คณบดี Sam Houston State เดินทางดูงาน ศูนย์ ศพดส.ตร.

วันนี้ (8 พ.ย.65) เวลา 13.30 น. พล.ต.อ.สุรเชษฐ์ หักพาล รอง ผบ.ตร. ในฐานะ ผอ.ศพดส.ตร. ได้ต้อนรับผู้แทนจากมหาวิทยาลัยแซมฮูสตัน สเตท นำโดย ดร.ฟิลลิป ลียง คณบดีคณะบริหารงานยุติธรรม และ นายเจิร์ก เกอร์เบอร์ อาจารย์คณะบริหารงานยุติธรรม ซึ่งได้เดินทางมาดูงานที่ ศูนย์พิทักษ์เด็ก สตรี ครอบครัว ป้องกับปราบปรามการค้ามนุษย์ และภาคประมง (ศพดส.ตร.) โดยคณะผู้แทนมีความสนใจเกี่ยวกับกระบวนการในการทำงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจ ในการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับการป้องกันปราบปรามการค้ามนุษย์

พล.ต.อ.สุรเชษฐ์ หักพาล พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ศพดส.ตร. และผู้แทนจากโรงเรียนนายร้อยตำรวจ ได้มีการนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับที่มาและจุดเริ่มต้นในการก่อตั้ง ศพดส.ตร. ซึ่งได้จัดตั้งขึ้นเมื่อประมาณ ปี พ.ศ.2559 โดยแนวคิดของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ประกอบกับความจำเป็นที่จะต้องมีการจัดตั้งชุดปฏิบัติการเพื่อทำหน้าที่ในการป้องกันและปราบปรามปัญหาการค้ามนุษย์ จึงได้จัดตั้ง ศพดส.ตร. ขึ้น โดยมีชุดปฏิบัติการที่อยู่ภายใต้ศูนย์ดังกล่าวอีก 2 หน่วย คือ TICAC และ TATIP ซึ่งในส่วนของ TICAC เป็นชุดปฏิบัติการที่จะทำหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับคดีล่วงละเมิดทางเพศเด็กและเยาวชนทางอินเตอร์เน็ต และ TATIP จะเป็นชุดปฏิบัติการที่ช่วยสนับสนุนหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์

นอกจากนี้ ยังได้มีการนำเสนอเทคโนโลยีและอุปกรณ์ต่างๆ เช่น อุปกรณ์ในการตรวจพิสูจน์หลักฐานทางเทคโนโลยี (Digital Forensic) ซึ่งจำเป็นต้องใช้เจ้าหน้าที่ที่มีความชำนาญเฉพาะทางและมีความรู้ความสามารถเกี่ยวกับการบังคับใช้กฎหมาย เพื่อตรวจหาหลักฐานที่เป็นความผิด ทางคณะผู้แทนจากมหาวิทยาลัยแซมฮูสตัน สเตท ได้ให้ความสนใจกับการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับเด็กและเยาวชนเป็นอย่างมากเนื่องจากคดีเหล่านี้เป็นคดีที่ละเอียดอ่อน ต้องใช้ความรู้ความสามารถเกี่ยวกับการเก็บพยานหลักฐานทางดิจิตัล และยังต้องมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิบัติตัวต่อผู้เสียหายที่เป็นเด็กและเยาวชน รวมทั้งยังต้องแสวงหาความร่วมมือจากหน่วยงานทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชนอีกด้วย ทั้งนี้ ทางมหาวิทยาลัยแซมฮูสตัน สเตท มีความสนใจที่จะร่วมมือกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เพื่อสนับสนุนทุนการศึกษาให้กับข้าราชการตำรวจ ในสาขาวิชาอาชญาวิทยา เพื่อเป็นการพัฒนาบุคลากรให้มีคุณภาพมากยิ่งขึ้นต่อไป

พล.ต.อ.สุรเชษฐ์ กล่าวว่า ในวันนี้ถือเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้ต้อนรับคณะผู้แทนจากมหาวิทยาลัยแซมฮูสตัน สเตท และเป็นอีกก้าวหนึ่งของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ และ ศพดส.ตร. ในการแสวงหาความร่วมมือจากหน่วยงานต่างๆ ไม่ว่าจะภาครัฐ ภาคเอกชน ในประเทศและต่างประเทศ ซึ่งในวันนี้ ได้นำเสนอเกี่ยวกับการทำงานของเจ้าหน้าที่ ศพดส.ตร. เพื่อป้องกันและปราบปรามปัญหาการค้ามนุษย์ ซึ่งช่วยยกระดับให้ประเทศไทยผ่านการประเมิน TIP Report ในปีที่ผ่านมาขึ้นสู่ระดับ Tier 2 ซึ่งคณะผู้แทนจากมหาวิทยาลัยแซมฮูสตัน สเตท ให้ความสนใจกับการทำงานของ ศพดส.ตร. เป็นอย่างมาก รวมทั้งยินดีที่จะสนับสนุนทุนการศึกษาให้กับข้าราชการตำรวจ เพื่อเป็นศึกษาหาความรู้และเพิ่มศักยภาพในการทำงานต่อไป