พิธีลงนาม MOU โรงเรียนนายร้อยตำรวจ – บริษัทหัวเว่ย พัฒนาทักษะด้านดิจิทัล

เมื่อวันที่ 4 มกราคม 2566 เวลา 10.00 น. พลตำรวจโท เสนิต สำราญสำรวจกิจ ผู้บัญชาการโรงเรียนนายร้อยตำรวจ ร่วมพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยการพัฒนาผู้มีความสามารถด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT Talent) ร่วมกัน ระหว่างโรงเรียนนายร้อยตำรวจ และบริษัท หัวเว่ย เทคโนโลยี่ (ประเทศไทย) จำกัด ณ ห้องสามพราน รร.นรต.

โดยมี คุณเควิน เฉิง ประธานกลุ่มธุรกิจเอ็นเตอร์ไพรส์ บริษัท หัวเว่ย เทคโนโลยี่ (ประเทศไทย) จำกัด คุณไทเกอร์ เฉิน รองประธานกลุ่มธุรกิจเอ็นเตอร์ไพรส์ พร้อมด้วยผู้บังคับการ, คณบดี และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมพิธีโดยพร้อมเพรียงกัน ซึ่ง ความร่วมมือกับบริษัทหัวเว่ยฯ ในครั้งนี้จะเป็นก้าวกระโดดที่สำคัญของการพัฒนาบุคลากรเพื่อให้นักเรียนนายร้อยตำรวจมีความสามารถทางด้านเทคโนโลยีดิจิทัล และเติบโตขึ้นไปเป็นตำรวจมืออาชีพทำงานเชิงรุกเพื่อความสงบสุขของประชาชนตามวิสัยทัศน์ของผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติต่อไป