ผบ.ตร. ปรุงอาหารโรงครัวพระราชทานในกิจกรรมจิตอาสา “วันพ่อแห่งชาติ” ถวายเป็นพระราชกุศล

ผบ.ตร. ปรุงอาหาร โรงครัวพระราชทานในกิจกรรมจิตอาสา “วันพ่อแห่งชาติ” ถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 5 ธันวาคม 2565 ณ วัดปทุมวนารามฯ

เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2565 เวลา 09.45 น. ที่วัดปทุมวนารามฯ พล.ต.อ.ดำรงศักดิ์ กิตติประภัสร์ ผบ.ตร. พร้อมด้วย พล.ต.ท.ภาณุรัตน์ หลักบุญ ผู้ช่วย ผบ.ตร, พล.ต.ท ธิติ แสงสว่าง ผบช.น., พล.ต.ท.โสภณรัชต์ สิงหจารุ พตร., พล.ต.ต.สยาม บุญสม รอง ผบช.น. และจิตอาสา 904 เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน “วันพ่อแห่งชาติ” เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 5 ธันวาคม ร่วมกับเจ้าหน้าที่ส่วนราชการ ภาคเอกชน ผู้มาให้บริการประชาชนในพื้นที่

โดยจัดกิจกรรมจิตอาสา การออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ของโรงพยาบาลตำรวจ ตรวจสุขภาพทั่วไป ตรวจช่องปาก และฟัน ตรวจโรคเกี่ยวกับตา กล้ามเนื้อและกระดูก มีการทำกายภาพบำบัด และฝังเข็ม โดยกลุ่มงานเวชศาสตร์ฟื้นฟู การให้บริการคำปรึกษาด้านต่างๆ โดยกลุ่มงานพยาบาลตำรวจและกลุ่มงานเวชศาสตร์ครอบครัว และมีการสาธิตการทำ CPR

ขณะที่ มีครูแดร์ตำรวจให้ความรู้ด้านยาเสพติด พิษภัยของอาชญากรรมประเภทต่างๆ มีจุดบริการฉีดวัคซีนสุนัขและแมว รวมถึงมีกิจกรรมจิตอาสา เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถจักรยานยนต์ วันละ 100 คัน โดยวิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกมหานคร จิตอาสาบริการซ่อมบำรุงเครื่องใช้ไฟฟ้า โดยวิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชูทิศ จิตอาสาบริการตัดผมโดยวิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม

นอกจากนี้ ภายในงานมีโรงครัวพระราชทาน พล.ต.อ.ดำรงศักดิ์ กิตติประภัสร์ ผบ.ตร. ได้ร่วมปรุงอาหาร ให้บริการพี่น้องประชาชน ที่มาร่วมงาน

ทั้งนี้ กิจกรรมจิตอาสาพระราชทานดังกล่าว จัดขึ้นเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 5 ธันวาคม ณ วัดปทุมวนาราม ฯ โดยจะจัดกิจกรรมจิตอาสาต่อเนื่องในห้วงระหว่างวันที่ 3-5 ธันวาคม 2565