ผบ.ตร.ทำงานเชิงรุก ตรวจเยี่ยมชุมชนยั่งยืนเชียงราย ปลื้มคืนคนดีสู่สังคม

ผบ.ตร.ทำงานเชิงรุก ตรวจเยี่ยมชุมชนยั่งยืนเชียงราย ปลื้มคืนคนดีสู่สังคม ด้านผู้บำบัด ยาหอมขอบคุณตำรวจ ที่ให้โอกาส สร้างอาชีพ เหมือนได้ชุบชีวิตใหม่

เมื่อวันที่ 30 ต.ค.2565 เวลา 11.00 น. พล.ต.อ.ดำรงศักดิ์ กิตติประภัสร์ ผบ.ตร. พร้อมด้วย พล.ต.อ.ชินภัทร สารสิน รอง ผบ.ตร. นายวิชัย ไชยมงคล เลขาธิการ ป.ป.ส. นายบัญชา เชาวรินทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย ,พล.ต.ท.ปิยะ ต๊ะวิชัย ผบช.ภ.5 พล.ต.ต.ดุลเดชา อาชวะสมิตระกูล ผบก.ภ.จว.เชียงราย  พ.ต.อ.พงษ์สวัสดิ์ ไชยบาล รอง ผบก.ภ.จว.เชียงราย เข้าตรวจเยี่ยมชุมชนยั่งยืน วัดราษฎร์ชุมพล ม.4 ต.บ้านด้าย อ.เวียงชัย จ.เชียงราย ซึ่งเป็นชุมชนที่ได้รับรางวัลชนะเลิศโครงการชุมชนยั่งยืนเพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดแบบครบวงจร ตามยุทธศาสตร์ชาติของจังหวัดเชียงราย


พล.ต.อ.ดำรงศักดิ์ ได้เข้าไปพูดคุยสอบถามผู้ที่ผ่านการบำบัดของ โครงการชุมชนยั่งยืนวัดราษฎร์ชุมพล อ.เวียงชัย โดยชื่นชมการขับเคลื่อนโครงการดังกล่าวของตำรวจที่บูรณาการร่วมภาคส่วนอื่นๆ จนประสบความสำเร็จ


หนึ่งในผู้ที่เข้าเข้าร่วมโครงการ ได้กล่าวขอบคุณ ผบ.ตร.และ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ที่มีโครงการดีๆแบบนี้ ไม่เช่นนั้น ไม่รู้ว่าจะเลิกยาเสพติดอย่างไร และปัจจุบันตำรวจยังจัดหาอุปกรณ์ตัดหญ้า ให้เป็นอาชีพ ทุกวันนี้มีรายได้พอเลี้ยงชีพตนเอง เหมือนได้ชีวิตใหม่
ทั้งนี้โครงการชุมชนยั่งยืน เป็นมาตรการเชิงรุกแก้ปัญหายาเสพติดตามนโยบายรัฐบาล ทั้งการป้องกัน ปราบปราม และบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด โดยอาศัยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในทุกมิติ


ผบ.ตร. ได้ให้ตำรวจลงพื้นที่คัดเลือกชุมชนที่มีปัญหายาเสพติด เข้าไปพบปะผู้นำชุมชน ท้องถิ่น ฝ่ายปกครอง สาธารณสุข และภาคส่วนต่างๆ เพื่อร่วมกันแก้ปัญหา สร้างให้ชุมชนเกิดความเข้มแข็ง เข้าใจ และตระหนักถึงปัญหาพิษภัยของยาเสพติด โดยมุ่งเน้นการบำบัดโดยชุมชนมีส่วนร่วมในการดูแลผู้ใช้ ผู้เสพ ผู้ติดยาเสพติด ตั้งแต่การค้นหาคัดกรอง บำบัด ฟื้นฟู และติดตาม ดูแล ช่วยเหลือโดยกลไกการมีส่วนร่วมของคนในชุมชน นอกจากนี้ยังช่วยเหลือการสร้างอาชีพให้ผู้ที่เข้าบำบัดอีกด้วย เพื่อให้สามารถมีรายได้เลี้ยงชีพตนเอง
ปัจจุบันมีชุมชน ที่ดำเนินการตามโครงการดำเนินงานชุมชนยั่งยืนเพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติด แบบครบวงจรตามยุทธศาสตร์ชาติ  ในพื้นที่กองบัญชาการตำรวจนครบาล และตำรวจภูธรภาค 1 – 9 จำนวน 1,483 ชุมช