รอง ผบช.ภ.6 มอบนโยบายการปฏิบัติงานด้านจราจรให้กับข้าราชการตำรวจ

รองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 6 เมืองพิษณุโลกเพื่อมอบนโยบายในการปฏิบัติงานด้านจราจรให้กับข้าราชการตำรวจในสังกัด วางมาตรการในการรับมือเรื่องงานจราจรในช่วงของเทศกาลปีใหม่เน้นงานบริการประชาชนและความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนเป็นหลัก

เมื่อเวลา 09.30 น. วันที่ 20 ธันวาคม 2565 ที่ศูนย์ปฏิบัติการ สภ.เมืองพิษณุโลก พล.ต.ต.วรวัฒน์ มะลิ รองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 6 ได้เดินทางมาพบปะเยี่ยมเยียนงานจราจรของ สภ.เมืองพิษณุโลก เพื่อมอบนโยบายในการปฏิบัติงานด้านจราจรให้กับข้าราชการตำรวจในสังกัด โดยมี พ.ต.อ.ธนารักษ์ ปาระมีสา ผบก.ภ.จว.พิษณุโลก พ.ต.อ.ภาคภูมิ ปราบศรีภูมิ ผกก.สภ.เมืองพิษณุโลก นายนพดล รอบบรรเจิด กต.ตร.สภ.เมืองพิษณุโลก นายสิงหนาท นาคอาจหาญ ผู้จัดการบริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจำกัดสาขาพิษณุโลกสื่อมวลชนและข้าราชการตำรวจงานจราจรเข้าร่วมประชุม

พล.ต.ต.วรวัฒน์ มะลิ รองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 6 โดยเน้นย้ำให้ผู้ใต้บังคับบัญชาปฏิบัติตามวิสัยทัศน์ของท่านผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ และผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 6 อย่างเคร่งครัด เน้นย้ำเรื่องของการสร้างภาพลักษณ์ในส่วนของจราจรด้วยหลัก 5s คือ Smile Smart Salute Standard Service mind โดยมุ่งเน้นในเรื่องของงานบริการประชาชนเป็นหลัก และหากระหว่างการปฏิบัติงานตั้งด่านตรวจของข้าราชการตำรวจหากมีประชาชนเกิดความสงสัยหรือมีการบันทึกภาพคลิปหรือวีดีโอขอให้หัวหน้าจุดตรวจเข้าชี้แจงทำความเข้าใจด้วยความสุภาพเพราะถือว่าประชาชนมีสิทธิ์ตรวจสอบในเรื่องของการโปร่งใสในการปฏิบัติงานของข้าราชการตำรวจได้ โดยชี้แจงในเรื่องของระบบ Tpcc และพาไปดูเรื่องกล้องวงจรปิด ระบบ Ptm พิสูจน์ทราบตัวบุคคลและยานพาหนะได้อย่างโปร่งใส

เน้นย้ำในเรื่องของการพิจารณาคัดเลือกสุภาพบุรุษจราจรให้เริ่มดำเนินการตั้งแต่ธันวาคม 2565 เพื่อสร้างขวัญกำลังใจให้แก่กำลังคนที่ทำหน้าที่จราจรตำรวจ เตรียมความพร้อมรับมือในช่วงของเทศกาลปีใหม่ 2560 และมุ่งเน้นในเรื่องของการสวมใส่หมวกนิรภัยโดยเชิญชวนและรณรงค์ให้กำลังพลและครอบครัวตำรวจสวมใส่หมวกนิรภัยเมื่อขับนั่งซ้อนท้ายรถจักรยานยนต์เพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีในการปฏิบัติตามกฎหมาย