ตำรวจภูธรจังหวัดร้อยเอ็ด จัดพิธีทำลายของกลางประเภทอาวุธปืน ประจำปี 2566

เวลา 10.00 น. ณ ตำรวจภูธรจังหวัดร้อยเอ็ด นายทรงพล ใจกริ่ม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เดินทางมาเป็นประธานในพิธีทำลายของกลางประเภทอาวุธปืนประจำปี 2566 พันตำรวจเอก นันทเศรษฐ์ สุขนพกิจ ผู้กำกับการฝ่ายอำนวยการ ตำรวจภูธรจังหวัดร้อยเอ็ด

การดำเนินการทำลายของกลางประเภทอาวุธปืนประจำปี 2566 ตามระเบียบสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ว่าด้วยการเก็บรักษาและจำหน่ายของกลาง พุทธศักราช 2566 ลงวันที่ 21 กันยายน 2566 การเก็บรักษาอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนของกลางให้เก็บรักษาไว้ที่สถานีตำรวจ จนกว่าคดีจะมีคำพิพากษาถึงที่สุดไห้ ริบเป็นของแผ่นดินซ์ดีส่งก้องสรรพาวุธสำนักงานตำรวจแห่งชาติหากเป็นอาวุธปืนไทยประดิษฐ์ทุกชนิดที่ไม่มีเครื่องหมายทะเบียนให้สถานีตำรวจตั้งคณะกรรมการทำลายโดยได้รับอนุมัติจากผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัด เพื่อทำลายให้แล้วเสร็จก่อนวันที่ 30 กันยายน ของทุกปีตำรวจภูธรจังหวัดร้อยเอ็ด ได้ดำเนินการสำรวจของกลางประเภทอาวุธปืนซึ่งเก็บรักษาอยู่ที่สถานีตำรวจในสังกัด ที่ศาลมี คำพิพากษาถึงที่สุดให้ริบเป็นของแผ่นดินประเภทอาวุธปืนไทยประดิษฐ์ที่ไม่มีเครื่องหมายทะเบียนที่ยังไม่ได้ทำลาย ประจำปีงบประมาณ 2565/จำนวน 101 กระบอก ที่เก็บรักษาอยู่ที่สถานีตำรวจต่างๆ ในจังหวัดร้อยเอ็ด

โดยผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดร้อยเอ็ด ได้แต่งตั้งคณะกรรมการและอนุมัติให้ทำลายของกลางแล้ว โดยให้คณะกรรมการทำลายของกลางนำอาวุธปืนดังกล่าวมาดำเนินการทำลาย