ผบ.ตร. ลงพื้นที่อีสาน ร่วม นายกฯ ตรวจเยี่ยม “หนองบัวลําภู ต้นแบบสีขาว ปลอดยาเสพติด”

ผบ.ตร.ลงพื้นที่อีสาน ร่วม นายกฯ ตรวจเยี่ยม “หนองบัวลําภู ต้นแบบสีขาว ปลอดยาเสพติด” ขานรับนโยบายนำโมเดลความสำเร็จขยายทั่วประเทศ บรรยายพิเศษ แก้ปัญหายาเสพติด ลดผู้เสพ คืนคนดีสู่สังคม

เมื่อวันที่ 2 มี.ค.66 เวลา 13.45 น. พล.ต.อ.ดำรงศักดิ์ กิตติประภัสร์ ผบ.ตร. ได้เดินทางไปร่วมต้อนรับ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ในการตรวจเยี่ยมและติดตามดําเนินงานตามมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด จังหวัดหนองบัวลําภู ในระยะเวลาเร่งด่วน 3 เดือน หนองบัวลําภูต้นแบบสีขาวปลอดยาเสพติด  ณ ศูนย์ปฏิบัติการชุมชนยั่งยืนบ้านท่าอุทัย ต.อุทัยสวรรค์ อ.นากลาง จ.หนองบัวลำภู โดยมี หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่ และภาคีเครือข่าย ในพื้นที่จังหวัดหนองบัวลำภูร่วมต้อนรับ

ผบ.ตร. กล่าวว่า “โครงการหนองบัวลําภูต้นแบบสีขาวปลอดยาเสพติด เป็นโครงการ ที่สืบเนื่องมาจาก มติประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ตามแนวทางที่ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ได้มีข้อสั่งการเรื่องยาเสพติด กำหนดให้จังหวัดหนองบัวลำภูเป็นต้นแบบของจังหวัดสีขาว ซึ่งดำเนินการมาตั้งแต่เดือน พ.ย.65 ทาง ตร.ได้ส่งชุดตำรวจภูธรภาค 4 มาช่วยในการปราบปราม การขยายผล และส่งทีมวิทยากรมาช่วยในชุมชนยั่งยืน บูรณาการร่วมกันระหว่างผู้ว่าราชการจังหวัด ฝ่ายปกครอง ตำรวจ สาธารณสุข และท้องถิ่น จนสามารถค้นหาผู้เสพได้เป็นจำนวนมาก และยังได้นำตัวผู้เสพเข้าสู่การบำบัดฟื้นฟูตามรูปแบบ CBTx โดยใช้ชุดปฏิบัติการยั่งยืน จัดกิจกรรมบำบัดในรูปแบบผสมผสาน ทั้งศาสนาบำบัด อาชีพบำบัด และบำเพ็ญสาธารณประโยชน์บำบัด มีชาวบ้านเข้ามามีส่วนร่วม ให้กำลังใจสร้างความเชื่อมั่นผู้เสพให้ ลด ละ เลิก ทำให้ผู้เสพมีกำลังใจ บำบัดฟื้นฟูผ่าน เป็นคนดีคืนสู่สังคม ใช้ชีวิตปกสุขร่วมกับชุมชนได้

ขณะทำสำเร็จไปแล้ว 72 ชุมชน ถือว่าประสบผลสำเร็จเป็นอย่างดี ในการช่วยบำบัดผู้เสพกว่า 1,000 ราย และราคายาเสพติดที่สูงขึ้น เป็นตัวบ่งชี้ความสำเร็จของโครงการ ประกอบกับความร่วมมือของชาวบ้านในพื้นที่มีความพึงพอใจเป็นอย่างมาก โดยสนับสนุนช่วยเหลือเจ้าหน้าที่ในการให้ข้อมูล และขจัดปัญหายาเสพติดในชุมชนให้เห็นผลอย่างเป็นรูปธรรม

หลังจากโครงการประสบผลสำเร็จ ได้รายงานให้ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี รับทราบ จนเป็นที่มาของการลงพื้นที่ในการตรวจเยี่ยมครั้งนี้ ท่านนายกรัฐมนตรี ได้สั่งการนำโมเดลการแก้ไขปัญหายาเสพติดแบบครบวงจรทุกมิติของจังหวัดหนองบัวลำภูขยายสู่จังหวัดอื่นๆ เพื่อให้การแก้ไขปัญหายาเสพติดเกิดความยั่งยืนตามนโยบายรัฐบาล โดย ตร.จะรับไปดำเนินการ ซึ่งมีโครงการชุมชนยั่งยืน 1 โรงพักต่อ 1 ชุมชนที่ทำมา 3 ปี และจะหารือเตรียมขยายเป็น 1 โรงพัก ต่อ 1 ตำบล เพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดให้มากยิ่งขึ้นต่อไป”

โดยก่อนหน้านี้ ในช่วงเช้า เวลาประมาณ 10.30 น. ที่โรงแรมเจริญธานี ต.ในเมือง จว.ขอนแก่น พล.ต.อ.ดำรงศักดิ์  กิตติประภัสร์ ผบ.ตร. ได้บรรยายพิเศษ  โครงการฝึกอบรมวิทยากรต้นแบบชุมชนยั่งยืน เพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดแบบครบวงจรตามยุทธศาสตร์ชาติตำรวจภูธรภาค 4 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ครู ก) รุ่นที่ 8 ให้ผู้เข้ารับการอบรม โดยมี พล.ต.ท.ภาณุรัตน์ หลักบุญ ผู้ช่วย ผบ.ตร. พล.ต.ท.ยรรยง เวชโอสถ ผบช.ภ.4 นายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นพล.ต.ต.ธนชาติ รอดคลองตัน รอง ผบช.ภ.4 พล.ต.ต.นพเก้า โสมนัส ผบก.ภ.จว.ขอนแก่น เข้าร่วม

สำหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม ประกอบด้วย รองผบก.ภ.จว.ที่รับผิดชอบงานด้านยาเสพติด หน.สภ.ในสังกัด หัวหน้าชุดปฏิบัติการชุมชนยั่งยืน สถานีละ 1 นาย ผู้แทนฝ่ายปกครอง จังหวัดละ 1 คน  ผูัแทนสาธารณสุข จังหวัดละ 2 คน ผู้นำชุมชน ที่มีความพร้อมในการปฏิบัติงานร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจ จังหวัดละ 2 คน และ เจ้าหน้าที่ศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ตำรวจภูธรจังหวัดละ 2 นาย

ผบ.ตร. ได้บรรยายพิเศษ โครงการชุมชนยั่งยืนฯ ให้ผู้เข้ารับการอบรมเข้าใจวัตถุประสงค์ของการฝึกอบรม ที่ตำรวจมุ่งเน้นการแก้ไขปัญหายาเสพติดทุกมิติ ทั้งการปราบปรามขยายผล ยึดทรัพย์ โดยเฉพาะมิติการป้องกันโดยขับเคลื่อนผ่าน โครงการชุมชนยั่งยืนฯ ซึ่งทำมาปีนี้เป็นปีที่ 3 แล้ว มีชุมชนยั่งยืนกว่า 3,000 ชุมชน  หลักการชุมชนยั่งยืน คือ การสร้างความร่วมมือในชุมชุม โดย 1 เสาเอก 4 เสาหลัก กล่าวคือ เสาหลัก ระดับจังหวัดจะเป็นผู้ว่าราชการจังหวัด ระดับอำเภอ จะเป็นนายอำเภอ ส่วน 4 เสาหลัก ประกอบด้วย ตำรวจ สาธารณสุข ฝ่ายปกครอง และ ท้องถิ่น ในการร่วมค้นหาผูัเสพ มาทำการบำบัดผ่านกระบวนการชุมชนบำบัด มีครอบครัวเข้ามามีส่วนร่วมให้กำลัง ฝึกอาชีพให้ด้วย เพื่อคืนคนดีสู่สังคม โดยเชื่อว่า โครงการชุมชนยั่งยืนฯ คือ คำตอบสุดท้ายของการแก้ไขปัญหายาเสพติด ลดจำนวนผู้เสพ คืนคนดีสู่สังคม จนเกิดความยั่งยืนเป็นสังคมสีขาวปลอดยาเสพติด

ทั้งนี้การฝึกอบรมครั้งนี้ ได้รับเกียรติจากวิทยากรต้นแบบชุมชนยั่งยืน ผู้ทรงคุณวุฒิ ที่มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ในการทำงาน จากสำนักงานตำรวจแห่งชาติมาร่วมถ่ายทอดความรู้ให้ผู้เข้ารับการอบรม

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถนำความรู้ที่ได้รับ ไปถ่ายทอดสู่ชุดปฏิบัติการชุมชนยั่งยืน ในสถานีตำรวจและหน่วยงานที่ตนเองสังกัด อีกทั้งยังเป็นการบูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความร่วมมือ และความเข้มแข็งให้กับคนในชุมชน/หมู่บ้าน ในการป้องกันยาเสพติด แก้ไข และเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดอย่างมีประสิทธิภาพต่อไป