ตำรวจพร้อม!! 3 มาตรการ ดูแลความปลอดภัย “วันเด็กแห่งชาติ 2566”

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ กำหนดแผนและมาตรการดูแลความปลอดภัยในห้วงวันเด็กแห่งชาติ พร้อมประชาสัมพันธ์ขอความร่วมมือในการดูแลเด็กและเยาวชนอย่างใกล้ชิด

วันนี้ 11 มกราคม 2566 ที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติ พลตำรวจเอก ต่อศักดิ์ สุขวิมล รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ เปิดเผยถึงมาตรการของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ในการดูแลความปลอดภัยในห้วงวันเด็กแห่งชาติ เป็นมาตรการใน 3 ส่วนที่เกี่ยวข้องกัน เพื่อให้เด็กๆ ได้ร่วมกิจกรรมอย่างสนุกสนาน และมีความปลอดภัย

1. สร้างความปลอดภัยการจัดกิจกรรม โดยขอความร่วมมือผู้จัดงานทั้งในส่วนของหน่วยงานราชการ และเอกชน ซึ่งมีกิจกรรมที่มีเด็ก เยาวชน และผู้ร่วมงานจำนวนมาก ให้ระมัดระวังในเรื่องความปลอดภัยการทำกิจกรรม อันตรายจากอุปกรณ์เครื่องเล่นต่างๆ ควรให้มีเจ้าหน้าที่ให้คำแนะนำ ดูแล  โดยเฉพาะสถานที่จัดงานที่อยู่ใกล้แม่น้ำลำคลอง หรือมีสระน้ำ บ่อน้ำ อยู่บริเวณใกล้เคียง

2. สร้างการรับรู้ให้กับ พ่อ แม่ ผู้ปกครอง ในการดูแลเด็กและเยาวชนอย่างใกล้ชิด ไม่ปล่อยให้เด็กไปเที่ยวลำพัง และควรจัดทำบัตรที่ระบุชื่อ หมายเลขโทรศัพท์ติดไว้กับตัวเด็ก

3. สร้างความไม่ประมาทในการเดินทาง การใช้รถโรงเรียนหรือรถยนต์โดยสารรับจ้าง เป็นพาหนะในการเดินทางพานักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมเป็นหมู่คณะ ให้ผู้ขับขี่ ปฏิบัติตามกฎจราจร และให้ใช้ความระมัดระวังในการขับขี่เป็นพิเศษ สอดส่องดูแลอย่าให้เด็กห้อยโหน รวมทั้ง ระมัดระวังการขึ้นรถลงรถของเด็ก และงดดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

ทั้งนี้ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ได้สั่งการให้ทุกหน่วยที่เกี่ยวข้อง เตรียมความพร้อมในด้านการรักษาความปลอดภัยบริเวณพื้นที่จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ โดยเน้นย้ำเรื่องการกำหนดมาตรการป้องกันเหตุอาชญากรรมที่อาจเกิดขึ้น เช่น คดีประทุษร้ายต่อทรัพย์ การกระทำผิดต่อเด็กในลักษณะต่างๆ ตลอดจนการพลัดหลงของเด็กจากผู้ปกครอง หรือการเกิดอุบัติเหตุต่างๆ บริเวณที่จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติในครั้งนี้ และหากเกิดเหตุฉุกเฉิน พี่น้องประชาชนสามารถแจ้งมายังสายด่วน 191 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง