“รองโจ๊ก” พร้อมคณะเดินทางประชุมระหว่างประเทศด้านการต่อต้านการค้ามนุษย์

เมื่อวันที่ 13 ธ.ค.65 พล.ต.อ.สุรเชษฐ์ หักพาล รอง ผบ.ตร. ในฐานะ ผู้อำนวยการศูนย์พิทักษ์เด็ก สตรี ครอบครัว ป้องกันปราบปรามการค้ามนุษย์ และภาคประมง สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ศพดส.ตร.) พร้อมคณะผู้แทนสำนักงานตำรวจแห่งชาติ และผู้แทน DSI ได้เดินทางเข้าร่วมการประชุมระหว่างประเทศด้านการต่อต้านการค้ามนุษย์ ครั้งที่ 8 จัดขึ้น ณ กรุงมะนิลา สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ โดยภายในการประชุมดังกล่าว ได้มีผู้แทนหน่วยงานด้านการต่อต้านการค้ามนุษย์จากประเทศสมาชิกอาเซียนทั้งหมดมาร่วมงานกันเป็นจำนวนมาก รวมทั้งผู้แทนหน่วยงานและองค์กรระหว่างประเทศอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น โครงการ ASEAN-ACT และประเทศออสเตรเลีย เป็นต้น

ในการประชุมระหว่างประเทศครั้งนี้ พล.ต.อ.สุรเชษฐ์ ได้มีโอกาสในการแสวงหาความร่วมมือในการปราบปรามการค้ามนุษย์ระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียนได้มากยิ่งขึ้น และได้มีโอกาสในการนำเสนอการทำงานของ ศพดส.ตร. การแบ่งโครงสร้างการปฏิบัติซึ่งมีความครอบคลุมทุกจังหวัดทั่วประเทศ รวมทั้งผลงานการปฏิบัติของ ศพดส.ตร. และชุดปฏิบัติการ TICAC ในรอบปีที่ผ่านมา โดยที่ประชุมให้ความสนใจในเรื่องของแผลกลยุทธ์ที่ พล.ต.อ.สุรเชษฐ์ ได้ใช้เป็นหลักในการขับเคลื่อนในด้านการบังคับใช้กฎหมาย ที่ทำให้ประเทศไทยสามารถขยับขึ้นไปอยู่ Tier 2 ได้ ซึ่งเกิดจากการให้ความสำคัญในการพัฒนาศักยภาพของเจ้าหน้าที่ผู้บังคับใช้กฎหมาย การยึดหลักผู้เสียหายเป็นศูนย์กลางเพื่อบรรเทาความสูญเสียและได้รับความร่วมมือมากยิ่งขึ้น รวมทั้งการบูรณาการทำงานร่วมกันกับทุกภาคส่วนเช่น พม. แรงงาน หรือภาคประชาสังคมต่างๆ ที่ร่วมกันแจ้งเบาะแส เข้าช่วยเหลือเหยื่อจากการค้ามนุษย์ รวมทั้งเยียวยาความเสียหายที่เกิดขึ้นอย่างเหมาะสมและทันเวลา โดยหลังจากเสร็จสิ้นการประชุมในครั้งนี้ การดำเนินการปราบปรามการค้ามนุษย์ในภาพรวมของกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียนจะเป็นไปในแนวทางที่ดีขึ้น และเชื่อว่าประเทศไทยจะได้ประโยชน์จากการแสวงหาความร่วมมือจากการประสานงานผ่านการประชุมในครั้งนี้