ตำรวจภูธรภาค 3 ร่วมจัดกิจกรรม เสริมสร้างวินัย ร่วมใจขับขี่ปลอดภัยใส่ใจประชาชน 365 วัน

วันที่ 22 พฤศจิกายน 2565 เมื่อเวลา 10.00 น. ที่บริเวณหน้าลานอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี ถ.ราชดำเนิน ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา พล.ต.ท. สมประสงค์ เย็นท้วม ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 3 มอบหมายให้ พล.ต.ต.ฐากูร  นัทธีศรี รองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 3 (ดูแลรับผิดชอบงานจราจร)/ผู้อำนวยการศูนย์บริหารงานจราจรตำรวจภูธรภาค 3 พร้อมด้วย พล.ต.ต.อิทธิพล นาคคำ ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนครราชสีมา ข้าราชการตำรวจในสังกัดตำรวจภูธรภาค 3 ตำรวจภูธรจังหวัดนครราชสีมาและสถานีตำรวจภูธรเมืองนครราชสีมา และหน่วยงานภาคีเครือข่าย ในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา ผู้แทนจากฝ่ายปกครองจังหวัดนครราชสีมา ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนเขตที่ ๕ เทศบาลนครนครราชสีมา สาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา แขวงทางหลวงที่ ๑,๒ และ ๓ ทางหลวงชนบท ขนส่งจังหวัดนครราชสีมา มูลนิธิกู้ภัย บริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด หน่วยงานสถานศึกษา และประชาชนในพื้นที่อำเภอเมืองนครราชสีมา

ร่วมจัดกิจกรรมโครงการตำรวจภูธรภาค 3 ร่วมใจ ขับขี่ปลอดภัย 365 วัน  ร่วมส่งเสริม รณรงค์ ในการขับขี่รถจักรยานยนต์จะต้องสวมหมวกนิรภัย 100% เมาไม่ขับ ขับไม่เร็ว และข้ามถนนตรงทางม้าลาย เพื่อขับเคลื่อนดำเนินการในการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ลดอัตราการเกิดอุบัติเหตุ การบาดเจ็บ และการเสียชีวิต ของผู้ใช้รถใช้ถนนในพื้นที่รับผิดชอบของตำรวจภูธรภาค 3  ตามนโยบายของ พล.ต.อ.ดำรงศักดิ์ กิตติประภัสร์ ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ,พล.ต.อ.รอย อิงคไพโรจน์ รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ/ผู้อำนวยการศูนย์บริหารงานจราจรสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ,พล.ต.ท.ธนา ชูวงศ์ ผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ/รองผู้อำนวยการศูนย์บริหารงานจราจรสำนักงานตำรวจแห่งชาติ  ซึ่งได้สั่งการให้หน่วยในสังกัดให้ความสำคัญกับการแก้ไขปัญหาการจราจรในทุกพื้นที่ ปฏิบัติการเชิงรุก แสวงหาความร่วมมือจากหน่วยงานภาคีเครือข่ายร่วมปฏิบัติ และความร่วมมือจากประชาชนในทุกพื้นที่ ได้ปฏิบัติตามกฎหมายและกฎจราจรโดยเคร่งครัด สอดรับกับนโยบายของรัฐบาล

โดย พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี/ประธานกรรมการนโยบายการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนแห่งชาติ (นปถ.) ที่ได้วางกรอบแนวทางการบูรณาการดำเนินงานป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลและวันหยุดต่างๆ ต่อเนื่องตลอดทั้งปี  โดยใช้ชื่อการรณรงค์ “ชีวิตวิถึใหม่ ขับขี่อย่างปลอดภัย ไร้อุบัติเหตุ” ภายใต้วิสัยทัศน์ “มุ่งสู่การสัญจรทางถนนที่ปลอดภัยสำหรับทุกคน”  ให้ความสำคัญกับการจัดการความเสี่ยงอุบัติเหตุทางถนนในทุกมิติ  เพื่อให้หน่วยงานทุกภาคส่วนสามารถบูรณาการดำเนินงานให้บรรลุเป้าหมายสูงสุด คือ การลดจำนวนผู้เสียชีวิตและลดจำนวนผู้บาดเจ็บสาหัสจากอุบัติเหตุทางถนน และมุ่งสร้างการสัญจรของประเทศให้มีความปลอดภัยอย่างยั่งยืน

ในส่วนการจัดกิจกรรมดังกล่าว เจ้าหน้าที่ได้มีการจัดแจกหมวกนิรภัย ให้กับหน่วยงานภาคีเครือข่าย เพื่อนำไปดำเนินการต่อยอดโครงการ และตัวแทนนักเรียน นักศึกษา ประชาชนในพื้นที่ที่สัญจรไปมา รณรงค์ประชาสัมพันธ์ สร้างจิตสำนึกการใช้รถใช้ถนนอย่างปลอดภัย ตระหนักถึงการสูญเสียที่เกิดจากอุบัติเหตุทางถนน  มีระเบียบวินัย ปฏิบัติตามกฎจราจร ขับขี่อย่างปลอดภัย มีน้ำใจ และเอื้อเฟื้อต่อเพื่อนร่วมทาง เพื่อลดปัญหาการเกิดอุบัติเหตุ ลดอัตราการบาดเจ็บและเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนน ตลอดจนปลูกจิตสำนึกให้กับประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนนในพื้นที่อีกด้วย