“หนี ซ่อน สู้” ตร. เพิ่มประทักษะ รปภ.ช่วยชีวิตเหตุยิงกราด (Ative Shooter)

วันอาทิตย์ที่ 13 พ.ย.65 เวลา 09.30 น. พล.ต.ท.สำราญ นวลมา ผู้ช่วย ผบ.ตร. พร้อมด้วย พล.ต.ต.สมบูรณ์ เทียนขาว รอง ผบช.น., พ.ต.อ.อภิสัณห์ หว้าจีน รอง ผบก.อก.บช.น., พ.ต.อ.ปราโมทย์ จันทร์บุญแก้ว ผกก.ฝอ.5 บก.อก.บช.น., พ.ต.อ.ปิยรัช สุภารัตน์ ผกก.ทท.1 บก.ทท.1 เจ้าหน้าที่สายตรวจและปฎิบัติการพิเศษ 191และ นายจำนงค์ ผลลำไย ประธานชมรมครูฝึก รปภ.ไทย พร้อมผู้แทนสมาคมรักษาความปลอดภัยและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมพิธีเปิดโครงการฝึกเอาชีวิตรอดและการบริหารเหตุการณ์วิกฤต กรณีมือปืนยิงกราดสำหรับเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยโดยมีพนักงาน รปภ.เข้าร่วมกว่า650 คน ณ ศูนย์ฝึกอบรมกลาง ศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม การจัดโครงการฝึกอบรมในครั้งนี้ ได้รับการสนับสนุนจากขมรมครูฝึก รปภ.ไทย

สำหรับโครงการดังกล่าว ได้เป็นไปตามนโยบายของ พล.ต.อ.ดำรงศักดิ์ กิตติประภัสร์ ผบ.ตร.และ พล.ต.อ.ต่อศักดิ์ สุขวิมล รอง ผบ.ตร. ได้สั่งการในเรื่องของการสร้างความรู้และการรับมือกับเหตุการณ์วิกฤต กรณีมือปืนยิงกราด เนื่องในปัจจุบันมีการก่อเหตุอาชญากรรมในลักษณะดังกล่าวเพิ่มมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็น เหตุกราดยิงที่จังหวัดนครราชสีมา เหตุกราดยิงที่จังหวัดหนองบัวลำภู พนักงานรักษาความปลอดภัยรับอนุญาตจึงจำเป็นที่จะต้องมีความรู้เบื้องต้นในการช่วยเหลือประชาชน ซึ่งวิทยากรหลักสูตรการรักษาความปลอดภัย ตามพระราชบัญญัติธุรกิจรักษาความปลอดภัยพ.ศ.2558 เป็นผู้ที่มีความสำคัญในการถ่ายทอดความรู้ การสร้างแนวความคิด ทักษะ และวิธีการปฏิบัติงานด้านการรักษาความปลอดภัยจึงสมควรที่จะมีการอบรมให้ความรู้และกำหนดมาตรฐานการสอนของวิทยากรสถานฝึกอบรมหลักสูตรการรักษาความปลอดภัย เพื่อเป็นการยกระดับมาตรฐานธุรกิจและเสริมสร้างศักยภาพของเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยรับอนุญาตให้มีคุณลักษณะตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตรการรักษาความปลอดภัย ซึ่งจะนำไปพัฒนาองค์กรหรือหน่วยงานรักษาความปลอดภัยอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลและกองบัญชาการตำรวจนครบาลได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการพัฒนาศักยภาพของวิทยากรหลักสูตรการรักษาความปลอดภัย ตามพระราชบัญญัติธุรกิจรักษาความปลอดภัย พ.ศ.2558 เพื่อให้การปฏิบัติเป็นไปใน
แนวทางเดียวกันทั่วประเทศ ให้มีความรู้ความเข้าใจตามพระราชบัญญัติธุรกิจรักษาความปลอดภัย พ.ศ.2558และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง สามารถนำความรู้ที่ได้ไปปรับใช้ในการยกระดับมาตรฐานธุรกิจรักษาความปลอดภัย และเสริมสร้างศักยภาพของพนักงานรักษาความปลอดภัยรับอนุญาต กองบัญชาการตำรวจนครบาลจึงได้จัดทำ “โครงการฝึกอบรมวิทยากรหลักสูตรการรักษาความปลอด.ภัยตามพระราชบัญญัติธุรกิจรักษาความปลอดภัย พ.ศ.๒๕๕๘ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕ : การฝึกเอาชีวิตรอด และการบริหารเหตุการณ์วิกฤติ กรณี “มือปืนยิงกราด” สำหรับเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย” ขึ้นในวันนี้ และให้ผู้เข้าร่วมอบรมทุกคนสามารถนำความรู้ที่ได้กระจายสู่เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยรับอนุญาตทั่วประเทศต่อไป

โดยมีการฝึกอบรมเพื่อเตรียมความพร้อมเผชิญเหตุกรณีคนร้ายยิงกราด Active shooter แบ่งเป็นสองส่วนคือการอบรมภาคทฤษฎี และการฝึกอบรมภาคปฏิบัติ ซึ่งแบ่งเป็น 3 สถานี สลับหมุนเวียนกันไปในแต่ละสถานี ได้ สถานที่ 1. หนี ซ่อน สู้ 2.การปฏิบัติเมื่อต้องเจอกับ IED (IMPROSIVED EXPROSIVE DEVICE) และ 3. การปฐมพยาบาล,CPR และการใช้ AED และการจำลองเหตุการณ์กราดยิง เพื่อนำบทเรียนที่อบรมมาปฏิบัติจริง

พ.ต.อ.ปิยรัช กล่าวว่า อย่างไรก็ตาม การฝึกอบรมในวันนี้นอกจากเป็นการฝึกให้ครูฝึกเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยนำไปฝึกฝนให้ จนท. ของตนสามารถช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่รับผิดชอบของตนเองแล้ว ยังเป็นส่วนหนึ่งของการเตรียมความพร้อมการประชุม apec 2022 เนื่องจากเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยที่เข้าร่วมฝึกอบรมในวันนี้ หลายท่านปฏิบัติหน้าที่ในหน้าที่ในโรงแรมซึ่งอยู่ในพื้นที่กรุงเทพมหานครอีกด้วย …