สุดอบอุ่น ‘ผบ.ตร.’ เปิดโครงการ “เริ่ม 30 หยิบจานเด่น” ก่อนร่วมรับประทานอาหารกับข้าราชการตำรวจอย่างเป็นกันเอง

วันที่ 10 ก.พ.66 เวลา 11.30 น. ที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติ พล.ต.อ.ดำรงศักดิ์ กิตติประภัสร์ ผบ.ตร. ได้เปิดโครงการ “เริ่ม 30 หยิบจานเด่น” (โครงการสวัสดิการอาหารสำหรับข้าราชการตำรวจและลูกจ้าง) ณ อาคารโภชนาคาร สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

พล.ต.ท.ยิ่งยศ เทพจำนงค์ ผบช.สกพ. เปิดเผยว่า โครงการ “เริ่ม 30 หยิบจานเด่น” เกิดจากความห่วงใยของ พล.ต.อ.ดำรงศักดิ์ฯ ผบ.ตร. ที่อยากจะช่วยลดค่าครองชีพของข้าราชการตำรวจและลูกจ้าง โดยโครงการฯ ดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้าราชการตำรวจและลูกจ้าง ได้รับประทานอาหารที่มีคุณภาพในราคาที่ไม่แพง จับต้องได้ ตามนโยบายของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ซึ่งมุ่งหวังพัฒนาคุณภาพชีวิตและสร้างขวัญกำลังใจให้แก่ข้าราชการตำรวจ

พล.ต.ท.ยิ่งยศฯ ผบช.สกพ. จึงได้มอบหมายให้ กองสวัสดิการ สำนักงานกำลังพล จัดทำโครงการสวัสดิการฯ ดังกล่าวอย่างเป็นรูปธรรม เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ข้าราชการตำรวจและลูกจ้าง โดยข้าราชการตำรวจและลูกจ้างสามารถรับประทานอาหารในราคา “เริ่มต้น 30 บาท ได้ทุกร้าน” ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป

ทั้งนี้ หลังจาก ผบ.ตร. ได้กล่าวเปิดโครงการฯ ได้ร่วมรับประทานอาหารร่วมกับผู้บังคับบัญชาระดับ ตร. และข้าราชการตำรวจที่มาใช้บริการของโครงการอย่างเป็นกันเอง