พิธีบันทึกข้อตกลง ความร่วมมือกับ กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ เผยแพร่ สื่อเตือนภัย รู้เท่าทันภัยจาก “อาชญากรรมออนไลน์”

วันนี้ 2 มี.ค. 2566 เวลา 10.00 น. พล.ต.ท.สมพงษ์ ชิงดวง ผช.ผบ.ตร. ในฐานะตัวแทน พล.ต.อ.ดำรงศักดิ์ กิตติประภัสร์ ผบ.ตร. พร้อมด้วย พล.ต.ท.จิรภพ ภูริเดช ผบช.ก. และ ดร.ธนกร ศรีสุขใส ผู้จัดการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ เดินทางเข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) กับกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ เพื่อ ผลิต เผยแพร่ สื่อเตือนภัยประชาชนให้รู้เท่าทันภัยจาก “อาชญากรรมออนไลน์” ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 อาคารประชาอารักษ์ กองบังคับการปราบปราม ถนนพหลโยธิน โดยมีคณะตัวแทนจาก บช.ก. , บช.สอท. คณะผู้บริหารกองทุนฯ ร่วมพิธีในครั้งนี้

จากการที่กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ โดย ดร.ธนกร ศรีสุขใส ผู้จัดการกองทุนฯ ได้เข้ามาสนับสนุนและร่วมมือกันในการผลิตสื่อเตือนภัยเพื่อสร้างการรับรู้ และการเฝ้าระวัง อาชญากรรมทางเทคโนโลยี หรือที่รู้จักกันว่าอาชญากรรมออนไลน์ เพื่อประชาสัมพันธ์ในเนื้อหา ที่เกี่ยวข้องกับสิ่งที่เกิดขึ้นในปัจจุบันเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันให้แก่ประชาชนที่อาจตกเป็นเหยื่อ จากกลุ่มคนดังกล่าว จากนโยบายในการขับเคลื่อนกองทุนพัฒนา ปลอดภัยและ สร้างสรรค์ มุ่งเน้นในการสนับสนุนการจัดทำสื่อเตือนภัยเพื่อให้ ประชาชนทั่วไปสามารถใช้ประโยชน์ และเพื่อป้องกัน อาชญากรรม สร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของ ประชาชน รักษาความสงบเรียบร้อยของสังคมในส่วนรวม เพื่อลดความสูญเสียและความเสียหายอันเกิดจาก อาชญากรรมออนไลน์ที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง

นำมาสู่การจัดพิธีบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโดย พล.ต.อ.ดำรงศักดิ์ กิตติประภัสร์ ผบ.ตร ได้มอบหมายให้ พล.ต.ท.สมพงษ์ ชิงดวง ผช.ผบ.ตร. เป็นผู้แทนเข้าลงนามในครั้งนี้ โดยจัดขึ้น ณ ห้องประชุม อาคาร ประชาอารักษ์ กองบังคับการ ปราบปราม ถนนพหลโยธิน ถือเป็นเรื่องที่น่ายินดีเป็นอย่างยิ่ง ที่ทางกองทุนฯ ตระหนักและพร้อมที่จะร่วมมือกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ซึ่งเป็นหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายในการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมออนไลน์ที่กำลังเป็นภัยใกล้ตัวมากขึ้น

พล.ต.ท. สมพงษ์ ชิงดวง ผช.ผบ.ตร กล่าวว่า ปัจจุบันคดีอาชญากรรมทางเทคโนโลยี มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น อย่างต่อเนื่อง คนร้าย หรือมิจฉาชีพ มีการพัฒนารูปแบบ วิธีการ รวมทั้งอาศัยเทคโนโลยี ในการหลอกลวง ส่งผลให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อน และสูญเสียทรัพย์สิน เป็นจำนวนมาก โดยจากสถิติ ในระบบรับแจ้งความออนไลน์ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ในห้วง 11 เดือนเศษที่ผ่านมามีผู้เสียหายแจ้งความประมาณ 2 แสนกว่าราย มูลค่าความเสียหายกว่า 3 หมื่นล้านบาท

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ จึงได้ให้ความสำคัญในเรื่องนี้เป็นอย่างมากโดยได้กำหนดมาตรการ ในการป้องกันปราบปราม และการประชาสัมพันธ์ รวมทั้งได้จัดทำระบบ รับแจ้งความ เพื่อ อานวยความสะดวกให้กับประชาชน ผ่านระบบออนไลน์ และทางเว็บไซต์ ส่วนการประชาสัมพันธ์ นั้น สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ได้เร่งประชาสัมพันธ์สื่อสร้างภูมิคุ้มกัน ต้านภัยอาชญากรรมทางเทคโนโลยี หรือ Cyber Vaccine ที่นำเสนอรูปแบบกลโกงใหม่ๆ ของคนร้าย เพื่อให้ประชาชน รู้เท่าทันไม่ตกเป็นเหยื่อของคนร้ายในโลกออนไลน์ โดยประชาชนทุกเพศทุกวัย

ดังนั้น ความร่วมมือของกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ในการที่จะเข้ามาให้ ความสนับสนุนและร่วมกันในการผลิตและประชาสัมพันธ์สื่อเตือนภัย เพื่อสร้างกระบวนการเรียนรู้ และเฝ้าระวังอาชญากรรมออนไลน์ให้กับประชาชน ถือเป็นการยกระดับการประชาสัมพันธ์ของสํานักงานตำรวจแห่งชาติให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ขอขอบคุณ ดร.ธนกร ศรีสุขใส และ คณะทำงาน ของกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ รวมถึง ผู้ที่เกี่ยวข้อง และเพื่อนข้าราชการตำรวจ ทุกท่าน ที่ช่วยกัน ขับเคลื่อนการดำเนินงานครั้งนี้จนสำเร็จลุล่วงไปด้วยดี และหวังเป็นอย่างยิ่งว่า ความร่วมมือกันในครั้งนี้ จะนำมาซึ่งประโยชน์ต่อประชาชนและสังคมส่วนรวม ในการ ประชาสัมพันธ์ป้องกันอาชญากรรมทางเทคโนโลยี

ด้านดร.ธนกร ศรีสุขใส ผู้จัดการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ กล่าวว่า การลงนามข้อตกลงความร่วมมือในครั้งนี้ ทางดองทุนมีความพร้อมที่จะทำสื่อเพื่อรณรงค์และเตือนภัย ทั้งสื่อในรูปแบบออนไลน์ และสื่อรูปแบบอื่นๆ โดยจะมีการกระจายสื่อที่จัดทำขึ้นไปยังหน่วยงานต่างๆ สถานีโทรทัศน? รวมไปถึงสถานีวิทยุต่างๆ เพื่อให้เข้าถึงกับประชาชนทุกเพศทุกวัย และเพื่อให้ประชาชนได้รู้เท่าทันกลโกงของกลุ่มมิจฉาชีพออนไลน์ ที่กำลังสร้างความเดือดร้อนให้กับประชาชนในปัจจุบัน

พล.ต.ท. สมพงษ์ ชิงดวง ผช.ผบ.ตร ยังได้ขอความร่วมือสื่อมวลชนทุกท่านได้ช่วยกันประชาสัมพันธ์ สื่อเตือนภัยอาชญากรรมออนไลน์เชิงรุกที่ได้รับความร่วมมือจากการทำบันทึกความตกลง ในครั้งนี้ส่งต่อไปถึงประชาชนอีกช่องทางหนึ่ง รวมทั้งช่วยประชาสัมพันธ์ ช่องทางใน การ แจ้งความออนไลน์ คดีอาชญากรรมทางเทคโนโลยี ผ่านเว็บไซต์ www.thaipoliceonline.com หรือ ผ่านศูนย์ปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สายด่วน โทร 1441 และหมายเลข081 866 3000 ขอบคุณครับ