“รองต่อ” นำคณะผู้เข้ารับการฝึกอบรม เข้ารับการฝึกตามโครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพการใช้อาวุธปืน

เมื่อวันที 26 ก.พ. พล.ต.อ.ต่อศักดิ์ สุขวิมล รอง ผบ.ตร. นำคณะผู้เข้ารับการฝึกอบรม ตร.หน่วยปฏิบัติการพิเศษ ในสังกัด ภ.1 – 9 , บช.ปส. , บช.น., บช.ตชด., บก.ป. และ บก.ปพ. เข้ารับการฝึกตามโครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพการใช้อาวุธปืน สำหรับข้าราชการตำรวจ ทำหน้าที่ครูฝึกต้นแบบ (Training For Trainer) ของ ตร. ประจำปีงบประมาณ 2566

พล.ต.อ.ต่อศักดิ์ กล่าวว่า สืบเนื่องจากนโยบายของทาง พล.ต.อ.ดำรงศักดิ์ กิตติประภัสร์ ผบ.ตร. ที่ให้ความสำคัญต่อการพัฒนาทักษะศักยภาพของเจ้าหน้าที่ตำรวจ ตลอดจนการได้รับการฝึกทบทวนการใช้อาวุธปืน โดยเฉพาะอย่างยิ่งเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดปฎิบัติการพิเศษที่ต้องปฏิบัติหน้าที่ในการเข้าระงับยับยั้งเหตุ ซึ่งหน้าต่างๆ รวมถึงการปราบปราม ดังนั้นเพื่อให้เจ้าหน้าที่ตำรวจเกิดความชำนาญในการใช้อาวุธปืนประจำกาย สามารถดูแลความสงบเรียบร้อย และรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินให้แก่ประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงเกิดความปลอดภัยต่อตัวเจ้าหน้าที่ตำรวจเอง สำนักงานตำรวจแห่งชาติ จึงได้จัดทำโครงการดังกล่าวขึ้น

โครงการดังกล่าวฝึกอบรมที่ ค่ายนเรศวร ระหว่างวันที่ 21 – 26 ก.พ.2566 โดยได้รับการสนับสนุนครูฝึกซึ่งมีความชำนาญการในการใช้อาวุธปืนพกสั้น ในระดับมาตรฐานสากล ประเทศออสเตรีย (ซึ่งได้รับการประสานงานผ่าน บริษัท Glock แห่งประเทศไทย) จำนวน 2 นาย ซึ่งถ่ายทอดทักษะในการใช้อาวุธปืน รวมไปถึงการยิงปืนในสถานการณ์ที่ต้องเผชิญในการปฏิบัติงานจริงรูปแบบต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น การนั่งยิง นอนยิง การยิงหลังที่กำบัง หรือการยิงขณะเคลื่อนที่ ซึ่งการฝึกยิงในลักษณะดังกล่าว จำเป็นที่เจ้าหน้าที่ตำรวจจะต้องได้รับการฝึกฝนก่อนเข้ารับการยิงจริง จึงจะทำให้เกิดประโยชน์สูงสุด ผลการฝึกอบรม ดังนี้

  1. ระดับ Level 1 (21 – 23 ก.พ.66) จำนวน 14 นาย ผลการฝึกอบรม ผ่านเกณฑ์การฝึกทั้งสิ้น 14 นาย
  2. ระดับ Level 2 (24 – 26 ก.พ.66) จำนวน 22 นาย ผลการฝึกอบรม ผ่านเกณฑ์การฝึกทั้งสิ้น 22 นาย