ผบ.ตร. พร้อมคณะผู้แทนไทยต้อนรับผู้แทนสหรัฐอเมริกา เยี่ยมชม ศพดส.ตร.

วันนี้ (22 พ.ย.65) เวลา 14.00 น. พล.ต.อ.ดำรงศักดิ์ กิตติประภัสร์ ผบ.ตร. พร้อมด้วย พล.ต.อ.สุรเชษฐ์ หักพาล รอง ผบ.ตร. ในฐานะ ผอ.ศพดส.ตร. พร้อมคณะผู้แทนไทยจากหลายหน่วยงานทั้งจากภาครัฐ เช่น กระทรวงการต่างประเทศ กระทรวงยุติธรรม กระทรวงแรงงาน กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และภาคประชาสังคม เช่น LPN IJM Stella maris และ Hug Project ได้ร่วมกันให้การต้อนรับผู้แทนจากสหรัฐอเมริกา นำโดย น.ส.เคทลีน ไฮเดนรีช เจ้าหน้าที่สำนักงานตรวจสอบและต่อต้านการค้ามนุษย์ พร้อมคณะ ได้ให้เกียรติมาเยี่ยมชม ศูนย์พิทักษ์เด็ก สตรี ครอบครัว ป้องกันปราบปรามการค้ามนุษย์ และภาคประมง สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ศพดส.ตร.) ณ อาคาร 1 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เพื่อเยี่ยมชมและสังเกตการณ์การทำงานของ ศพดส.ตร. หลังจากที่ผลการปฏิบัติด้านการดำเนินคดีมีความก้าวหน้าอย่างก้าวกระโดด จนทำให้ประเทศไทยก้าวขึ้นสู่ Tier 2 จากการประเมิน TIP Report ในปีที่ผ่านมา


หลังจากที่คณะผู้แทนไทย นำโดย พล.ต.อ.สุรเชษฐ์ หักพาล รอง ผบ.ตร. ร่วมกับ กต. พม. และภาคประชาสังคม ได้เดินทางไปพบผู้แทนสหรัฐอเมริกา และได้มีการนำเสนอผลการปฏิบัติในการแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ในรอบปีที่ผ่านมา ซึ่งสำนักงานตำรวจแห่งชาติได้มีการนำเสนอผลการปฏิบัติในด้านการดำเนินคดี โดยเฉพาะผลการจับกุมคดีค้ามนุษย์ และการจับกุมคดีการล่วงละเมิดทางเพศต่อเด็กและเยาวชนทางอินเตอร์เน็ตของชุดปฏิบัติการ TICAC ซึ่งมีการปฏิบัติเพิ่มขึ้นแบบก้าวกระโดด ทำให้ผู้แทนจากสหรัฐอเมริกาให้ความสนใจเป็นอย่างมาก ในโอกาสนี้ ผู้แทนจากสหรัฐอเมริกา นำโดย น.ส.เคทลีน ไฮเดนรีช และคณะซึ่งได้เดินทางมาเยือนประเทศไทย จึงได้เดินทางมาเยี่ยมชม ศพดส.ตร.


ในการนี้ พล.ต.อ.ดำรงศักดิ์ กิตติประภัสร์ ผบ.ตร. และ พล.ต.อ.สุรเชษฐ์ หักพาล รอง ผบ.ตร./ผอ.ศพดส.ตร. พร้อมด้วยคณะผู้แทนไทย ได้พาคณะผู้แทนจากสหรัฐอเมริกาเข้าเยี่ยมชมการทำงานภายในศูนย์ ศพดส.ตร. ผลการปฏิบัติในภาพรวมของปี 2565 รวมทั้งนำเสนอวิธีการทำงานของชุดปฏิบัติการ TICAC เริ่มตั้งแต่การรับข้อมูลเบาะแส จนถึงการแจกจ่ายงานไปยังชุดปฏิบัติการทั่วประเทศ และยังได้จัดแสดงอุปกรณ์เครื่องมือเทคโนโลยีที่ชุดปฏิบัติการ TICAC ได้นำมาใช้ในการตรวจสอบวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อช่วยในการปราบปราบการล่วงละเมิดทางเพศต่อเด็กและเยาวชนทางอินเตอร์เน็ต ซึ่งคณะผู้แทนจากสหรัฐอเมริกาให้ความสนใจเป็นอย่างยิ่ง โดยเฉพาะวิธีการทำงานที่ทำให้ผลการปฏิบัติในด้านการดำเนินคดี และปราบปรามการค้ามนุษย์เพิ่มขึ้นแบบก้าวกระโดด นอกจากนี้ยังพร้อมที่จะให้ความร่วมมือกับประเทศไทย ในการบูรณาการร่วมกันป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ในระดับประเทศ เพื่อการแก้ปัญหาอย่างยั่งยืนต่อไป