ผบ.ตร. เป็นประธานการประชุมบริหาร ตร. ครั้งที่ 2/2566

วันที่ 17 ก.พ.66 เวลา 13.30 น. พล.ต.อ.ดำรงศักดิ์ กิตติประภัสร์ ผบ.ตร. เป็นประธานการประชุมบริหาร ตร. ครั้งที่ 2/2566 ณ ห้องศรียานนท์ ชั้น 2 อาคาร 1 ตร. โดยก่อนเริ่มการประชุมฯ ได้มีพิธีมอบโล่รางวัลเเก่หน่วยงานที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่นด้านการป้องกันอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2566 เเละมอบรางวัลคลิปวิดีโอสั้นเพื่อรณรงค์ประชาสัมพันธ์การป้องกันอาชญากรรมทางเทคโนโลยี