ตร.เพชรบูรณ์ จัดอบรมโครงการ ‘สร้างภาคีเครือข่ายป้องกันภัยอาชญากรรมทางเทคโนโลยี’

การอบรมโครงการ ‘สร้างภาคีเครือข่ายป้องกันภัยอาชญากรรมทางเทคโนโลยี’ ตามนโยบายสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2566 ที่โรงแรมเอสอาร์เรสสิเด้นท์ ตำบลสะเดียง อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ ตำรวจภูธรจังหวัดเพชรบูรณ์ จัดอบรมสร้างภาคีเครือข่ายป้องกันอาชญากรรมทางเทคโนโลยี (ครู ข.ไข่) มีเจ้าหน้าตำรวจจาก ทุก สภ. ในสังกัดภูธรจังหวัดเพชรบูรณ์ และภาคีเครือข่าย จากหลากหลายอาชีพเข้าร่วมการอบรม

ปัจจุบันรูปแบบการกระทำผิดคดีอาชญากรรมทางเทคโนโลยีมีการพัฒนาเปลี่ยนแปลงไปตามวิถีการดำเนินชีวิต จากสถิติแนวโน้มคดีอาชญากรรมทางเทคโนโลยีที่เพิ่มสูงขึ้น ได้สร้างความเสียหายต่อทรัพย์ของประชาชนเป็นจำนวนมาก และทำให้เกิดปัญหาต่างๆ ต่อเศรษฐกิจในภาพรวมของประเทศ พลเอกประยุทธ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี จึงได้มีการสั่งการแก้ปัญหาดังกล่าวอย่างเร่งด่วน ร่วมกับ ทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ได้ทุ่มเท อุตสาหะในการปราบปรามกลุ่มคนร้าย ที่กระทำความผิดดังกล่าว จึงมีการประสานความร่วมมือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

แต่สถิติแนวโน้มคดีอาชญากรรมทางเทคโนโลยี ยังคงเพิ่มสูงขึ้น เพราะคนร้ายปรับเปลี่ยนรูปแบบอยู่ตลอดเวลา แต่ด้วยข้อจำกัดในด้านปริมาณงาน ในความรับผิดชอบของเจ้าหน้าที่ตำรวจ ที่มีเป็นจำนวนมาก จึงทำให้การป้องกันปราบปราม โดยอาศัยเจ้าหน้าที่ตำรวจเป็นหลักหน่วยเดียว จะไม่ทันการณ์ในการดูแลพี่น้องประชาชน

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ จึงเห็นความสำคัญในการใช้ภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนบูรณาการในการเร่งสร้างความตระหนักรู้ ให้กับพี่น้องประชาชน เปรียบเสมือนสร้างภูมิคุ้มกันให้กับประชาชน ป้องกันระมัดระวังตนเอง บุคคลในครอบครัว เพื่อนร่วมงาน ให้รู้เท่าทันคนร้ายในการใช้กลอุบายมิให้ตกเป็นเหยื่ออาชญากรรมทางเทคโนโลยี

ทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ได้กำชับให้หน่วยคัดเลือกข้าราชการตำรวจ และประชาชน ผู้ที่มีทักษะทางคอมพิวเตอร์ และระบบอินเทอร์เน็ต มีความมุ่งมั่นในการทำงาน มีจิตอาสา มีความสามารถในการสื่อสาร และนำไปประชาสัมพันธ์ต่อยอด อันเป็นคุณสมบัติของผู้ที่จะมาเป็นครูวัคซีนไซเบอร์ ซึ่งก็คือผู้เข้ารับการอบรมทุกท่าน ถือได้ว่าเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถ เป็นผู้ที่มีศักยภาพสูง ที่จะได้มาซึมซับเอาความรู้ นำไปถ่ายทอดส่งต่อ อันจะกลายเป็นภาคีเครือข่ายที่จะร่วมมือกันป้องกันภัยอาชญากรรมทางเทคโนโลยี ให้บรรเทาเบาบาง หรือหมดสิ้นไป