เจอด่านต้องทำอย่างไร! ศจร.ตร.ชี้วิธีสังเกตจุดตรวจกวดขันวินัยจราจรที่ถูกต้อง

เจอด่านต้องทำอย่างไร! ศจร.ตร.ชี้วิธีสังเกตจุดตรวจกวดขันวินัยจราจรที่ถูกต้อง แนะการถ่ายภาพ – คลิป พิจารณาก่อนแชร์

เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2565 พล.ต.ต.นิธิธร จินตกานนท์ รองผู้บัญชาการตำรวจนครบาล ในฐานะหัวหน้าคณะทำงานเสริมสร้างภาพลักษณ์ตำรวจจราจร ศูนย์บริหารงานจราจร สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ศจร.ตร.) แจ้งประชาสัมพันธ์ประชาชน เรื่องการตั้งจุดตรวจของตำรวจจราจร ตามแนวปฏิบัติในการกวดขันวินัยจราจรเพื่อความปลอดภัยของทุกคนบนท้องถนน

พล.ต.ต.นิธิธรฯ กล่าวว่า ตำรวจจราจร ตำรวจทางหลวง เป็นเจ้าพนักงานจราจรตามกฎหมาย พ.ร.บ.การขนส่งทางบก พ.ศ.2522 มีอำนาจหน้าที่ตั้งจุดตรวจ เพื่อกวดขันวินัยจราจรป้องกันอุบัติเหตุ และป้องกันปราบปรามอาชญากรรมบนท้องถนน ป้องกันปราบปราม สอดส่องดูพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมบนท้องถนน โดยด่านตรวจ หรือจุดตรวจ ต้องมีนายตำรวจชั้นสัญญาบัตร ระดับรองสารวัตรขึ้นไปเป็นหัวหน้ากำกับควบคุม

พล.ต.ต.นิธิธร ฯ กล่าวด้วยว่า เมื่อพบจุดตรวจ หรือด่านตรวจ กรุณาให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ในการตรวจสอบ สอบถาม แสดงเอกสารหลักฐาน ทั้งนี้การขัดขวางการปฏิบัติหน้าที่ มีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 138 ผู้ใดต่อสู้หรือขัดขวางเจ้าพนักงานหรือผู้ซึ่งต้องช่วยเจ้าพนักงานตามกฎหมายในการปฏิบัติการตามหน้าที่ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกิน 2,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ถ้าการต่อสู้หรือขัดขวางนั้น ได้กระทำโดยใช้กำลังประทุษร้ายหรือ ขู่เข็ญว่าจะใช้กำลังประทุษร้าย ผู้กระทำต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 2 ปีหรือปรับไม่เกิน 4,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ นอกจากนี้หากขัดคำสั่งเจ้าพนักงาน ซึ่งสั่งการตามอำนาจตามกฎหมาย โดยไม่มีเหตุ หรือข้อแก้ตัวอันสมควร ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 10 วัน หรือปรับไม่เกิน 500 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

“การถ่ายภาพ ถ่ายคลิปเจ้าหน้าที่ตำรวจขณะปฏิบัติหน้าที่สามารถทำได้ แต่หากนำไปเผยแพร่ ต้องพิจารณาด้วย หากเป็นการเผยแพร่โดยสื่อความหมายในทางมิชอบ ผิดจากข้อเท็จจริง ทำให้เกิดความเสียหาย อาจเข้าข่ายความผิดฐานหมิ่นประมาท ตามประมวลกฎหมายอาญา หรืออาจเข้าข่ายความผิดตาม พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ พ.ศ.2560 มาตรา 14 หากนําเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ที่บิดเบือน หรือปลอมไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน หรือข้อมูลคอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จ ที่ก่อเกิดความเสียหายแก่ประชาชน ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกิน 5 ปี หรือปรับไม่เกิน 100,000 บาท หรือทั้งจําทั้งปรับ ทั้งนี้มีคดีตัวอย่างที่ศาลพิพากษาลงโทษแล้ว” พล.ต.ต.นิธิธรฯ กล่าว

รอง ผบช.น. กล่าวอีกว่า พล.ต.อ.ดำรงศักดิ์ กิตติประภัสร์ ผบ.ตร. มีความห่วงใยพี่น้องประชาขนจึงได้สั่งการให้ พล.ต.อ.รอย อิงคไพโรจน์ รอง ผบ.ตร. ในฐานะ ผอ.ศจร.ตร. ประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ให้กับประชาชนถึงการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ตำรวจตามกฎหมาย หลักยุทธวิธีตำรวจ สามารถตรวจสอบได้จากประชาชน ทั้งนี้หากท่านพบเห็นการกระทำผิดของเจ้าหน้าที่โปรดแจ้ง ศปก.ตร. โทร. 1599 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เราช่วยท่านได้ พร้อมตรวจสอบและให้ความเป็นธรรม