ตำรวจภูธรภาค 5 บรรลุเป้าหมายการจับกุมและลดการเกิดอุบัติเหตุ

ตามที่ พล.ต.อ.ดำรงศักดิ์ กิตติประภัสร์ ผบ.ตร. ได้มีนโยบาย การจับกุม 10 ข้อหาวินัยจราจร (10 รสขม) ซึ่งเป็นมาตรการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2566 ตั้งแต่วันที่ 29 ธ.ค.65 ถึง วันที่ 4 ม.ค.66

พล.ต.ท.ปิยะ ต๊ะวิชัย ผบช.ภ.5 ได้สั่งการให้กวดขันวินัยจราจรตามนโยบาย ผบ.ตร. โดยเฉพาะคดีเมาแล้วขับ ที่เป็นสาเหตุหลักของการเกิดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลปีใหม่ โดยผลการจับกุมคดีเมาแล้วขับตามห้วงระยะเวลา มียอดการจับกุมในพื้นที่ตำรวจภูธรภาค 5 ทั้งสิ้น 2,891 ราย เมื่อเทียบกับค่าเฉลี่ย 3 ปี มีอัตราการจับกุมเพิ่มขึ้นเป็น 98.56% และอีก 9 ข้อหาหลัก (เช่น ไม่สวมหมวกกันน็อค , ไม่มีใบอนุญาตขับขี่ เป็นต้น) มียอดการจับกุมทั้งสิ้น 43,310 รายเพิ่มขึ้นเป็น 157.14%

เมื่อเปรียบเทียบจากค่าเฉลี่ย 3 ปี ซึ่งผลจากการกวดขันวินัยจราจรทำให้การเกิดอุบัติเหตุลดลง โดยสถิติการเกิดอุบัติเหตุลดลงเมื่อเปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ย 3 ปีที่ผ่านมา ลดลงไปถึง 90 คดี (ลดลง 17.75%) ผู้ได้รับบาดเจ็บลดลง 92 ราย (ลดลง 18%) ผู้เสียชีวิตลดลง 2 ราย (ลดลง 5%) ซึ่งเป็นไปตามเป้าหมายที่รัฐบาลกำหนดไว้ให้ลดลงไม่น้อยกว่า 5% ผลลัพธ์ของการกวดขันวินัยจราจร จึงทำให้การเกิดอุบัติเหตุในพื้นที่ลดลงและเห็นผลอย่างเป็นรูปธรรมอย่างชัดเจน ทั้งนี้ต้องขอขอบคุณข้าราชการตำรวจสังกัดตำรวจภูธรภาค 5 ทุกนายที่ร่วมแรงร่วมใจกันกวดขันวินัยจราจรในช่วงเทศกาลปีใหม่ เพื่อทำให้พี่น้องประชาชนได้รับความปลอดภัยจากการใช้รถใช้ถนนมากขึ้น