พิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายเป็นพระราชกุศลและพิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระชนกาธิเบศ มหาภูมิพลอดุลยเดช มหาราช บรมนาถบพิตร

วันนี้ (2 ธ.ค. 65) พล.ต.อ.ดำรงศักดิ์ กิตติประภัสร์ ผบ.ตร. และ คุณสุมมนา กิตติประภัสร์ นายกสมาคมแม่บ้านตำรวจ ได้นำคณะผู้บังคับบัญชา และคณะกรรมการแม่บ้านตำรวจ ร่วมประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายเป็นพระราชกุศลและพิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระชนกาธิเบศ มหาภูมิพลอดุลยเดช มหาราช บรมนาถบพิตร 5 ธ.ค. 65 ณ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ โดยพิธีการในครั้งนี้มีลำดับพิธี 3 พิธีการที่สำคัญ ได้แแก่ พิธีเจริญพระพุทธมนต์ พระสงฆ์ จำนวน 10 รูป พิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ 89 รูป และพิธีถวายราชสดุดี พระบาทสมเด็จพระชนกาธิเบศ มหาภูมิพลอดุลยเดช มหาราช บรมนาถบพิตร

เวลา 08.00 ณ ห้องประชุมสารสิน พล.ต.อ. ดำรงศักดิ์ กิตติประภัสร์ ผบ.ทบ. พร้อมด้วย คุณกิตติประภัสร์ นายกสมาคมแม่บ้านตำรวจ เดินเข้าสู่พิธีการ พระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์ ทั้งคณะธรรมยุต และ มหานิกาย จำนวน 10 รูปเดินเข้าสู่ ปรัมพิธีและนั่งบนอาสนะ เจ้าหน้าที่ถวายน้ำปานะ จากนั้น ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย ถวายความเคารพและถวายพวงมาลัยเป็นราชสักการะหน้าพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระชนกาธิเบศ มหาภูมิพลอดุลยเดช มหาราช บรมนาถบพิตร พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ คณะผู้บังคับบัญชาและผู้เข้าร่มพิธีไหว้พระรับศีล ซึ่งในพิธีครั้งนี้ไม่มีการพรมน้ำพระพุทธมนต์เนื่องจากเป็นพิธีถวายเป็นพระราชกุศลฯ ลำดับถัดมา คุณ สุมมนา กิตติประภัสร์ พร้อมด้วย คณะกรมมการสมาคมแม่บ้านตำรวจ ประเคนชุดเครื่องไทยธรรมและภัตตาหารปิ่นโต ผบ.ตร. พร้อมด้วย จเร.ตร. รอง ผบ.ตร. พร้อมผู้บังคับบัญชาระดับสูง ทอดผ้าบังสุกุลน้อมถวายเป็นพระราชกุศล พระสงฆ์อนุโมทนาให้พร ผบ.ตร. กราบลาพระสงฆ์และถวายความเคารพหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระชนกาธิเบศ มหาภูมิพลอดุลยเดช มหาราช บรมนาถบพิตร เป็นอันเสร็จพิธีเจริญพระพุทธมนต์ ลำดับพิธีถัดมา ณ. ห้องประชุมศรียานนท์ ผบ.ตร. พร้อมด้วย นายกสมาคมแม่บ้านตำรวจ ผู้บังคับบัญชาระดับสูง และคณะกรรมการสมาคมแม่บ้านตำรวจ ร่วมตักบาตรพระสงฆ์ 89 รูป นับตามพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระชนกาธิเบศ มหาภูมิพลอดุลยเดช มหาราช บรมนาถบพิตร 5 ธ.ค. 65 เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล

สำหรับพิธีการสุดท้าย ผบ.ตร. พร้อมด้วยคณะผู้บังคับบัญชาระดับสูง และคณะกรรมการสมาคมแม่บ้านตำรวจ ร่วมถวายความสดุดี ณ ห้องโถง ชั้น 1 ผบ.ตร. ประธานในพิธีวางพานพุ่มหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระชนกาธิเบศ มหาภูมิพลอดุลยเดช มหาราช บรมนาถบพิตร กล่าวถวายคำสดุดี เพื่อน้อมระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณฯ เป็นอันเสร็จการประกอบพิธี