แทนคำขอบคุณ! ศิลปินศิลปาธร สาขาดนตรี ปี 60 มอบบทเพลงให้ “กายเราคือเสาหลัก” ให้ ตชด.

วันนี้ (20 ม.ค.66) เวลา 10.00 น. ณ ห้องรับรองฤทธิฤาชัย อาคารจุลละพราหมณ์ กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน พลตำรวจโท ณัฐ สิงห์อุดม ผบช.ตชด. ได้รับเกียรติจากคุณพงศ์พรหม สนิทวงศ์ ณ อยุธยา นักแต่งเพลง/ศิลปินศิลปาธร สาขาดนตรี ปี 2560, พันตำรวจตรี สุทศธวรรศ อารีย์รัตนะนคร/นายกสมาคมนักเรียนเก่า ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัยในพระบรมราชูปถัมภ์ และ พันตำรวจเอกหญิง ศิริกุล ศรีสง่า พยาบาล (สบ5)/ที่ปรึกษาปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เข้าเยี่ยมและมอบบทเพลง “กายเราคือเสาหลัก” ซึ่งเป็นบทเพลงในโครงการบทเพลงเทิดพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง โดยบทเพลงดังกล่าวประพันธ์ทำนอง-คำร้องและเรียบเรียงดนตรีโดยคุณพงศ์พรหม สนิทวงศ์ ณ อยุธยา และขับร้องโดย พ.อ.นพ.วิภู กำเนิดดี

โดยคุณพงศ์พรหม สนิทวงศ์ ณ อยุธยา ผู้ประพันธ์เพลง ได้พูดถึงที่มาของบทเพลง “กายเราคือเสาหลัก” ว่า สมาคมนักเรียนเก่า ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์, สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส ร่วมกับคณะทำงาน ซึ่งประกอบด้วยนักแต่งเพลง นำโดย คุณพงศ์พรหม สนิทวงศ์ ณ อยุธยา ศิลปินศิลปาธร สาขาดนตรีปี 2560 และศิลปินนักร้องที่เคยถวายงานสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เช่น คุณอิสริยา คูประเสริฐ, พ.อ.นพ. วิภู กำเนิดดี, คุณกันยารัตน์ กุยสุวรรณ, คุณอภิภู โสรพิมาย, คุณดลชัย บุณยะรัตเวช เป็นต้น ได้ร่วมกันจัดทำโครงการบทเพลงเทิดพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวงขึ้น โดยมีจุดประสงค์เพื่อเผยแผ่เรื่องราวพระราชกรณียกิจอันน่าประทับใจและทรงคุณูปการต่ออาณาประชาราษฎรชาวไทยและแผ่นดินไทยมาเป็นเวลายาวนาน และเพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง (12 สิงหาคม 2565) ซึ่งบทเพลง “กายเราคือเสาหลัก” เป็น 1 ใน 10 บทเพลง ที่มีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติภารกิจของตำรวจตระเวนชายแดน ซึ่งคณะมีความประสงค์จะมอบบทเพลงดังกล่าวให้แก่กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน เพื่อแสดงความขอบคุณกำลังพลที่ได้ปฏิบัติหน้าที่เพื่อประเทศชาติ ด้วยความยากลำบากในถิ่นทุรกันดารไกลคมนาคม รวมถึงเป็นการสร้างขวัญ และกำลังใจให้แก่กำลังพลทุกนาย ทั้งนี้สามารถรับฟังบทเพลง “กายเราคือเสาหลัก” ได้ทางช่องยูทูป : pongpromFanpage และสื่อต่างๆของกองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน

ในโอกาสนี้ พลตำรวจโท ณัฐ สิงห์อุดม ผบช.ตชด. ได้กล่าวขอบคุณ คุณพงศ์พรหม สนิทวงศ์ ณ อยุธยา และคณะ ที่ได้มอบบทเพลง “กายเราคือเสาหลัก” ให้แก่กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน ซึ่งได้รับฟังบทเพลงแล้ว มีความซาบซึ้งและมีนโยบายให้ทุกหน่วยในสังกัดนำไปเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ข้าราชการตำรวจ ครอบครัวและประชาชนทั่วไปได้รับทราบ รวมถึงนำไปเผยแพร่ในโอกาสสำคัญต่างๆ ของหน่วยต่อไป