ตำรวจท่องเที่ยวห่วงใยลอยกระทง

วันนี้ (7 พ.ย. 65) เวลา 09.30 น. พล.ต.ท.สุคุณ พรหมายน ผู้บัญชาการตำรวจท่องเที่ยว มอบหมายให้ พล.ต.ต.อภิชาติ สุริบุญญา รองผู้บัญชาการตำรวจท่องเที่ยว ในฐานะโฆษกกองบัญชาการฯ แจ้งต่อสื่อมวลชนถึงความห่วงใยของตำรวจท่องเที่ยวที่มีต่อเทศกาลวันลอยกระทงซึ่งตรงกับวันอังคารที่ 8 พ.ย.65 ที่จะถึงนี้ว่า

 1. ขอความร่วมมือประชาชนและนักท่องเที่ยวทุกท่าน โปรดตรวจสอบสถานที่และเวลาที่มีการจัดกิจกรรมลอยกระทง รวมถึงตรวจสอบเส้นทางการเดินรถอย่างรอบคอบก่อนเดินทาง เพื่อเป็นการลดปัญหาการจราจรติดขัดในคืนวันลอยกระทง
 2. ขอความร่วมมือเจ้าของสถานที่ ผู้จัดกิจกรรม และผู้ดูแลสถานที่สำหรับจัดกิจกรรมลอยกระทง กำหนดช่วงเวลาลอยกระทงให้เกิดความชัดเจน หรือแบ่งเป็นรอบๆ เพื่อลดความแออัดหนาแน่นของประชาชนในบริเวณที่จัดกิจกรรม และเผยแพร่ข้อมูลนี้ผ่านสื่อสาธารณะเพื่อความสะดวกของประชาชน ในการเลือกเวลาเข้าร่วมกิจกรรม ทั้งยังช่วยให้ประชาชนสามารถวางแผนการเดินทางได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 3. สถานที่ใดที่เป็นท่าน้ำ หรือท่าเรือ ขอความร่วมมือเจ้าของสถานที่ ผู้จัดกิจกรรม และผู้ดูแล จะต้องพิจารณาถึงความปลอดภัยเป็นสิ่งสำคัญ โดยจะต้องให้ข้อมูลประชาชนอย่างชัดเจนว่า ในบริเวณสถานที่นั้นๆ สามารถบรรจุคนได้ไม่เกินกี่คน และจะต้องไม่ปล่อยให้ประชาชนเกิดการเบียดเสียดแออัด หรือแย่งกันทำกิจกรรมลอยกระทงอันจะนำไปสู่อุบัติเหตุที่ทำให้เกิดการบาดเจ็บและเสียชีวิตได้ ที่สำคัญ ก่อนเริ่มกิจกรรมลอยกระทง จะต้องตรวจสอบความปลอดภัยของโครงสร้างของสถานที่ก่อนว่ามีส่วนใดชำรุดเสียหายอันจะนำไปสู่อันตรายต่อประชาชนหรือไม่ หากพบควรซ่อมแซมให้เกิดความแข็งแรงปลอดภัย แต่หากไม่มั่นใจในความปลอดภัย ขอให้ระงับการทำกิจกรรมบริเวณดังกล่าว
 4. ขอให้ประชาชนและนักท่องเที่ยว ใช้สติในการพิจารณา ไตร่ตรอง อย่างรอบคอบ ว่าสถานที่หรือกิจกรรมใดมีโอกาสที่จะทำให้ตัวเองหรือคนรอบข้างไม่ปลอดภัย หากไม่มั่นใจให้งดการร่วมกิจกรรมบริเวณนั้นทันที
 5. กรุณาอย่าทำการสิ่งใดอันเป็นการเสี่ยงต่อการผิดกฎหมาย ผิดประเพณีและวัฒนธรรม หรือกระทำการใดที่สร้างความรำคาญเดือดร้อนให้กับคนรอบข้างและชุมชน
 6. ด้วยกองบัญชาการตำรวจท่องเที่ยวทราบดีว่า ประเพณีการลอยกระทงนั้นมีมาแต่โบราณกาล และเป็นกิจกรรมที่เป็นเอกลักษณ์ของชาวไทยมาอย่างต่อเนื่อง อย่างไรก็ตาม ขอประชาชนและนักท่องเที่ยวทุกคนพึงระลึกเสมอว่า การนำวัสดุสิ่งใดก็ตามลอยลงในแม่น้ำลำคลอง ย่อมนำมาซึ่งปัญหาสิ่งแวดล้อมอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ โดยกองบัญชาการตำรวจท่องเที่ยวเห็นว่าการขอขมาหรือขอพรต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ใดๆ ก็ตามในวันลอยกระทงสามารถกระทำได้โดยผ่านจิตใจที่บริสุทธิ์ แต่หากมีความประสงค์จะลอยกระทงในน้ำกันจริงๆ ก็อยากขอความร่วมมือเลือกใช้วัสดุกระทงที่ไม่เป็นการทำร้ายและทำลายสิ่งแวดล้อม เพราะต้องไม่ลืมว่า ประเทศไทยกำลังดำเนินนโยบายการท่องเที่ยวเชิงยั่งยืนตามแนวทางขององค์การการท่องเที่ยวโลกที่ประเทศไทยเป็นสมาชิกอยู่ การเป็นตัวอย่างที่ดีและปฏิบัติตามนโยบายขององค์การระหว่างประเทศ ย่อมนำมาซึ่งภาพลักษณ์การท่องเที่ยวที่ดีอันจะส่งผลต่อชื่อเสียงของประเทศในอนาคต
 7. หากต้องการความช่วยเหลือหรือแจ้งเหตุนักท่องเที่ยวได้รับความเดือดร้อน อันตราย หรือแจ้งเหตุอื่นใดๆ ก็ตาม สามารถติดต่อตำรวจท่องเที่ยวได้ที่หมายเลข 1155 ตลอด 24 ชม. พร้อมล่ามแปลภาษารองรับ 5 ภาษา (อังกฤษ รัสเซีย จีน ญี่ปุ่น เกาหลี) หรือสามารถดาวน์โหลดแอพพลิเคชั่น tourist police I-lert-u ทั้งระบบ IOS และ Android

ทั้งนี้ กองบัญชาการตำรวจท่องเที่ยวขอถือโอกาสนี้ อันเชิญอำนาจและพระบารมี แห่งพระสยามเทวาธิราชเจ้า และดวงวิญญาณบรรพบุรุษแห่งสยามประเทศ ได้โปรดดลบันดาลประทานพรให้พี่น้องประชาชนชาวไทยและนักท่องเที่ยวต่างชาติทุกคนที่ยังคงอยู่ในประเทศไทย ร่วมสืบสานประเพณีลอยกระทง อย่างมีความสุข สนุกสนาน ภายใต้มาตรการความปลอดภัย และใส่ใจสิ่งแวดล้อม

พล.ต.ต.อภิชาติฯ กล่าวทิ้งท้ายว่า ขอให้ประชาชนคนไทยและนักท่องเที่ยวทุกท่านมีความสุข สนุกสนานและปลอดภัยในช่วงเทศกาลวันลอยกระทง ประจำปี 2565 นี้ และยืนยันว่าตำรวจท่องเที่ยวคือเพื่อนเดินทางที่ไว้ใจได้ของทุกท่านเสมอ

Tourist police sends concern message towards Loi Krathong Day

Today (7 Nov 2022) at 09.30, Pol Lt Gen Sukhun Prommayon, Commissioner of the Tourist Police Bureau, assigned Pol. Maj. Gen. Apichat Suriboonya, Deputy Commissioner of the Tourist Police as the spokesman for the Bureau informed the media about the concern of the Tourist Police towards the Loy Krathong Festival, which will be on Tuesday 8th November 2022 that;

 1. Asking for cooperation from all people and tourists to kindly check the location and time of the Loy Krathong event. Also check the route carefully before traveling in order to reduce traffic congestion on the night of Loy Krathong;
 2. Asking for cooperation from the owner of the places, event organisers and the caretaker of the venue for Loi Krathong activities to the Loy Krathong period of time to be clear, or divide into 2-3 periods of time for Lou Krathong activities to reduce the congestion of people in the event area and kindly disseminate this information through public media for the convenience of the people in choosing a time to participate in the event. This also helps people to plan their trips efficiently;
 3. For ports or piers, asking for cooperation from the owner of the places, event organisers and caregivers to consider safety as a priority. They must clearly provide information to the public that in the area of that place as to how many people can be packed, and must not allow the people to be crowded or compete for Loy Krathong activities, which will lead to accidents that can cause injury and death. Also, they must check the safety of the structure of the places first to see whether or no there may be any damaged parts that will lead to danger to the people. If found, it should be repaired to be strong and safe. But if you are not confident in safety, please suspend activities in the area;
 4. Asking people and tourists to carefully think about any places or activities that have the potential to make yourself or those around you unsafe. If unsure, please immediately refrain from participating in that area;
 5. Please do not do anything that poses a risk of breaking the law, breaking traditions, communities’ beliefs and cultures, or doing any actions that cause annoyance and trouble to the people around them and the community;
 6. the Tourist Police has known very well that the tradition of Loi Krathong has been around since ancient times, and it is a unique activity for Thai people continuously. However, bringing any material to float into the river would inevitably lead to environmental problems. The Tourist Police thinks that asking for forgiveness or blessings for any sacred things on Loy Krathong day can be done through a pure mind. But if you really want to float the Krathong in the water, we would like to ask for cooperation in choosing materials that do not harm and destroy the environment because we must not forget that Thailand is implementing a sustainable tourism policy in accordance with the guidelines of the World Tourism Organization of which Thailand is a member. Being a good example and following the policies of international organisations, it will lead to a good tourism image that will affect the reputation of the country in the future;
 7. If you need assistance or notify tourists in trouble, danger, or report any other incidents, you can contact the Tourist Police at 1155 for 24 hours a day. Our Hot Line Centre always provides interpreters for 5 languages (English, Russian, Chinese, Japanese, Korean) or you can download our “tourist police I-lert-u application for both IOS and Android;

The Tourist Police Bureau would like to take this opportunity to ask for the power of Phra Siam Thevathirat and the spirits of the ancestors of Siam to give blessings to all Thai people and foreign tourists who have still remained in Thailand and make all people participate in the Loi Krathong tradition with fun, safe and care for the environment;

Finally, Pol Maj Gen Apichat concluded that “May all Thai people and tourists be happy, have fun and safety during Loy Krathong Festival 2022 and confirm that the Tourist Police are always your trusted travel companions.”