ตำรวจภูธรภาค 6 อุปสมบท 99 รูป ถวายพระพรชัยมงคลแด่ “เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ”

ตำรวจภูธรภาค 6 ได้จัดโครงการบรรพชาอุปสมบท ข้าราชการตำรวจในสังกัด จำนวน 99 รูป เพื่อถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร  มหาวัชรราชธิดา 99 รูป ระหว่าง วันที่  2 – 12 มกราคม 2566 ณ ณ อุโบสถเฉลิมพระเกียรติวัดอรัญญิก พระอุโบสถวัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร (พระอุโบสถหลวงพ่อโต)

วันที่ 4  ม.ค.66  ตำรวจภูธรภาค 6 ได้จัดโครงการบรรพชาอุปสมบท ข้าราชการตำรวจในสังกัด จำนวน 99 รูป เพื่อถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร  มหาวัชรราชธิดา โดยพิธีบรรพชาอุปสมบท ณ พระอุโบสถวัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร และอุโบสถเฉลิมพระเกียรติวัดอรัญญิก  มีข้าราชการตำรวจในสังกัด ตำรวจภูธรภาค 6 จำนวน 99 นาย เข้าร่วมพิธีบรรพชาอุปสมบท ณ วัดอรัญญิก เมื่อเวลา 08.00 น. พล.ต.ท.อัคราเดช พิมลศรี ผบช.ภ.6 และ นางภคมน พิมลศรี  ประธานชมรมแม่บ้านตำรวจภูธรภาค 6 เป็นประธานในพิธีพิธีมอบผ้าไตรจีวรให้แก่นาค  จากนั้นเวลา 09.00 น. พิธีบรรพชา  แห่นาคไปยังอุโบสถเฉลิมพระเกียรติ วัดอรัญญิก พิธีวันทาเสมา เสร็จสิ้นพิธีบรรพชา วันเดียวกันเวลา 13.00 น. พิธีอุปสมบท – ลำดับที่ 1 – 51 อุปสมบท ที่ พระอุโบสถหลวงพ่อโต วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ วรมหาวิหาร- ลำดับที่ 52 – 99 อุปสมบท ที่ อุโบสถ วัดอรัญญิก