ผบ.ตร. เอาจริง สั่งตำรวจคุมเข้มยกระดับแก้ปัญหาฝุ่น PM 2.5 เน้นบูรณาการร่วมทุกภาคส่วนแก้ไขปัญหาทุกมิติ

ผบ.ตร. เอาจริง สั่งตำรวจคุมเข้มยกระดับแก้ปัญหาฝุ่น PM 2.5 เร่งบังคับใช้กฎหมาย รถควันดำ ลักลอบเผา โรงงาน การก่อสร้าง ที่ก่อเกิดมลพิษ เน้นบูรณาการร่วมทุกภาคส่วนแก้ไขปัญหาทุกมิติ ตามนโยบายรัฐบาล

วันนี้ (14 มี.ค.66 ) พล.ต.ต.อาชยน ไกรทอง โฆษก ตร. เปิดเผยว่า ตามข้อสั่งการความห่วงใยของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีต่อประชาชนกับสถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM 2.5) เกินมาตรฐานที่เกิดขึ้น โดยให้ทุกหน่วยบูรณาการยกระดับร่วมกันแก้ไขปัญหาทุกมิติ

พล.ต.อ.ดำรงศักดิ์ กิตติประภัสร์ ผบ.ตร. ขานรับนโยบาย สั่งการให้ทุกหน่วยในสังกัด ตร.ยกระดับเพิ่มมาตรการตรวจสอบและบังคับใช้กฎหมายแก้ปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM 2.5) เกินมาตรฐาน ที่มีมาจากหลายสาเหตุทั้ง การคมนาคมขนส่ง การเผาในที่โล่งแจ้ง การเกิดไฟป่า ภาคอุตสาหกรรม การก่อสร้าง และหมอกควันต่างๆ 

ผบ.ตร.ได้มีวิทยุสั่งการ ไปยังทุกหน่วยให้ดำเนินการดังนี้

1)เพิ่มความเข้มตรวจสอบและบังคับใช้กฎหมาย อย่างเข้มงวดกับผู้ที่นำรถยนต์ที่มีลักษณะปล่อยพิษควันดำมาใช้บนถนน  ออกคำสั่งห้ามใช้รถที่ก่อให้เกิดมลพิษ รวมทั้งบูรณาการร่วมกับขนส่ง หน่วยที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน สนับสนุนด้านเครื่องมืออุปกรณ์ เพื่อบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด

2)เพิ่มมาตรการตรวจสอบบังคับใช้กฎหมาย กับผู้ประกอบการโรงงานอุตสาหกรรมไม่ให้ปล่อยมลพิษทางอากาศ และการก่อสร้างที่ก่อให้เกิดฝุ่น

3)ตรวจสอบและบังคับใช้กฎหมายกับผู้ลักลอบเผาพืชไร่และพื้นที่เพาะปลูก การเผาในที่โล่งแจ้ง และกิจการที่ก่อให้เกิดอันตราย

นอกจากนี้ ยังสั่งให้สถานีตำรวจท้องที่อำนวยความสะดวกการจราจรให้เกิดความคล่องตัว และห้ามจอดรถริมถนนในถนนสายหลัก ป้องกันปัญหาการจราจรติดขัด เพื่อลดการปล่อยควันและสะสมฝุ่นละออง รณรงค์ ไม่ขับ…ช่วยดับเครื่อง และใช้ระบบขนส่งมวลชนให้มากขึ้น

รวมทั้งให้มีการประชาสัมพันธ์ สร้างการรับรู้ ความเข้าใจกับพี่น้องประชาชน ในการร่วมกันแก้ปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM 2.5) เกินมาตรฐาน”

โฆษก ตร. กล่าวอีกว่า ผบ.ตร. มีความห่วงใยสุขภาพ ความปลอดภัยของพี่น้องประชาชน จึงได้กำชับให้ทุกหน่วยร่วมกันขับเคลื่อนมาตรการ เพื่อลดฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM 2.5) โดยเฉพาะมาตรการเพิ่มความเข้มตรวจสอบและบังคับใช้กฎหมาย เน้นการบูรณาการกับทุกภาคส่วนในการแก้ไขปัญหา ในทุกมิติ ตามนโยบายรัฐบาล

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ขอประชาสัมพันธ์ ขอความร่วมมือประชาชน ปฏิบัติตามกฎหมาย หลีกเหลี่ยงการใช้รถควันดำ งดเผาในที่โล่งแจ้ง  หากพบเหตุเพลิงไหม้ ไฟป่า หรือโรงงานสถานประกอบการปล่อยควันมลพิษ สามารถแจ้งเหตุได้ตามสถานีตำรวจใกล้บ้านท่าน หรือหมายเลขสายด่วน 191 หรือ 1599 ตลอด 24 ชม.