังไม่มีการจัดหน่วยที่ชัดเจนผู้ที่ฝึกออกไปก็จะกลับไปประจำการที่หน่วยตัวเองเมื่อมีภารกิจก็จะเรียกมาช่วย ผู้ที่จะเข้ามาฝึกก็จะมีหลักเกณฑ์ในการคัดเลือกทั้งทางแทคติคอล และภาวะจิตใจ เมื่อผ่านการคัดเลือกก็จะต้องเข้ารับการฝึกที่ศูนย์พัฒนาด้านการข่าวกองบัญชาการตำรวจสันติบาล 2 เดือน จากนั้นจะไปฝึกภาคน้ำกับต่อต้านการซุ่มยิงที่ตำรวจพลร่มค่ายนเรศวร อย่างไรก็ตาม ในการฝึกครั้งนี้เราคาดหวังว่าอย่างน้อยกำลังพลที่เข้ามาฝึกก็จะเป็นการพัฒนาทักษะของตัวเองและนำไปใช้ในหน่วยได้

ภายหลังจากพิธีเปิดผู้เข้าฝึกอบรมแต่ละคนต้อง ฝากยศ เวลาฝึกทุกคนเป็นนักเรียนเหมือนกันหมด และคืนนี้จะมีการรับน้องและมอบธงรุ่น 5