เฝ้าระวัง!! แก๊งชาวต่างชาติออกอาละวาด ลักบัตรเครดิตไปรูดชำระค่าสินค้า

เนื่องด้วยปรากฏข้อมูลทางการสืบสวนสอบสวนว่า มีกลุ่มแก๊งชาวต่างชาติ ก่อเหตุประทุษร้ายต่อทรัพย์ของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติด้วยการแอบลักเอาบัตรเครดิต นำไปรูดซื้อสินค้าที่มีมูลค่าสูง ซื้อคราวละหลายชิ้น เช่น ทองรูปพรรณ น้ำหนัก 40 บาท , โทรศัพท์เคลื่อนที่ ยี่ห้อไอโฟน 5 เครื่อง เป็นต้น

โดยในการซื้อ จะแสดงหนังสือเดินทางปลอมซึ่งมีชื่อ ชื่อสกุล ตรงตามบัตรเครดิตที่ประทุษร้ายมา และส่วนใหญ่คนร้ายจะใช้ช่วงเวลาก่อนที่ร้านจะปิดการให้บริการเพราะพนักงานจะเร่งรัดขาย โดยไม่สามารถตรวจสอบความถูกต้องได้ทันเวลา จึงไม่ควรรีบร้อนในการปล่อยสินค้าก่อนที่จะตรวจสอบความถูกต้องเสียก่อน

ตำรวจภูธรจังหวัดภูเก็ต จึงขอประชาสัมพันธ์มายังผู้ประกอบการ ห้าง ร้าน เพื่อเฝ้าระวังการก่อเหตุในลักษณะดังกล่าว โดยให้ตรวจสอบข้อมูล ดังนี้

1.ตรวจสอบเล่มหนังสือเดินทาง (ฉบับจริง) กับบัตรเครดิต ที่ใช้ ว่าชื่อ ชื่อสกุล ตรงกันหรือไม่ ลายมือชื่อหลังบัตร กับ ในหนังสือเดินทาง คล้ายกันหรือไม่ มีเอกสารประจำตัวอื่น เช่น ใบอนุญาตขับรถ มาแสดงประกอบ เพื่อตรวจสอบ โดยจัดทำสำเนาและถ่ายภาพไว้ด้วย พร้อมทั้งให้เปิดหน้ากากอนามัยและหมวกออก เพื่อทราบตำหนิรูปพรรณที่แท้จริง

2.แสดงข้อมูลแอพพลิเคชั่นของบัตรเครดิตในโทรศัพท์เคลื่อนที่ ว่ามีการผูกโยงข้อมูลกับบัตรเครดิตที่นำมาใช้ หรือไม่ มี SMS แจ้งเตือนเมื่อใช้บัตรชำระค่าสินค้าหรือไม่ สอบถามข้อมูลผู้ซื้อ เพื่อทราบสถานที่พัก แล้วติดต่อสถานที่พักดังกล่าว เพื่อพิสูจน์ทราบผู้ซื้อว่า ใช่หมายเลขโทรศัพท์เดียวกับที่แจ้งไว้หรือไม่

พฤติการณ์ของคนร้าย จะก่อเหตุเป็นกลุ่มแก๊งประมาณ 4-5 คน ใช้วิธีการเดินชนด้านหลังของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ แล้วลักเอาสิ่งของ (อาจมีบัตรเครดิตด้วย) แล้วเอาบัตรไปรูดซื้อสินค้า โดยปลอมพาสปอร์ต ให้ตรงกับชื่อในบัตรเครดิต