การประชุมคณะกรรมการนโยบายตำรวจแห่งชาติ (ก.ต.ช.) ครั้งที่ 2/2565

วันนี้ (7 ธ.ค.65) พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ในฐานะประธานคณะกรรมการนโยบายตำรวจแห่งชาติ พร้อมด้วย นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรีในฐานะรองประธานคณะกรรมการนโยบายตำรวจแห่งชาติ เดินทางเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการนโยบายตำรวจแห่งชาติ (ก.ต.ช.) ครั้งที่ 2/2565 ณ.ห้องประชุมศรียานนท์ ชั้น 2 อาคาร 1 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ โดยมี พล.ต.อ.ดำรงศักดิ์ กิตติประภัสร์ ผบ.ตร. พร้อมด้วยคณะกรรมการ ก.ต.ช. เข้าร่วมประชุม

พล.ต.ต.อาชยน ไกรทอง โฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ได้ให้สัมภาษณ์หลังเสร็จการประชุมว่า การประชุมครั้งนี้เป็นประชุมในส่วนของคำสั่งแต่งตั้งและตรวจสอบของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ พิจารณาพระราชบัญญัติว่าด้วยสำนักงานตำรวจแห่งชาติ โดยมีเรื่องที่สำคัญที่ต้องพิจารณาเร่งด่วนในที่ประชุม คือเรื่องหลักเกณฑ์คัดเลือกผู้ทรงคุณวุฒิของคณะกรรมการนโยบายตำรวจแห่งชาติ ในด้านต่างๆ 4 ด้าน ได้แก่ ด้านยุทธศาสตร์ ด้านกฎหมาย ด้านพัฒนาองค์กร ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ พร้อมกับผู้ทรงคุณวุฒิด้านกับประชาชน รวม 5 คน ซึ่งการคัดเลือกจะต้องทำให้เสร็จ ภายใน 13 ก.พ. 66 ทั้งนี้นายกฯได้กล่าวขอบคุณเจ้าหน้าที่ตำรวจในที่ประชุมในเรื่องการปฏิบัติหน้าที่ โดยให้ทำความเข้าใจ พ.ร.บ. ฉบับใหม่นี้ ซึ่งเป็นการปฏิรูปองค์กรตำรวจ รวมถึงสื่อสารให้ประชาชนได้รู้ถึงแนวทางการดำเนินงานของทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติจะดำเนินไปได้อย่างไรในอนาคต และเน้นย้ำเรื่องการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจ จะต้อง มีความ โปร่งใส สุจริต และสามารตรวจสอบได้ ส่วนประเด็นการโยกย้ายฯ ได้ออกหนังสือหลักเกณฑ์ การแต่งตั้งเป็นการไปเมื่อวันที่ 6 ธ.ค. 65 ที่ผ่านมา