ผู้ช่วย ผบ.ตร. กำชับ 10 มาตรการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน

ผู้ช่วย ผบ.ตร. ลงพื้นที่กำชับ 10 มาตรการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน เร่งรัดปราบปรามยาเสพติดและอาชญากรรมทุกประเภท มุ่งอำนวยความสะดวกและสร้างความสงบเรียบร้อยให้แก่ประชาชนในช่วงเทศกาลปีใหม่

วันนี้ ที่ห้องประชุมพระพุทธประทานยศบารมี ภ.5 พล.ต.ท.ประจวบ วงศ์สุข ผู้ช่วย ผบ.ตร. เปิดเผยว่า ตามนโยบายของรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม และ พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ที่ให้ความสำคัญในการอำนวยความสะดวกการจราจร การป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ตลอดจนการป้องกันปราบปรามยาเสพติดและอาชญากรรมทุกประเภท สร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน และความสงบเรียบร้อยแก่ประชาชนและสังคม ในช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2566 นั้น

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ภายใต้การนำของ พล.ต.อ.ดำรงศักดิ์ กิตติประภัสร์ ผบ.ตร., พล.ต.อ.รอย อิงคไพโรจน์ รอง ผบ.ตร.(มค), พล.ต.อ.ชินภัทร สารสิน รอง ผบ.ตร.(กม) และ พล.ต.อ.ต่อศักดิ์ สุขวิมล รอง ผบ.ตร.(ปป) ได้นำนโยบายรัฐบาลมาสู่การปฏิบัติ โดยมอบหมายให้ พล.ต.ท.ประจวบ วงศ์สุข ผู้ช่วย ผบ.ตร. เดินทางลงพื้นที่ภาคเหนือ ประชุมกำชับเร่งรัดและขับเคลื่อนมาตรการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน มาตรการป้องกันปราบปรามยาเสพติดตลอดจนอาชญากรรมทุกประเภท ในช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2566 โดยมี ผบช.ภ.5, รอง ผบช.ภ.5, ผู้แทน ภ.จว.ในสังกัด, ผู้แทน ตชด.ภ.3, บก.ปส.3, บก.ทท.2, บก.ตม.5, กก.5 บก.ทล. และ ศอ.ปส.ภ.5 เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมพระพุทธประทานยศบารมี ภ.5 และมี ศอ.ปส.จว., หน.สภ., รอง ผกก.ป., รอง ผกก.สส., สวป. และ สว.สส. ทุกสถานีตำรวจในสังกัด เฝ้าฟัง ณ ที่ตั้งหน่วย

พล.ต.ท.ประจวบฯ ได้กำชับแนวทางการปฏิบัติเพื่อให้หน่วยปฏิบัติทุกหน่วยในพื้นที่ตำรวจภูธรภาค 5 นำไปขับเคลื่อนปฏิบัติตามให้บรรลุผลสำเร็จเป็นรูปธรรม จำนวน 10 มาตรการ ดังนี้

1. กำชับให้ทุกพื้นที่ดูแลความปลอดภัยของนักท่องเที่ยว โดยเฉพาะสถานที่จัดงานเคาท์ดาวน์ขนาดใหญ่ ให้จัดตั้ง ศปก.สน. เพื่อบริหารเหตุการณ์ จัดระเบียบพื้นที่ และเตรียมแผนเผชิญเหตุกรณีเกิดเหตุต่าง ๆ ให้มีประสิทธิภาพ

2. ให้เพิ่มความเข้มในการป้องกันเหตุเกี่ยวกับทรัพย์ โดยคนร้ายมักอาศัยโอกาสในช่วงเทศกาล เข้าไปลักทรัพย์  ในบ้านประชาชนที่ปิด ไม่มีคนอยู่บ้าน และไม่ได้ฝากบ้าน

3. ประสานผู้ประกอบการร้านค้า ร้านสะดวกซื้อ หมู่บ้านจัดสรร ให้ตรวจสอบความพร้อมกล้องวงจรปิด      และให้สังเกตตำหนิรูปพรรณและยานพาหนะที่ต้องสงสัยและมีพิรุธ หากพบให้บันทึกภาพ แล้วแจ้งให้เจ้าหน้าที่ตำรวจ ทราบทันที

4. ให้ทุกหน่วยตรวจสอบความพร้อมของกำลังพลก่อนปฏิบัติหน้าที่ทุกครั้ง ให้มีความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่ในทุกด้าน และเพิ่มความเข้มในการบังคับใช้กฎหมาย พ.ร.บ.จราจรทางบกฯ 10 ข้อหาหลัก

5. ให้ประสานหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง รวมถึงภาคีเครือข่ายการมีส่วนร่วมของประชาชน เช่น อาสาจราจร รถยก รถลาก กู้ภัย ให้สามารถประสานงานและให้ความช่วยเหลือได้ทันที

6. จุดบริการประชาชนให้พิจารณาดำเนินการด้วยความเหมาะสม การตั้งด่านหรือจุดตรวจ ให้เก็บอุปกรณ์ที่กีดขวางออกนอกผิวการจราจรให้เรียบร้อย

7. ให้ประสานการปฏิบัติกับ สยศ.ตร., ปภ.จว., ฝ่ายปกครอง และสาธารณสุขอย่างใกล้ชิด ในการตรวจสอบข้อมูลสถิติต่างๆ ให้ถูกต้องตรงกัน เพื่อประกอบการประชุมศูนย์อำนวยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ และใช้วิเคราะห์หาสาเหตุและแนวทางแก้ไขปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ

8. ให้ทุกหน่วยตรวจสอบแอดมินเพจชักจูงรวมกลุ่มมั่วสุมแข่งรถในทาง หรือทำกิจกรรมในช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2566 ในพื้นที่ ภ.5 และดำเนินมาตรการที่ ตร.กำหนด ตั้งแต่พื้นที่ต้นทาง กลางทาง ปลายทาง โดยตั้งจุดตรวจ จุดสกัด เพื่อกวดขันวินัยจราจร และให้ประชาสัมพันธ์กับแอดมินเพจให้ระงับกิจกรรม

9. ให้ทุกหน่วยกำหนดมาตรการในการสกัดกั้นยาเสพติดตามแนวชายแดนทั้งทางบก น้ำ และอากาศ ตลอดจนเพิ่มความเข้มในการตั้งด่านตรวจถาวร และจุดตรวจ/จุดสกัด ให้ครอบคลุมทั้งเส้นทางหลัก ทางรอง พื้นที่รอยต่อ พื้นที่ตอนในและพักคอย โดยประสานข้อมูลกับศูนย์สกัดกั้นการลำเลียงยาเสพติด บช.ปส. (NSB License Plate) และให้สืบสวนขยายผลหาเครือข่ายและผู้ร่วมขบวนการทุกราย

10. ให้ทุกสถานีตำรวจปฏิบัติตามแนวทางการยกระดับการให้บริการประชาชนของสถานีตำรวจ หัวหน้าสถานีต้องปลูกฝัง กำชับและกำกับดูแลให้เจ้าหน้าที่ตำรวจในสถานีให้ความช่วยเหลือและบริการประชาชนและนักท่องเที่ยวด้วยความสุภาพ มีจิตในการให้บริการที่ดี (Service mind)

พล.ต.ท.ประจวบฯ ได้กำชับเจ้าหน้าที่ตำรวจทุกนายให้ตั้งใจปฏิบัติหน้าที่และทุ่มเทสรรพกำลังอย่างเต็มกำลังความสามารถ เพื่อให้เทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2566 เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ประชาชนได้รับความสะดวกในการการเดินทาง ลดอุบัติเหตุและการสูญเสีย สังคมมีความสงบเรียบร้อย ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินจากอาชญากรรมทุกประเภท