พิธีประชุมมอบนโยบายการบริหาร ในสังกัดสำนักงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

วันนี้ 14 ก.พ. 66 เวลา 10.00 น. พล.ต.ท. ศิริพงษ์ ติมุลา ผบช.สทส. พร้อมด้วย พล.ต.ต. วิวัฒน์ สีลาเขตรอง ผบช.สทส. , พล.ต.ต. จักรเพชร เพชรพลอยนิล ผบก.สสท. , พล.ต.ต. อธิศวิส กมลรัตน์ ผบก.สส.  และ พล.ต.ต. ดุสกร ยุวนากร ผบก.ศทก. เดินทางเข้าร่วมประชุมมอบนโยบายการบริหารราชการแก่ข้าราชการตำรวจที่ได้รับการแต่งตั้งดำรงตำแหน่ง ในสังกัดสำนักงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารระดับ รองผู้บังคับการ ถึง สารวัตร วาระประจำปี 25665ณ ห้องประชุมรพีพัฒนศักดิ์ ชั้น 13 อาคาร 7 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ โดยมีข้าราชการตำรวจระดับผู้บังคับบัญชาที่ได้รับการแต่งตั้งในสังกัดฯ เข้าร่วมรายงานตัวและเข้ารับการรับมิบนโยบาย  71 นาย

ในการประชุมครั้งนี้เป็นการประชุม ในครั้งนี้มีข้าราชการตำรวจที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้บังคับการ จนถึง ระดับสารวัตร โดยมีข้าราชการตำรวจ ย้ายเข้ามาดำรงตำแหน่งในสังกัด สทส. 17 นาย ,ข้าราชการภายใน สทส. ที่ได้รับการเลื่อนตำแหน่ง จำนวน 20 นาย และเป็นข้าราชการตำรวจหมุนเวียน จำนวน 34 นาย แบ่งออกเป็น บก.อก.สทส. 16 นาย , สส. 33 นาย , บก.สสท. 10 นาย และ ศทก. 12 นาย

พล.ต.ท. ศิริพงษ์ ติมุลา ผบช.สทส. ได้กล่าวแสดงความยินดี และ กล่าวให้กำลังใจกับเจ้าหน้าที่ตำรวจที่ได้รับการแต่งตั้ง โยกย้าย หมุนเวียน เข้ามาปฏิบัติงาน ใน สทส. ทุกนาย ให้มีความเสียสละ ให้มีการปรับตัว และพัฒนาตัวเองในทำงานให้มีความเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดี เพื่อให้มีความก้าวหน้าในหน้าที่การงานที่ได้รับการแต่งตั้ง และร่วมกันปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมิบหมายของผู้บังคับบัญชา ให้บรรลุตามเป้าหมาย และเป็นไปตาม วิสัยทัศน์ ของ สทส. ที่ว่า “เป็นตำรวจมืออาชีพ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สนับสนุนงานตำรวจ เพื่อความผาสุขของประชาชน” พร้อมทั้งแนะนำแนวทางหลักการทำงาน และการใช้ชีวิตในการทำงานใน สทส. ให้ประสบความสำเร็จและบรรลุตามเป้าหมายขององค์กร